2352/SL/96

Vapauttava

Iltapäivälehti julkaisi julkisuudessa tunnetusta esiintyjästä otettuja ns. nakukuvia, jotka olivat lehden ilmoituksen mukaan tulleet sille postitse. Lähettäjää ei pystytty jäljittämään. Asianomaista haastateltiin tämän johdosta. Osapuolten kertomukset siitä, oliko hän tässä yhteydessä kieltänyt kuvien julkaisemisen, erosivat toisistaan ratkaisevasti. Neuvosto ei näin ollen voinut ryhtyä asiassa enempiin toimiin.

KANTELUIltalehti julkaisi 27.2.1996 jutun ”Kuka kiusaa Carmenia” missä kerrottiin, että tuntematon lähettäjä oli postittanut kantelijasta otettuja ”nakukuvia” lehden toimitukselle. Lehti oli ottanut kantelijaan yhteyttä ennen artikkelin julkaisemista ja kertonut valokuvien tulosta. Keskustelussa sovittiin, että kantelija tulisi käymään toimituksessa. Vaikka jutun tekemisestä ei ollut puhetta, oli paikalla yllättäen myös kuvaaja. Kuvaaja ja toimittaja halusivat kantelijasta kuvan, jossa hän rypistää yhden valokuvista. Erikseen vielä varmistauduttiin, että rypistettävästä valokuvasta ei lehtikuvassa näkyisi mitään paljasta. Lehti kuitenkin julkaisi kyseiset nakukuvat artikkelin yhteydessä. Kantelija korostaa, että hän kielsi kuvien julkaisemisen eikä lehdellä ollut niihin julkaisuoikeuksia. Kaikkein kiusallisinta oli, että artikkelissa annettiin ymmärtää kantelijan olevan tietoinen siitä, että kuvat tullaan julkaisemaan.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Petri Hakala kertoo, että kopio kantelijaa esittävistä valokuvista tuli toimitukseen kirjeitse. Kirjeen alkuperää ei pystytty jäljittämään. Kantelija tunnisti kuvat edellisenä kesänä otetuiksi. Ne oli otettu hänen toimeksiannostaan.Lehden avustaja ja valokuvaaja haastattelivat kantelijaa asiasta. Kantelija ei missään vaiheessa kieltänyt valokuvien julkistamista eikä antanut ymmärtää, että paheksuisi kuvien aiheuttamaa julkisuutta. Hän näytti pitävän asiaa jotenkin koomisena ja suhtautui siihen naureskellen.Artikkeli ja siihen liittyvät kuvat julkaistiin tavanmukaisena, julkisuuden henkilöä koskeneena viihdeuutisena. Kuvien mahdollinen seksuaalinen viesti ei ollut syynä niiden julkaisemiselle. Kuvia ei myöskään käytetty lööpissä tai kannessa. Lehti noudatti näin ollen hyvää journalistista tapaa.RATKAISUNeuvosto toteaa, että osapuolten kertomukset haastattelutilanteesta ja siitä, miten kantelija suhtautui lehdelle toimitettujen kuvien julkaisemiseen, poikkeavat toisistaan selvästi. Neuvosto ei voi tuomioistuimen tavoin kuulla ja arvioida osapuolten kertomusten luotettavuutta eikä muutenkaan selvittää, mitä osapuolten välillä tosiasiallisesti keskusteltiin. Käydyn keskustelun sisällöllä olisi kuitenkin ratkaiseva merkitys asian julkaisueettisen arvioinnin kannalta. Tässä tilanteessa neuvosto ei voi ryhtyä kantelun johdosta enempiin toimiin.