2273/SL/95

Vapauttava

Yhden palstan mainos sisälsi tuotteesta kertoneen tekstiosuuden. Tekstin loppuun oli omille riveilleen sijoitettu mm. annostus- ja pakkaustiedot. Kirjasintyyppi oli huomattavasti pienempi kuin toimituksellisessa aineistossa. Mainos oli erotettu toimituksellisesta aineistosta mustalla linjaviivalla. Tämän yksipalstaisen mainoksen yläosassa oli lisäksi ilmoitus-merkintä. Mainoksen kokonaisilme erottui välittömästi toimituksellisesta aineistosta.

KANTELUHelsingin Sanomat julkaisi 29.8.1995 Pharbio Medical Oy:n mainoksen ”Kurpitsasta apua prostatavaivoihin”. Kantelija katsoo, että mainos rikkoi Journalistin ohjeiden 7. kohtaa, joka edellyttää, että ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja pidetään selvänä. LEHDEN VASTAUSHelsingin Sanomien päätoimittaja Janne Virkkunen toteaa, että kyseinen mainos poikkesi selvästi lehden toimituksellisesta aineistosta eikä sekaantumisvaaraa ole. Sen otsikko ja teksti olivat typografialtaan eri kirjasinperhettä. Mainos oli erotettu muusta aineistosta linjaviivalla, ja poikkesi silläkin tavalla uutisaineistosta. Lisäksi otsikon ensimmäisenä rivinä oli sana ”ilmoitus”. Päätoimittaja pitää kantelua aiheettomana.RATKAISUPharbio Medical Oy:n yhden yhden palstan mainos sisälsi tuotteesta kertoneen tekstiosuuden. Tekstin loppuun oli omille riveilleen sijoitettu annostus- ja pakkaustiedot, markkinoijan nimen sekä lähdeviittaukset. Mainoksen kirjasintyyppi oli huomattavasti pienempi kuin toimituksellisessa aineistossa. Mainos oli erotettu toimituksellisesta aineistosta mustalla linjaviivalla. Sen ylälaidassa oli ilmoitus-merkintä.Neuvoston mielestä mainos erottui kokonaisilmeensä perusteella välittömästi toimituksellisesta aineistosta. Helsingin Sanomat ei näin ollen rikkonut hyvää journalistista tapaa mainoksen julkaistessaan.