2324/SL/96

Vapauttava

Sanomalehden kolumnissa arvioitiin lääninhallituksen suunnittelupäällikön esittämiä näkemyksiä. Suunnittelupäällikön, kantelijan, nimen perässä oli puoluemerkintä, vaikka hän ei kuulunut mihinkään puolueeseen. Lehti julkaisi kantelijan oikaisun, mutta liitti perään huomautuksen, jonka mukaan kantelija oli virkaan valittaessa ollut puolueen jäsen. Neuvoston mielestä lehti saattoi mainita aiemmasta puoluejäsenyydestä. Jäsenyys oli kestänyt vuoteen 1989, ja kantelija oli puolueen jäsenenä osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen toimintaan.

KANTELUKantelija, Kuopion lääninhallituksen suunnittelupäällikkö, antoi Savon Sanomille haastattelun, joka julkaistiin 11.1.1996 otsikolla ”Surkuttelu pilaa Kuopion läänin imagon”. Kantelijan näkemyksiä käsiteltiin seuraavan päivän lehdessä, kolumnissa ”Stahanovilaiset”. Kantelijan nimen perään oli liitetty puoluemerkintä (vas). Kantelija lähetti lehdelle oikaisun, jossa totesi, että hän ei ole vasemmistoliiton tai muunkaan puolueen jäsen. Lehti kommentoi tätä oikaisua. Kantelija pyytää neuvostolta kannanottoa tämän kommentin asiallisuudesta. Hän katsoo, että lehti käytti virheellistä puoluemerkintää vahingoittamistarkoituksessa.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Tapani Lepola kertoo, että kun kantelija viisi vuotta sitten valittiin nykyiseen tehtäväänsä, pidettiin sitä selkeänä poliittisena nimityksenä. Tuolloin antamassaan haastattelussa kantelija myönsi olevansa Suomen kommunistisen puolueen jäsen. Tämän vuoksi on vaikea ymmärtää, miksi kantelija katsoo poliittiseen taustaansa viittaamisen vahingoittavan häntä.Kantelijan vastine julkaistiin viivytyksettä. Jälkikaneetissa myönnettiin, että viittaus Vasemmistoliittoon oli virheellinen, mutta muistutettiin lukijoita, että kantelija valittiin virkaan, kun hän vielä oli SKP:n jäsen. Päätoimittaja toteaa, että kyse on virkamiehestä, julkisuuden henkilöstä, jonka tausta ja menneisyys on yleisesti tiedossa. Kantelu on näillä perusteilla aiheeton.JATKOKIRJEENVAIHTOKantelija katsoo edelleen, että lehti julkaisi tahallisesti virheellisen tiedon kantelijan puoluekannasta. Lisäksi kantelija toteaa, että lehti esittää kopion omasta artikkelistaan seitsemän vuoden takaa ainoana näyttönä kantelijan kuulumisesta milloinkaan mihinkään puolueeseen. Lehden kommentissa kerrotaan puolestaan, että kantelija on vuosina 1977 – 1989 valittu erilaisiin kunnallisiin luottamustehtäviin, nimenomaan kommunistien ja kansandemokraattien edustajana. Kantelija kertoi puhelimitse (18.3., IH/LM) olleensa muodollisesti SKP:n jäsen vielä vuonna 1989 ja vahvisti tiedot kunnallisista luottamustoimistaan.RATKAISUKantelijaa voidaan virka-asemansa ja työtehtäviensä puolesta pitää merkittävänä julkisen vallan käyttäjänä alueella. Hänellä on ollut poliittisia luottamustoimia 80-90 -luvun taitteeseen asti. Lehden maininta siitä, että kantelija kuuluisi nyt Vasemmistoliittoon, oli kuitenkin virheellinen, koska kantelija on sittemmin luopunut jäsenyydestä mihinkään poliittiseen puolueeseen. Kyseessä oli asiavirhe, jonka lehti oli velvollinen korjaamaan. Kantelijan oikaisu julkaistiinkin viivytyksettä. Lehti kommentoi oikaisua huomauttamalla, että kantelija oli kuitenkin ollut Suomen kommunistisen puolueen jäsen siinä vaiheessa, kun hänet nimitettiin Kuopion lääninhallituksen suunnittelupäälliköksi vuonna 1989.Neuvoston mielestä lehti saattoi tässä yhteydessä mainita kantelijan aiemmasta puoluejäsenyydestä. Aiemman puoluekannan kertomisessa ei voida nähdä vahingoittamistarkoitusta, ottaen vielä huomioon, että kantelija oli puolueen jäsenenä ollessaan osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen toimintaan.Edellä esitetyillä perusteilla neuvosto katsoo, että Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.