2388/AL/96

Vapauttava

Aikakauslehti kertoi kaupunginosasta, josta väkivaltaisena pidetty moottoripyöräkerho oli hankkinut itselleen tilat. Artikkelin mukaan kaupunginosassa vallitsi nyt pelko. Artikkelin ensimmäinen aukeama oli kuvitettu suurella yleiskuvalla aluetta halkovasta tiestä. Kuvasta erottui sähköpylvääseen kiinnitetty tontinmyynti-ilmoitus yhteystietoineen. Neuvoston mielestä nämä yhteystiedot eivät olleet sellaisia yksityiselämään kuuluvia asioita, että kuvan julkaiseminen olisi edellyttänyt asianosaisten suostumusta. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUNykypostin numerossa 7/1996 julkaistiin viiden sivun artikkeli ”Elämää Helvetin enkelien naapurissa”. Artikkelissa väitettiin, että alueelle asettunut moottoripyöräkerho on saanut Nöykkiön kaupunginosan kauhun valtaan ja että asukkaat muuttavat paikkakunnalta. Artikkeli oli kuvitettu alueelta otetulla kuvalla. Siinä näkyi puupylvääseen kiinnitettynä kantelijoiden tontinmyynti-ilmoitus. Ilmoituksesta oli selvästi luettavissa niin tontin osoite kuin kantelijoiden puhelinnumerokin. Artikkelin ingressissä kysyttiin ”Ostaisitko sinä tontin Helvetin enkelien naapurista?”.Kuvasta ja tekstistä sai näin käsityksen, että kantelijat olisivat peloissaan muuttamassa paikkakunnalta, ja myymässä tonttia, joka olisi moottoripyöräkerhon naapuri. Todellisuudessa kantelijat eivät ole koskaan asuneet kyseisellä paikkakunnalla. Kyseessä on yli vuoden myynnissä ollut, kuolinpesän omistama tontti, joka sijaitsee pari kilometriä pohjoiseen kerhon tiloista. Kantelijat kertovat saaneensa artikkelin johdosta herjaavia puhelinsoittoja. Lisäksi artikkeli vaikeutti tontin myyntiä antamalla sen sijoittumisesta väärää tietoa. Kuvaa ei olisi saanut julkaista ilman kantelijoiden suostumusta, ainakaan peittämättä osoitetta ja puhelinnumeroa.LEHDEN VASTAUSNykypostin päätoimittaja Jaana Laukkanen toteaa, että juttu kuvasi paikkakunnan tunnelmia sen jälkeen, kun alueelle oli muuttanut Helvetin enkelien päämaja. Jutun pääkuva esitti seutua, ja siinä oli nähtävissä suurikokoinen pylvääseen kiinnitetty tontinmyynti-ilmoitus. Kun puhelinnumero oli asetettu näin näkyvästi esille, katsoi lehti sen julkiseksi ja osaksi kuvattua näkymää. Lehti ei myöskään katso vaikeuttaneensa tontin myyntiä. Tontti on ollut myynnissä jo pitkään ja Nöykkiön tapahtumat ovat olleet yleisesti tiedossa. Lehti ei katso rikkoneensa hyvää journalistista tapaa.RATKAISUNykypostin artikkelissa kuvailtiin tunnelmia Nöykkiössä ja kerrottiin jo otsikossa, että paikkakunnalla vallitsee pelko. Tämän viisisivuisen artikkelin ensimmäisellä aukeamalla oli jutun otsikko ja ingressi, sekä lähes aukeaman kokoinen yleiskuva aluetta halkovasta tiestä. Kuvan vasemmassa etulaidassa oli sähköpylväs, josta erottui selvästi tontinmyynti-ilmoitus. Artikkelissa mainittiinkin, että paikallisen tien varressa näkyy ilmoituksia myytävistä tonteista ja kuvailtiin yhtä tonteista. Tästä kuvauksesta ei ulkopuoliselle kuitenkaan mitenkään ilmennyt, että kyse olisi valokuvassa olleesta myynti-ilmoituksessa tarkoitetusta tontista. Vain sellainen henkilö, joka jo ennestään tiesi tontin, pystyi yhdistämään tonttikuvauksen ja myynti-ilmoitukseen. Artikkelin julkaisemisen taustana oli suurta julkisuutta saanut moottoripyöräkerhon muuttaminen alueelle ja siellä sattunut aseellinen välikohtaus. Tällaiset tapahtumat heittävät oman varjonsa paikkakunnalle. Asiasta kertomisen on kuitenkin oltava mahdollista ilman, että sitä pidettäisiin paikkakuntaa asiattomasti leimaavana. Sama koskee neuvoston mielestä julkiselle paikalle sijoitetun, tontinmyynti-ilmoituksen sisältäneen valokuvan julkaisemista tällaisessa yhteydessä. Valokuva kokonaisuudessaan toimi artikkelin yleiskuvituksena ja siitä erottunut myynti-ilmoitus lähinnä esimerkkinä siitä, että paikkakunnalla on tontteja myynnissä. Julkiselle paikalle laitetusta tontinmyynti-ilmoituksesta ilmeneviä yhteystietoja ei voida myöskään pitää sellaisina yksityiselämään kuuluvina asioina, joiden julkaiseminen edellyttäisi suostumusta.Edellä esitetyillä perusteilla neuvosto katsoo, että Nykyposti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.