2423/SL/96

Vapauttava

Sanomalehden julkaisema kookas luontaistuotteiden mainos oli jaettu kolmeen osaan, keskellä oli tuotekuvin varustettu reilun kahden palstan kaista, ja sen molemmilla puolilla tekstiosuudet, joissa kerrottiin neljästä eri tuotteesta. Mainoksessa ei ollut "ilmoitus"-merkintää. Kirjasimet poikkesivat kuitenkin selvästi toimituksellisessa tekstissä käytetyistä ja otsikoissa oli käytetty suurehkoja vinokirjaimia. Myös palstajako poikkesi toimituksellisesta aineistosta. Lehti ei ollut rikkonut hyvää journalistista tapaa.

KANTELUHelsingin Sanomissa julkaistiin 30.9.1996 ilmoituskokonaisuus ”Suolaton uutuus…”, ”Hairday…”, ”Kasviperäinen…”, ”Jännittäjä…”. Jokaisen alaotsikon alla markkinoitiin yhtä tuotetta, tuotteet vaihtelivat flavonoidimausteesta aivoravinteeseen. Kantelija katsoo, että kyseinen mainos ei erottunut riittävästi toimituksellisesta aineistosta. Kantelija kiinnittää huomiota vielä siihen, että samalla sivulla julkaistiin artikkeli E-vitamiineja käsitelleestä väitöskirjasta ja kaksi selvästi ilmoituksellista kokonaisuutta luontaistuotteista.LEHDEN VASTAUSHelsingin Sanomien päätoimittaja Janne Virkkunen katsoo, että kantelijan mainitsema ilmoituskokonaisuus erosi selvästi toimituksellisesta aineistosta. Sen otsikoinnin tekstityyppi oli eri kirjasinperheestä kuin toimituksellinen teksti. Myös kuvitus poikkesi toimituksellisessa aineistossa käytetystä, joten erehtymisen vaaraa ei ollut. Puhdas sattuma oli, että väitöskirjatutkimuksesta kertonut artikkeli oli sijoitettu samalla sivulle. Päätoimittaja toteaa esimerkkinä, että samalla sivulla voidaan julkaista sekä vaatemainoksia että journalistisiin lähtökohtiin perustuva artikkeli vaatemessuista. Olennaista on, että asioilla ei ole sisäistä markkinoinnillista yhteyttä.RATKAISUHelsingin Sanomien julkaisema luontaistuotteiden mainos oli pituudeltaan kaksi kolmasosaa lehden sivusta ja leveydeltään seitsenpalstainen. Mustavalkoinen mainos oli jaettu kolmeen osaan, keskellä oli tuotekuvin varustettu reilun kahden palstan kaista, ja sen molemmilla puolilla tekstiosuudet, joissa kerrottiin neljästä eri tuotteesta. Mainoksessa ei ollut ”ilmoitus”-merkintää.Mainoksen tekstiosuuden kirjaimet poikkesivat jo kokonsa puolesta selvästi toimituksellisessa tekstissä käytetyistä. Otsikot oli ladottu suurehkoin vinokirjaimin, tyyliltään erottuviksi. Myös palstajako poikkesi toimituksellisesta aineistosta. Neuvoston mielestä kokonaisuus erottui selvästi toimituksellisesta aineistosta. Kantelija kiinnitti vielä huomiota siihen, että samalla aukeamalla oli julkaistu E-vitamiinia käsitellyt artikkeli ”Väitöstutkimus: E-vitamiini saattaa ehkäistä harmaakaihia”. Neuvoston mielestä tämän artikkelin ja aukeamalla olleiden luontaistuotemainosten välille ei kuitenkaan syntynyt kytkentää, joka olisi ollut omiaan horjuttamaan lukijoiden luottamusta tiedonvälityksen uskottavuuteen.Neuvosto katsoo näin ollen, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.