2494/AL/97

Vapauttava

Vihreässä langassa julkaistua mielipidekirjoitusta oli lyhennetty noin kolmasosaan alkuperäisestä. Kirjoittajan perusajatukset ilmenivät kuitenkin edelleen selvästi. Keskustelun lähtökohdat olivat lisäksi lehden lukijoille tuttuja ja kirjoitus oli yksi neljästä mielipidekirjoituksesta, joissa käsiteltiin samoja teemoja. Kirjoituksen tyyli muuttui tehtyjen lyhennysten vuoksi jonkin verran. Se oli kuitenkin yhä vahva kannanotto linjanmuutoksen puolesta. Näiden seikkojen vuoksi kantelu ei aiheuttanut enempiä toimia.

KANTELUVihreä lanka julkaisi kantelijan yleisönosastokirjoituksen 17.4.1997, mutta lyhennettynä ja muutettuna. Kantelija huomauttaa, että lehdellä ei voi olla oikeutta muuttaa ja lyhentää tekstiä niin, että sen alkuperäinen tarkoitus hämärtyy tai muuttuu tai että tekstin iskevyys kärsii. Kantelijan alkuperäinen, sattuva ja vauhdikas kirjoitus muuttui toimittajan jäljiltä mitäänsanomattomaksi mössöksi. Kirjoituksen lyhentämisen syynä ei voinut olla sen liika pituus, koska lehti julkaisi samalla kertaa toisen kirjoittajan samansuuntaisen, mutta kantelijan alkuperäistä kirjoitusta pidemmän kirjoituksen. Lisäksi sivulle oli taitettu pari mitäänsanomatonta kuvaa ja lehden oma mainos.Jos lehden menettely hyväksytään, ajautuu yleisönosastokeskustelu siihen, että toimittajat käyvät siinä keskustelua itsensä kanssa asioista, joita pitävät oleellisina, ja ilmaisuilla, joita he pitävät soveliaina, käyttäen varsinaisten kirjoittajien nimiä nimimerkkeinään.LEHDEN VASTAUSVihreän langan päätoimittaja Päivi Sihvola toteaa, että kantelijan kirjoitus julkaistiin osana keskustelua Vihreän liiton tulevasta puheenjohtajavaalista. Keskustelu oli syntynyt ns. ryhmä 21:n uudelle puheenjohtajaehdokkaalle tekemästä vetoomuksesta. Aiheesta tuli niin paljon kirjoituksia, että yleisönosaston tila laajeni tavanomaisesta noin kolminkertaiseksi, eikä kaikkia kirjoituksia voitu sittenkään julkaista. Lehti on jo vinjetissään pidättänyt oikeuden lyhentää julkaistavia juttuja. Kantelijan kirjoituksesta välittyi lyhennettynäkin alkuperäisen tekstin henki ja selkeät mielipiteet mm. vihreiden hallitukseen menoon, hallituksen saavutuksiin sekä ryhmä 21:n kannatukseen. Kun kirjoitus julkaistiin osana keskustelua, oli kohtuullista lyhentää juttuja niin, että samoja asioita ei toisteta moneen kertaan. Tällä tavoin lehti saattoi myös kunnioittaa useamman henkilön sananvapautta. Kantelijan reaktio yllättikin toimituksen, myös siitä syystä, että ajoittain runsaastikin kirjoituksia lähettävän kantelijan kanssa on sovittu, että hänen kirjoituksiaan on lupa lyhentää vapaasti, kirjoitusten tarkoitusta tietenkään muuttamatta. Päätoimittaja huomauttaa vielä, että yleisönosastosivulla täytyy olla muitakin aineksia kuin otsikko ja leipäteksti, muuten kirjoitukset hukkuisivat massaan. LISÄSELVITYSKantelija kertoi puhelimitse, että hän oli vuosia aikaisemmin keskustellut kirjoitustensa muuttamisesta Vihreän langan edellisen päätoimittajan kanssa. Tuolloin kantelija oli todennut, että kirjoitusten julkaisemista ei kannata joidenkin muutostarpeiden vuoksi lykätä, vaan lehti voi tehdä muutokset itse. Kantelija katsoo kuitenkin, että tuolloisella keskustelulla ei ole käsiteltävälle asialle mitään merkitystä, koska hänen suostumuksensa ei ulottunut näin laajojen ja keskeisten muutosten tekemiseen.RATKAISUKantelija korosti mielipidekirjoituksessaan vihreän liikkeen aatteellista luonnetta, jonka hän näki jääneen käytännön sumplimisen jalkoihin. Kirjoitus julkaistiin voimakkaasti lyhennettynä, julkaistu osuus vastasi noin kolmasosaa alkuperäisestä kirjoituksesta. Siitä oli poistettu useita, lähinnä poleemisia kohtia kuten kuten ”nöyristely ja sumpliminen eivät saa olla aatteellisen liikkeen päälinjana” ja puolueen nykyjohdon luonnehdinta ”soininvaaralais-nikulalaisen hiilenmustan libertaristijuntan keulakuvaksi”. Lisäksi siitä oli poistettu osuus, jossa kantelija listasi esimerkkejä vihreän liikkeen epäonnistumisista. Listassa olivat mukana mm. Vuotoksen allas, kivihiilikysymys ja vihreiden suhtautuminen yhteiskunnan huono-osaisiin. Lehti on viitannut siihen, että kantelija olisi aiemmin antanut lehdelle vapaan oikeuden lyhentää tekstejään. Kantelija kertoo taas antaneensa suostumuksensa pienehköjen, lähinnä stilististen muutosten tekemiseen. Täsmällistä selvitystä tästä useiden vuosien takaisesta keskustelusta on mahdotonta saada. Tieto kantelijan kanssa sovitusta muutosoikeudesta vaikutti kuitenkin ilmeisesti osaltaan siihen, että lehti katsoi voivansa lyhentää kantelijan kirjoitusta näin voimakkaasti. Neuvoston mielestä kantelijan perusajatukset, nykysuuntauksen kritiikki ja muutoksen vaatiminen, ilmenivät lyhennetystäkin kirjoituksesta selvästi. Keskustelun lähtökohdat olivat lisäksi lehden lukijoille tuttuja, ja kantelijan alkuperäisessä kirjoituksessa mainitut esimerkit olivat juuri niitä kysymyksiä, joiden yhteydessä oli käyty vastaavaa keskustelua. Lehti julkaisi yhtäaikaisesti myös kolme muuta mielipidekirjoitusta, joissa käsiteltiin samoja teemoja. Nämä mielipidekirjoitukset täydensivät toisiaan. Neuvosto toteaa vielä, että kantelijan mielipidekirjoituksen tyyli muuttui tehtyjen lyhennysten vuoksi jonkin verran. Se oli kuitenkin julkaistussakin muodossaan vahva kannanotto linjanmuutoksen puolesta. Näiden seikkojen vuoksi neuvosto ei ryhdy kantelun johdosta enempiin toimiin.