2422/AL/96

Vapauttava

Lehtikolumnissa arvosteltiin poikkeuksellisen voimakkaasti Venäjää käsitellyttä kirjaa. Kantelijan tekstiosuutta kuvattiin tavalla, jota voidaan pitää melkoisena yksinkertaistuksena. Neuvosto kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että kyse oli kirjoittajansa nimellä ja kuvalla varustetusta kolumnista. Kolumni oli luonteeltaan, paitsi kirja-arvio, niin kannanotto Suomessa käytävään Venäjä-keskusteluun. Neuvoston mielestä vastinemahdollisuus olisi nyt syntyneessä tilanteessa ollut luontevin ja suositeltava keino vastata esitettyyn arvosteluun ja korjata samalla virheelliset väitteet.

KANTELUVihreä Lanka julkaisi 6.6.1996 kolumnin ”Pravda jäi Suomeen”. Siinä arvioitiin teosta ”Venäjä – jättiläinen tuuliajolla”, jossa kantelija oli kirjoittajana kahden muun henkilön kanssa. Kolumnisti esitteli kirjaa todeten, että kantelijaa lainaten venäläiset ovat laiskoja, juoppoja ja tyhmiä. Yhteiskuntana Venäjä olisi kantelijan mukaan epävarma, hirvittävä, häikäilemätön ja julma. Kantelija toteaa, että hän ei ole kirjaan kirjoittamassaan osuudessa itse asiassa sanonut venäläisten ihmisten osuudesta mitään. Kantelija kuvasi neuvostojärjestelmää todellisuutta vastaavasti. Kyse oli nimenomaan Neuvostoliiton, ei Venäjän historiaa käsitelleestä osuudesta. Arvio sisälsi näin ollen karkeita valheita. Ongelmallista on, että kantelija toimii venäläisten kanssa erilaisissa diplomaattisluontoisissa tehtävissä. Arvostelu leimasi hänet vastuuttomaksi rasistiksi ja vaikeutti hänen työtään Ulkoministeriön palveluksessa. Alan johtavat tutkijat ovat myöhemmin antaneet teoksesta aivan toisenlaisen arvion. Se ei kuitenkaan oikeuta Vihreän Langan törkeää ja kunniaa loukkaavaa menettelyä.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Päivi Sihvola viittaa vastauksessaan kantelijan kirjoittaman jakson sivuihin 28, 35 ja 59. Näissä kohdissa kantelija käsitteli venäläisten vapautumista kommunismin pakkopaidasta, jolloin kantelijan tekstin mukaan ”shirokaja natura” vapautui äärilaidasta äärilaitaan, Stalinin näkemystä siitä, kuinka venäläistä talonpoikaa piti konekiväärin uhalla kouluttaa teollisuustyöläiseksi ja vielä venäläistä hämmästystä siitä, että asiat etenisivät nopeasti ja tehokkaasti.Päätoimittaja toteaa, että kolumnisti oli tiivistänyt kantelijan viestiä, eikä lainannut tätä sanatarkasti. Yllä mainituista kohdista voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, joita kolumnissa esitettiin. Päätoimittaja korostaa, että kyseessä oli poliittinen kolumni, jossa oli kirja-arvostelun aineksia. Jos kantelija piti kolumnissa esitettyä yhteenvetoa liian karkeana, olisi hänellä ollut mahdollisuus korjata se. Kantelija ei ole kuitenkaan ottanut mitään yhteyttä lehteen.RATKAISUVihreän Langan kolumnissa arvosteltiin poikkeuksellisen voimakkaasti ”Venäjä – jättiläinen tuuliajolla” -kirjaa. Kantelijan osuutta kyseisessä kirjassa kuvattiin tavalla, jota voidaan pitää melkoisena yksinkertaistuksena. Neuvosto kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että kyse oli laatijansa nimellä ja kuvalla varustetusta kolumnista. Kolumni sisälsi piirteitä kirja-arvostelusta ja oli samalla kannanotto Suomessa käytävään Venäjä-keskusteluun. Neuvosto haluaakin korostaa vapaan ja laajan keskustelun merkitystä, erityisesti kun kohteena on niin tärkeä ja erilaisia näkemyksiä synnyttävä aihepiiri kuin Venäjän tilanne. Lehti on ilmoittanut, että se olisi julkaissut kantelijan vastauksen kolumniin, mutta sellaista ei ole lehdelle toimitettu.Edellä olevilla perusteilla neuvosto katsoo, että Vihreä Lanka ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.