2375/AL/96

Langettava

Aikakauslehden artikkeli rakentui sille, että toimittaja ja kuvaaja olivat seuranneet artikkelissa nimettyä henkilöä tämän ollessa asiakkaana pelikasinolla. Asiakkaalta ei ollut kysytty suostumusta jutun tekoon. Illan kulusta julkaistiin tästä huolimatta yksityiskohtainen kuvaus, joka sisälsi yleisiä arveluja ja väitteitä hänen pelitavoistaan. Kyseinen henkilö on tunnettu erilaisten pelien suunnittelijana, tuottajana ja juontajana, joten mahdollisilla peliharrastuksilla oli jonkinasteinen liittymäkohta hänen työhönsä. Tämä ei kuitenkaan riittänyt perusteeksi lehden julkaisemalle yksityiskohtaiselle, osittain vihjailevaan sävyyn kirjoitetulle kuvaukselle tai kasinolta otetun valokuvan julkaisemiselle. Artikkelin katsottiin rikkoneen asianosaisen yksityiselämän suojaa ja lehdelle annettiin huomautus.

KANTELUNykypostin numerossa 4/1996 julkaistussa artikkelissa kerrottiin Casino RAY:stä ja yhdestä kasinon asiakkaasta. Asiakasta oli lisäksi kuvattu lehtijuttua varten hänen tietämättään ja luvattomasti. Valokuvaaminen kasinon tiloissa on kuitenkin ehdottomasti kielletty. Kielto on nähtävissä myös kasinon sisäänkäynnin informaatiotauluissa. Lehtien toimittajat ja ammattivalokuvaajat ovat täysin tietoisia kuvauskiellosta.Artikkeli julkaistiin täysin luvatta. Artikkelissa oli myös viittauksia, joiden mukaan ”henkilökunta tuntee vakioasiakkaansa” ym. Tällaiset lausumat eivät ole peräisin henkilökunnalta, vaan ne ovat toimittajan omia arvioita, toisin kuin artikkelista saattaisi päätellä. Lisäksi artikkeli loukkasi valokuvassa esiintyneen henkilön yksityisyyttä. Artikkelissa kerrottiin hänen pelitavoistaan, muun muassa hänen väitetyistä tappioistaan. Väitteet olivat virheellisiä ja asiakasta loukkaavia. Kun kasinon tehtävä on suojella asiakkaidensa yksityisyyttä, haittasi väitteiden julkaiseminen myös kasinon liiketoimintaa. Päätoimittaja on ainoastaan tarjoutunut julkaisemaan pahoittelukirjoituksen, jonka sisällön lehti itse määräisi. Päätoimittaja ei ole suoraan edes myöntänyt, että valokuvat on otettu luvattomasti ja vastoin nimenomaista kieltoa.LEHDEN VASTAUSNykypostin päätoimittaja Jaana Laukkanen toteaa, että lehti on pahoillaan kyseisestä artikkelista ja myöntää sen julkaisemisen olleen virhe. Lehti ottaa näin ollen vastaan neuvostolta tulevan huomautuksen ja välttää vastaavat ylilyönnit tulevaisuudessa. Lehti julkaisee tarvittaessa neuvoston päätöksen ohella myös kantelijan vastineen.RATKAISUNeuvosto on arvioinut kantelun yksityiselämän suojaa koskevien periaatteiden pohjalta. Neuvosto toteaa, että kaikilla ihmisillä on periaatteessa oikeus yksityiselämänsä suojaan. Myös julkisuuden henkilön elämäntapoja koskevat tiedot kuuluvat hänen yksityiselämänsä piiriin, vaikka hänen suojapiirinsä on suppeampi kuin ns. tavallisella ihmisellä. Jos asianosainen ei itse ole tuonut yksityiselämäänsä julkisuuteen, edellyttää yksityiselämän piiriin kuuluvan, elämäntapoja koskevan tiedon julkistaminen sitä, että käsiteltävällä asialla on yleistä merkitystä. Tiedon julkistamisessa ei pidä myöskään mennä pidemmälle kuin asian käsittelemiseksi on välttämätöntä.Nykypostin julkaisemasta artikkelista ilmeni, että toimittaja ja kuvaaja olivat seuranneet artikkelissa nimettyä henkilöä tämän ollessa asiakkaana Casino RAY:ssa. Asianosaiselta ei ollut kysytty suostumusta jutun tekoon, mutta illan kulusta julkaistiin tästä huolimatta yksityiskohtainen kuvaus. Kuvaus sisälsi yleisiä arveluja ja väitteitä asianosaisen pelitavoista.Kyseessä oleva henkilö on tunnettu erilaisten pelien suunnittelijana, tuottajana ja juontajana. Hänen mahdollisilla peliharrastuksillaan on siten jonkinasteinen liittymäkohta hänen työhönsä. Tämä ei kuitenkaan riitä perusteeksi lehden julkaisemalle yksityiskohtaiselle, osittain vihjailevaan sävyyn kirjoitetulle kuvaukselle. Päätoimittaja ei ole myöskään esittänyt mitään perusteita tekstin tai siihen liitetyn, kasinolta otetun valokuvan julkaisemiselle. Edellä esitetyillä perusteilla neuvosto katsoo, että Nykypostissa julkaistu artikkeli rikkoi asianosaisen yksityiselämän suojaa. Neuvosto antaa tämän vuoksi lehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.