2328/SL/96

Vapauttava

Sanomalehti kertoi maakunnassa tapahtuneista tuhopoltoista epäillyn henkilön iän ja syntymäpaikan, sekä nykyisen kotikaupungin. Lisäksi lehti kertoi, että epäilty oli ajanut vaaleat hiuksensa pois. Kantelijan syntymäkuntaa koskenut maininta oli tiedoista arin, koska kyseessä oli pieni paikkakunta. Toisaalta uutisessa todettiin ainoastaan, että epäilty oli syntyisin tuosta kunnasta ja kotipaikaksi mainittiin keskisuuri kaupunki. Neuvoston käsityksen mukaan kantelija ei ollut tunnistettavissa pelkästään artikkelissa olleiden tietojen perusteella. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUKantelija vangittiin 5.1.1996 epäiltynä syylliseksi tuhopolttoihin, jotka olivat kohdistuneet turkiseläinrehuvarastoon ja rehusekoittamoon. Savon Sanomat kertoi vangitsemisoikeudenkäynnistä 6.1. otsikolla ”Nuori kuopiolaismies vangittiin tuhotöistä”. Kantelijan mukaan otsikko leimasi hänet syylliseksi. Asian tutkinta oli kuitenkin vielä kesken, eikä keskusrikospoliisilla ollut mitään todellista näyttöä kantelijan osallisuudesta rikoksiin.Artikkelissa kuvailtiin kantelijan ulkonäköä: kasvonpiirteitä, pukeutumista ja hiuksia. Kantelija tunnistettiin näiden seikkojen perusteella kotikunnassaan. Kantelija kummastelee myös lehden väitettä, jonka mukaan kaikki pidätetyt olivat eläinaktivisteja. Kantelija toteaa olleensa mukana turkistenvastaisissa mielenosoituksissa, muttei toisaalta kuulu mihinkään eläinsuojelujärjestöön.Kantelun liitteenä on kantelijan vanhempien kirje, jossa he toteavat tunnistamisen aiheuttaneen suurta kärsimystä ja haittaa. LEHDEN VASTAUSSavon Sanomien päätoimittaja Tapani Lepola kertoo lehden seuranneen tarkasti suurta huomiota saaneita, turkistarhoihin kohdistuneita tuhotöitä. Tammikuun 6. päivän artikkelista ilmeni selvästi, että ”nuori kuopiolaismies” oli vangittu epäiltynä osallisuudesta ko. tuhotöihin. Kun epäilty vapautettiin, uutisoi tämänkin asian varsin näkyvästi ja kertoi, että näyttöä syyllisyydestä ei ollut. Lehtiuutisessa 6.1. mainitut tuntomerkit olivat hyvin yleisiä ”lapsenkasvoinen” tai ”ruudulliseen rentoon flanellipaitaan pukeutunut”. Jutussa mainittu tukan poisajaminenkaan ei ole mikään tavaton erityistuntomerkki. Artikkeli perustui käräjäoikeuden ratkaisuun ja poliisin antamiin tietoihin. Epäillyn nimeä ei kerrottu ja lehti on jatkuvasti seurannut asian tutkinnan edistymistä. Päätoimittaja pitää kantelua näin ollen aiheettomana. RATKAISURikosasioista kerrottaessa ei pidä julkaista rikoksista epäiltyjen tai tuomittujen nuorten nimiä tai muita seikkoja, jotka johtavat heidän tunnistamiseensa. Tiedotusvälineen on oltava tässä suhteessa erityisen huolellinen. Toisaalta julkaisueettinen vastuu henkilöllisyyden paljastumisesta edellyttää, että tunnistamistiedot ovat olleet sellaisia, että asianosainen on myös ulkopuolisen arvion mukaan niiden perusteella tunnistettavissa.Savon Sanomien artikkelista ilmeni tuhopoltoista epäillyn henkilön ikä ja syntymäpaikka, sekä nykyinen kotikaupunki. Hänen kerrottiin ajaneen vaaleat hiuksensa pois. Lisäksi todettiin, että kaikki pidätettyinä olleet olivat eläinaktivisteja. Koska kantelijan syntymäkunta on suhteellisen pieni, oli syntymäkuntaa koskeva maininta kantelijasta kerrotuista tiedoista arin. Toisaalta uutisessa todettiin ainoastaan, että epäilty oli syntyisin tuosta kunnasta ja kotipaikaksi mainittiin keskisuuri kaupunki. Kantelija on kertomansa mukaan osallistunut esimerkiksi turkisten vastaisiin mielenosoituksiin. Tällainen julkinen toiminta on osaltaan voinut vaikuttaa siihen, että lukijat ovat yhdistäneet hänet tähän rikosjuttuun.Neuvoston käsityksen mukaan kantelija ei ollut tunnistettavissa pelkästään 6.1. julkaistussa artikkelissa olleiden tietojen perusteella. Neuvosto ei myöskään pitänyt artikkelin otsikkoa sinänsä leimaavana, ottaen vielä huomioon, että asian käsittelyvaihe ilmeni selkeästi uutisesta. Savon Sanomat ei näin ollen rikkonut hyvää journalistista tapaa.