2499/SL/97

Vapauttava

Keski-Uusimaan Tähti-sivun ylälaidassa oli tunnuksena keltainen soikio, joka oli pitkälti sama kuin Tähtilehden logo. Sen viereen oli painettu Tähti-lehdestä otettu sitaatti. Alalaidassa oli Tähti-lehden mainos, jonka pääotsikkona oli sama teksti kuin yhdessä lehtijutuista. Sivukokonaisuutta ei pidetty täysin asianmukaisena. Asian vähäisyyden vuoksi neuvosto ei kuitenkaan ryhtynyt enempiin toimiin.

KANTELUKeski-Uusimaa julkaisee Tähti-sivu -nimistä kokonaisuutta, jonka yläkulmissa julkaistaan sitaatteja Tähti-nimisestä lehdestä. Tähti-lehden mainos löytyy sivun alakulmasta. Kantelijat viittaavat esimerkkeinä maaliskuun 8. ja 23. päivinä 1997 julkaistuihin sivuihin. Toisessa niistä oli sivun pääjutun otsikkona ”Linda Klassisen musan seksikkäin sisäänheittäjä”. Tämä otsikko toistui alanurkan mainoksessa.Kantelijayhdistys pyytää neuvostolta kannanottoa siitä, onko sivu hyvän lehtimiestavan mukainen, onko se Tähti-lehden mainos ja onko sivun mainosluonne lukijan helposti havaittavissa.LEHDEN VASTAUSKeski-Uusimaan päätoimittaja Reijo Hirvonen kertoo lehtensä aloittaneen uudenlaisen yhteistyön Tähti-lehden kanssa. Tähti-lehden nuorisoon erikoistunut toimituskunta toimittaa Keski-Uusimaalle kerran viikossa nuorisosivun, jossa käsitellään elokuvaa, musiikkia, videoita. Käynnistysvaikeuksien ja informaatiokatkosten vuoksi kahdelle tällaiselle sivulle pääsi lipsahtamaan ilmoitus, joka ei sinne sopimuksen mukaan kuulunut. Kyseessä oli moka. Muutoin sivu palvelee juuri sitä kohderyhmää, jota varten se on tehty.RATKAISUNeuvosto tähdentää, että tiedonvälityksen uskottavuuden säilyttämiseksi on tärkeää, että raja ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston välillä pidetään selvänä. Keski-Uusimaan Tähti-sivun ylälaidassa oli sivun tunnuksena keltainen soikio, jossa luki lihavoitettuna Tähtisivu. Tämä tunnus oli sama kuin Tähtilehden logo, ainoastaan ”sivu” sana poikkesi siitä. Tämän tunnuksen viereen oli painettu Tähti-lehdestä otettu sitaatti. Sivun alalaidassa oli Tähti-lehden mainos. Maaliskuun 8. päivän numerossa oli vielä niin, että lehtimainoksessa oli pääotsikkona sama teksti kuin yhdessä toimituksellisen osan jutuista. Päätoimittajan vastauksesta ilmeni, että kyseinen sivu on Tähti-lehden toimituskunnan laatima, mikä selittää sivun tunnuksen ja Tähti-lehden logon yhteneväisyyden. Nyt sivulle oli kuitenkin vielä sijoitettu Tähti-lehden mainoksia, ja sitaatteja siitä, joten sivun saattoi katsoa toimivan samalla Tähti-lehden mainoksena. Tällainen menettely voi hämärtää rajaa kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä. Neuvosto ei pitänytkään lehden menettelyä täysin asianmukaisena, mutta asian vähäisyyden vuoksi neuvosto ei ryhdy siinä enempiin toimiin.