2578/AL/97

Vapauttava

7 päivää -lehti kertoi kaupungin kadulla sattuneesta välikohtauksesta, jossa tunnettu viihdetaiteilija oli silminnäkijöiden kertoman mukaan syyllistynyt väkivaltaiseen käytökseen sivullisia kohtaan. Taiteilijan tunnettuisuuden huomioon ottaen neuvosto katsoi, että hänen yksityiselämänsä suoja ei ulottunut tällaiseen julkisella paikalla sattuneeseen välikohtaukseen. Lehti kertoi myös, että viihdetaitelija olisi hetkeä ennen välikohtausta vieraillut erotiikkabaarissa. Vastaavan kuvauksen julkaiseminen saattaisi monessa tilanteessa rikkoa hyvää journalistista tapaa. Nyt se kuitenkin osaltaan taustoitti hetkeä myöhemmin sattuneita tapahtumia. Viihdetaitelija on lisäksi kertonut yksityiselämästään, jopa sen intiimeistä piirteistä, useissa eri tiedotusvälineissä, joten hänen yksityiselämänsä suoja on voimakkaasti kaventunut. Kun lehti oli vielä tarjonnut hänelle mahdollisuutta kertoa oma näkemyksensä tapahtuneesta, ei neuvosto ryhtynyt asiassa enempiin toimiin.

KANTELU7 päivää -lehden numerossa 40/97 julkaistiin artikkeli ”Opiskelijatytöt jättivät rikosilmoituksen pahoinpitelystä/Isto riehui ja puri”. Kantelija pitää juttua yksityiselämäänsä loukkaavana. Jutun taustana on välikohtaus, jossa kantelija oli lehden mukaan joutunut yöksi putkaan hyökättyään opiskelijatyttöjen kimppuun. Lehti selosti kyseisen illan kulkua ja väitti, että kantelija olisi käynyt muun ohessa ns. seksiravintolassa, ja pyrkinyt hankkimaan seksipalveluja. Kantelija kertoo, että paikkakunnalla on yksi seksiravintola. Hän ei ole kuitenkaan koskaan käynyt siinä. Perätön väite oli loukkaava ja aiheutti huomattavaa kärsimystä kuten vastaavanlainen julkinen väite aiheuttaa kenelle tahansa avio- tai avoliitossa elävälle henkilölle. Lehden myyntijulisteen teksti ”Viinaa ja vieraita naisia” oli myös loukkaava. Illan välikohtauksen saama julkisuus oli muutenkin kohtuutonta. Kantelija on taiteilija, eikä toimi sellaisessa julkisessa tehtävässä tai virassa, että ns. yleinen intressi puoltaisi hänen yksityiselämäänsä liittyvien tapahtumien julkistamista. Tapaus on lisäksi julkistettu tilanteessa, jossa lehdistön saama tieto on perustunut epämääräisiin lähteisiin, ollut osittain virheellistä, ja jossa esitutkintaa ei ole edes suoritettu. Kantelija on lisäksi sopinut uutisointiin liittyvät tapaukset, joten kenelläkään asianomaisella ei ole häntä kohtaan vaatimuksia.LEHDEN VASTAUS7 päivää -lehden päätoimittaja Eeva-Helena Jokitaipale toteaa lehtensä olevan ajankohtainen viihde- ja tv-lehti, joka kertoo uutisia ja juoruja julkkiksista ja viihdemaailman ihmisistä. Suurimmalle osalle heistä julkisuus on ammatin vuoksi välttämätöntä ja he myös hyötyvät siitä, niin kuin kantelijakin. Kantelijasta kertoneet jutut ovat liittyneet hänen yksityiselämänsä käänteisiin, kuten avioeroon ja esimerkiksi intiimeimpiä yksityiskohtia myöten setvittyyn suhteeseen kantelijan ja hänen entisen managerinsa välillä. Kun kantelija on itse tuonut haastatteluissa esille arimmatkin asiansa, on hän itse supistanut yksityisyytensä minimiin. Uutinen siitä, että kantelija oli riehunut humalassa julkisella paikalla kuului tätä taustaa vasten normaaliin uutisvälitykseen. Lehden kansiotsikko ”Rakkaus kriisissä” perustui paitsi nyt esillä olleeseen tapahtumaan, myös pitkin kesää liikkuneisiin juoruihin. Lööppiteksti ”Viinaa ja vieraita naisia” liittyi samoin kyseisen illan ja edellisen kesän tapahtumiin. Päätoimittajan mukaan on vaikea ymmärtää, että suhde, jota kantelija ja hänen avopuolisonsa olivat aiemmin avoimesti tilittäneet, olisi yht’äkkiä muuttunut yksityiseksi.Erotiikkabaarissa käyntiä koskeneen selostuksen osalta päätoimittaja kertoo, että tieto siitä tuli henkilöltä, joka kuvasi yksityiskohtaisesti niin erotiikkabaarin tapahtumia kuin myöhempää kiistaa kadulla. Nimellään esiintyneen lähteen luotettavuutta ei ollut syytä asettaa kyseenalaiseksi, kun kadulla käydystä kiistasta tuli vielä useita muita puhelinsoittoja. Lehti pyysi kantelijalta kommenttia juttuun, mutta tämä ei suostunut tulemaan edes puhelimeen. Kuten jutusta ilmenee, kantelijan kihlattu ja manageri kieltäytyi tietämättömyyteensä vedoten puhumasta asiasta.Kantelijan kihlattu soitti lehteen jutun ilmestymisen jälkeen. Päätoimittaja kertoi tuolloin ehdottaneensa vastineen lähettämistä. Tästä kantelija samoin kuin hänen kihlattunsa kieltäytyivät, samoin kuin tarjotusta uudesta jutusta, jossa mahdolliset virheet olisi oikaistu.RATKAISUNeuvosto toteaa, että kaikilla ihmisillä on oikeus yksityiselämän suojaan. Tämä merkitsee, että tiedotusväline ei voi yleensä julkaista tietoja yksityiselämään liittyvistä asioista ilman asianomaisen suostumusta. Yksityiselämän suojan ulottuvuus vaihtelee, ja siihen vaikuttavat muun ohessa henkilön asema ja julkaistavaksi halutun seikan laatu. Julkisuudessa, esimerkiksi viihteen ja kulttuurin piirissä toimivilla ihmisillä on tavanomaista pienempi suoja niiden asioiden osalta, joilla on liittymäkohta heidän ammatilliseen rooliinsa. Merkitystä on myös sillä, missä laajuudessa henkilö on itse tuonut yksityiselämäänsä julkisuuteen.Neuvosto toteaa, että kantelija on niin tunnettu viihdetaiteilijana, että hänen yksityiselämänään suojattava piiri ei kata enää julkisella paikalla sattunutta väkivaltaista välikohtausta. Erotiikkabaaria koskenut osuus oli puolestaan sen laatuinen, että vastaavan kuvauksen julkaiseminen saattaisi monessa tilanteessa rikkoa hyvää journalistista tapaa. Nyt kuvaus kuitenkin osaltaan taustoitti hetkeä myöhemmin sattuneita tapahtumia. Kantelija on lisäksi kertonut yksityiselämästään, jopa sen intiimeistä piirteistä, useissa eri tiedotusvälineissä, joten hänen yksityiselämänsä suoja on voimakkaasti kaventunut. Kun lehti vielä tarjosi kantelijalle mahdollisuutta kertoa omat näkemyksensä tapahtuneesta, ei neuvosto ryhdy kantelun johdosta enempiin toimiin.