2459/SL/97

Vapauttava

Turun Sanomien pääkirjoituksessa otettiin kantaa suurlääniratkaisuun ja arvosteltiin kansalaisliikkeen toimintatapoja asiassa. Kyse oli tavanomaisesta yhteiskunnallisesta keskustelusta, joka ei sellaisenaan tuo vastineoikeutta. Lehti saattoi näin ollen lyhentää kansalaisliikkeen vastauskirjoitusta edellyttäen, että sen olennainen asiasisältö säilyy. Nyt kirjoituksesta oli poistettu kappale, jossa annettiin ymmärtää, että lehti ei salli vapaata kansalaiskeskustelua. Kirjoitus julkaistiin kuitenkin lyhentämättömänä niiltä osin kuin siinä vastattiin esitettyyn arvosteluun. Lehti ei ollut rikkonut hyvää journalistista tapaa.

KANTELUTurun Sanomien pääkirjoituksessa 8.1.1997 käsiteltiin suurlääniratkaisua sekä erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa Turun kaupungin asemaan aluehallintoa uudistettaessa. Pääkirjoituksessa viitattiin myös Pro Turku -kansalaisliikkeeseen todeten, että suureelliset mobilisaatiot kutistuvat helposti yksittäisten aktiivien henkilökohtaisten pyrkimysten ja tykötekemisen välineiksi. Vielä pääkirjoituksessa katsottiin, että kansalaisliikkeeltä olivat menneet puurot ja vellit sekaisin, kun tämä uudistukseen myötäsukaan suhtautuva liike ajaa Länsi-Suomen läänin johtoon henkilöä, joka on voimakkaasti tuominnut koko hankkeen.Turun Sanomat julkaisi kaksi päivää myöhemmin Pro Turku -toimikunnan puolesta lähetetyn kirjoituksen. Kantelija toteaa, että lehti poisti tästä vastineesta viimeisen kappaleen jättäen näin kertomatta lukijoille kantelijan esittämän informaation ydintä. Kantelija viittaa hallitusmuodon sananvapaussäännöksiin ja painovapauslain vastinesäännöksiin ja katsoo lehden syyllistyneen jatkuvaan tiedon manipulointiin ja mielipiteiden salpaamiseen. Poistetussa kappaleessa kysyttiin lehdeltä muun muassa, mikä kansalaisliikkeen toiminnassa olisi lainvastaista ja eikö lehden tehtävä olisi tukea kansalaisten vapaata mielipiteenilmaisua ja rauhallista kansalaistoimintaa.Kantelija toimitti myöhemmin vielä lisäkirjelmän, jossa hän käsitteli em. asioita.LEHDEN VASTAUSTurun Sanomien päätoimittaja Ari Valjakka toteaa, että pääkirjoituksessa arvioitiin Pro Turku -kansalaisliikettä realistisesti, mikä ei luonnollisesti miellyttänyt kaikkia. Useat ryhmän jäsenistä lähettivät lehdelle mielipiteensä ja ne julkaistiin. Näin myös kantelijan mielipide, jonka hän oli nimennyt vastineeksi. Pääkirjoituksessa Pro Turku -liike oli vain sivujuonne, ja tähän nähden kirjoitus oli liian pitkä. Siitä poistettiin viimeinen kappale, joka ei tuonut mitään uutta ja oli osin loukkaava. Näin saatiin tilaa muillekin mielipiteille. Kirjoitusta olisi voinut perustellusti lyhentää enemmänkin, sillä kantelija oli tulkinnut pääkirjoitusta väärin. Pääkirjoituksessa ei puututtu kansalaisten oikeuteen ilmaista mielipiteensä, eikä suhtauduttu alentavasti vapaaseen kansalaistoimintaan. Kantelijan väitteet mielipiteiden salpaamisesta asettuvat taas omaan arvoonsa, jos otetaan huomioon ne kantelijan kirjoitukset, joita lehti on viime kuukausina julkaissut. RATKAISUTurun Sanomien pääkirjoituksessa kritisoitiin Pro Turku -kansalaisliikkeen toimintaa, vahvimmin sillä perusteella, että kansalaisliike oli kannattanut muodostettavan läänin johtoon henkilöä, joka oli vastustanut lääniuudistusta. Neuvoston mielestä pääkirjoitus ja siinä esitetyt arviot edustivat tavanomaista yhteiskunnallista keskustelua, joka ei sellaisenaan tuo vastineoikeutta. Pro Turku -kansalaisliikkeen puolesta toimitettua kirjelmää on siten pidettävä luonteeltaan mielipidekirjoituksena, jollaisen julkaisemisesta päätoimittaja voi vapaasti päättää. Julkaistavaa mielipidekirjoitusta on hyväksyttävä lyhentää ja stilisoida edellyttäen, että sen olennainen asiasisältö säilyy. Nyt kirjoituksesta oli poistettu viimeinen kappale, jossa annettiin ymmärtää, että lehti ei salli vapaata kansalaiskeskustelua. Kirjoitus julkaistiin kuitenkin lyhentämättömänä niiltä osin kuin siinä vastattiin pääkirjoitukseen sisältyneeseen Pro Turku -kansalaisliikkeen toiminnan arviointiin. Tehty poisto ei muuttanut sen olennaista sisältöä. Neuvoston mielestä lehti saattoi näin ollen poistaa julkaistavasta kirjoituksesta sen viimeisen kappaleen.Edellä esitetyillä perusteilla neuvosto katsoo, että Turun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.