2455/SL/97

Vapauttava

Iltalehti kertoi, että seurakuntajohtajaa oli syytetty seksuaalisesta häirinnästä ja että kirkkoneuvosto oli järjestämässä asiassa tutkimuksia. Uutisessa lainattiin työsuhdekonsulttia, joka oli haastatellut seurakunnan työntekijöitä. Lainaus oli virheellinen, häirintätapausten lukumäärää liioitteleva, ja ne kaikki törkeiksi luokitteleva. Lehti julkaisi välittömästi oikaisun. Lehti kertoi myös yrittäneensä tavoittaa kantelijaa tämän kommenttien saamiseksi. Yksittäinen virheellinen lainaus ei myöskään ollut artikkelin kokonaisuuden kannalta ratkaiseva.

KANTELUIltalehti julkaisi 11.9.1996 uutisen ”Kirkkoneuvosto järjestänyt viralliset tutkimukset/Seurakuntajohtajaa syytetään seksuaalisesta häirinnästä”. Artikkelissa kerrottiin, että useat seurakunnan työntekijät olivat antaneet valaehtoisia lausuntoja, joissa he syyttivät kantelijaa, seurakuntayhtymän johtajaa, törkeästä seksuaalisesta häirinnästä ja kiristyksestä. Artikkelissa lainattiin asiaa selvitellyttä työsuhdekonsulttia, jonka mukaan alaiset olisivat kertoneet satakunta törkeää esimerkkiä virkarikoksista. Kantelijan mukaan artikkeli liittyi ajojahtiin, jolla hänet pidätettiin virantoimituksestaan kesällä 1996. Lehden väite noin sadasta kertomuksesta, jotka koskisivat törkeää virkarikosta, oli paikkansa pitämätön ja hyvän journalistisen tavan vastainen. Kyseinen konsultti on myös oikaissut väitteen lehdelle lähettämässään vastineessa.LEHDEN VASTAUSIltalehden päätoimittaja Pekka Karhuvaara kertoo vastauksessaan, että seurakuntayhtymä järjesti tiedotustilaisuuden, kun yhtymän johtajan hyllytys salaisin perustein oli tullut julkisuuteen. Tilaisuudessa asiaa selvittämään palkattu työsuhdekonsultti kertoi kymmenien seurakuntayhtymän työntekijöiden antaneen valaehtoisia lausuntoja, joissa johtajaa syytettiin mm. seksuaalisesta häirinnästä. Myös muita syytöksiä oli esitetty. Konsultti tarkisti lausumaansa myöhemmin, mutta tarkennus ei muuttanut uutisen olennaista viestiä. Päätoimittaja toteaa vielä, että tuomiokapituli perui johtajan hyllytyksen, mutta seurakuntayhtymä on pysynyt kannassaan. Asiaa käsitellään jatkossa ainakin korkeimmassa hallinto-oikeudessa.LISÄKIRJEENVAIHTOKantelija lähetti vielä kirjeen, jossa hän totesi, että artikkelissa oli useita perustelemattomia, vakavia väitteitä. Kantelija olisi halunnut vastata jo samassa yhteydessä. Vastaaminen olisi ollut tärkeää, koska tutkinta oli vasta alussa, eikä kantelija tiennyt, mitä se piti sisällään. Vastausmahdollisuutta hänelle ei kuitenkaan annettu. Lehden vastauksessa todetaan puolestaan, että uutista laatinut toimittaja yritti useaan kertaan ottaa yhteyttä kantelijaan, tässä onnistumatta. Lehti on seurannut asiaa neljässä uutisessaan, jotka julkaistiin 12. ja 13. syyskuuta, 4. marraskuuta 1996 ja 26. maaliskuuta 1997. Näiden juttujen yhteydessä kantelijaa on kuultu useaan kertaan.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää asiatietojen tarkistamista ja mahdollisten virheiden oikaisemista, joko oma-aloitteisesti tai asianosaisen sitä vaatiessa. Jos nimettyä henkilöä arvostellaan erittäin voimakkaasti, on hänen näkökantansa tuotava mahdollisuuksien mukaan esille samassa yhteydessä.Nyt artikkeliin sisältyi virheellinen, kärjistetty väite, jonka mukaan asiaa selvittänyt konsultti olisi kertonut, että kantelijan alaiset olisivat maininneet satakunta törkeää esimerkkiä virkarikoksista. Konsultin lehdelle toimittaman oikaisun mukaan kyse oli kuitenkin siitä, että hän oli kuullut kymmeniltä työntekijöiltä satakunta kertomusta. Kaikkia kerrottuja tapauksia ei voinut luonnehtia törkeiksi, eikä konsultti ollut myöskään käyttänyt sanaa virkarikos.Kantelijaan kohdistettujen syytösten vakavuus oli omiaan korostamaan vaatimusta uutisoinnin tarkkuudesta ja kantelijan kuulemisen tärkeyttä. Tiedotustilaisuudessa esitetyt väitteet ja esimerkit olivat toisaalta niin kovia, että artikkelissa ollut, yksittäinen virheellinen lainaus konsultin puheenvuorosta ei ollut kokonaisuuden kannalta ratkaiseva. Lehti julkaisi välittömästi konsultin lähettämän oikaisun. Lehti on myös ilmoittanut yrittäneensä tavoittaa kantelijaa tämän kommenttien saamiseksi ja seurannut asian vaiheita. Näiden seikkojen vuoksi neuvosto ei ryhdy asiassa enempiin toimiin.