2552/SL/97

Vapauttava

Keski-Uusimaan jutussa kerrottiin Tupperware-kutsuista otsikolla "Muovikipot ja kiiluvasilmäiset naiset saavat miesväen pakenemaan autoon/Tupperware-kesteissä leikitään seuraleikkejä ja vaihdetaan kotitalousniksejä". Kutsuille osallistuneen kantelijan kuva julkaistiin jutun yhteydessä. Neuvosto totesi, että jutun otsikoinnissa oli kärkevyyttä, ja joitain sen sanavalintoja voi pitää hätkähdyttävinä. Ne olivat kuitenkin tyylilajilleen ominaisia tehokeinoja, eikä niitä ollut tarkoitettu luettavaksi konkreettisesti. Jutusta ilmeni myös, että kutsuihin osallistuneilla naisilla oli omat varauksensa koko Tupperware-ilmiöön nähden. Neuvoston mielestä jutun tavoitteena ei ollut halventaa kutsuilla osallistuneita naisia, vaan kuvata tiettyä ilmiötä humoristiseen sävyyn. Tämän vuoksi ja kun tilaisuuteen osallistuneet tiesivät, että tapahtumasta oltiin tekemässä lehtijuttua valokuvineen, ei lehden katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUKeski-Uusimaassa julkaistiin 24.8.1997 juttu Tupperware-kutsuista otsikolla ”Muovikipot ja kiiluvasilmäiset naiset saavat miesväen pakenemaan autoon/Tupperware-kesteissä leikitään seuraleikkejä ja vaihdetaan kotitalousniksejä”. Lehden etusivun juttuvinkin otsikkona oli ”Kontrolli katoaa Tupperware-kutsuilla”, ja siinä puhuttiin hurahtaneista naisista. Kutsuilla olleen kantelijan kuva julkaistiin juttuvinkin yhteydessä. Kantelija oli saanut ennen tilaisuuden alkua tietää, että toimittaja ja valokuvaaja olivat paikalla. Jutun alatyylinen sävy oli kuitenkin yllätys. Kantelijan mielestä jutussa käytetyt luonnehdinnat, kuten ”hurahtaneet” ja ”kiiluvasilmäiset”, olivat halventavia, eikä hän hyväksy kuvansa julkaisemista tässä yhteydessä.LEHDEN VASTAUSKeski-Uusimaan päätoimittaja Reijo Hirvonen toteaa, että kyseessä oli reportaasi ajankohtaisesta ilmiöstä. Se oli laadittu mahdollisimman realistiseksi kuvaukseksi tapahtumista ja tilaisuuden ilmapiiristä. Reportaasiin kuuluu olennaisesti myös toimittajan oma tulkinta. Paikalla olleet henkilöt tiesivät, että juttua oltiin tekemässä.Ne ilmaisut, joihin kantelija viittaa, eivät olleet jutun tärkein anti, vaikka ne olivatkin nousseet otsikoihin. Juttu sisälsi kokonaisuutena asiallisen ja jopa hauskan kuvan tapahtumasta. Tupperware-edustaja oli lukenut jutun etukäteen ja pitänyt sitä hauskana. Tarkoitus ei ollut loukata tai halventaa asianomaisia. Kantelija ei ole myöskään vaatinut vastinetta. Näiden seikkojen johdosta päätoimittaja pitää kantelua aiheettomana.RATKAISUKeski-Uusimaan juttu oli kirjoitettu kepeään ja osin ilkamoivaan sävyyn, pakinatyylisesti. Sen otsikoinnissa oli kärkevyyttä, ja joitain sen sanavalintoja voi pitää hätkähdyttävinä. Ne olivat kuitenkin tyylilajilleen ominaisia tehokeinoja, eikä niitä ollut tarkoitettu luettavaksi konkreettisesti. Jutusta ilmeni myös, että kutsuihin osallistuneilla naisilla oli omat varauksensa koko Tupperware-ilmiöön nähden. Neuvoston mielestä jutun tavoitteena ei ollut halventaa kutsuilla osallistuneita naisia, vaan kuvata tiettyä ilmiötä humoristiseen sävyyn. Neuvoston mielestä jutussa käytettyjä yksittäisiä ilmaisuja on arvioitava jutun tyylilajin ja kokonaisuuden pohjalta. Näin arvioituna ne eivät neuvoston mielestä ylittäneet hyvän journalistisen tavan rajoja. Tämän vuoksi ja kun tilaisuuteen osallistuneet tiesivät, että tapahtumasta oltiin tekemässä lehtijuttua valokuvineen, ei Keski-Uusimaa rikkonut hyvää journalistista tapaa. Myöskään kantelijan valokuvan julkaiseminen jutun yhteydessä ei näin ollen rikkonut hyvää journalistista tapaa.