2265/AL/95

Vapauttava

Kantelijan mukaan aikakauslehti julkaisi hänen haastattelunsa sovittua aiemmassa numerossa. Lehti kertoi puolestaan, että tällaista sopimusta ei ollut tehty. Osapuolten kertomusten ristiriitaisuuden vuoksi neuvosto ei voinut ottaa asiaan kantaa. Kante- lija mainitsi lisäksi yhden esimerkin, jossa lehti olisi vääristellyt hänen sanojaan. Siinä oli kuitenkin selvästä kyse otsikosta, ei kantelijan suuhun laitetusta kommentista.

KANTELUKantelijan haastattelu ilmestyi 7 päivää -lehden numerossa 28/95 otsikolla ”Carmen lentää Peterin luo”. Ingressissä kerrottiin vaatemiljonäärin iskeneen silmänsä 20-vuotiaaseen kohutyttöön ja kutsuneen hänet Torontoon ja Los Angelesiin. Artikkelissa selviteltiin kantelijan suunnitelmia ja hänen kerrottiin olevan innoissaan matkasta.Kantelija katsoo lehden rikkoneen hyvää journalistista tapaa. Hän kertoo lehden pyytäneen häneltä haastattelua. Päätoimittaja Raimo Toivonen ja toisen toimittaja keskustelivat sitten kantelijan kanssa. Kantelijan mukaan tuolloin sovittiin, että keskustelun pohjalta tehty juttu julkaistaisiin vasta viikon 29 jälkeen. Samoin sovittiin, että jutun tekijät lukisivat jutun kantelijalle ennen sen painoon menoa. Tällaista tarkistusmahdollisuutta kantelijalle ei kuitenkaan annettu ja juttu julkaistiin sovittua aiemmin. Kantelija toteaa myös, että hänen suuhunsa oli laitettu asioita, mitä hän ei ole puhunut. Esimerkiksi kansiteksti ”Nygård käy kuumana” oli vailla katetta, kantelija ei puhunut hänestä mitään.LEHDEN VASTAUS7 päivää -lehden vastaava päätoimittaja Eeva-Helena Jokitaipale ja päätoimittaja Raimo Toivonen toteavat, että lehti halusi alunperin kuvata kantelijan uimarannalla ja tehdä hänestä jutun henkilönä, jota missin asemaa koskevat säännöt eivät enää kahlitse. Tästä asiasta käytiin keskustelua viikon 27. perjantaina. Keskustelu oli samalla myös haastattelu. Kantelija lupasi miettiä kantaansa rantakuvauksiin ja antaa sitä koskevan vastauksen viikonlopun aikana. Kantelija ilmoitti kielteisen kantansa rantakuvauksiin viikonlopun aikana, mutta toimitti samalla kuvia julkaistavaksi. Yhdysvaltojen matka oli toisen aikakauslehden järjestämä, ja tämä on saattanut johtaa kantelijaan kohdistuvaan painostukseen hänen kerrottuaan kilpailevalle lehdelle matkasuunnitelmistaan. Kantelija aloittikin 7 päivää -lehden mustamaalauksen muissa lehdissä.Kantelijan kanssa ei ollut mitään puhetta uutisjutun näyttämisestä etukäteen. Väite sovitusta julkaisuviikosta on vielä käsittämättömämpi. Keskustelussa tähdättiin koko ajan viikolla 28. ilmestyvään numeroon, numerosta 29. ei ollut mitään puhetta.RATKAISUNeuvosto toteaa, että osapuolten kertomukset siitä, mitä heidän välillään sovittiin kantelijaa haastateltaessa, ovat ristiriitaiset. Kantelija väittää, että artikkeli sovittiin julkaistavaksi vasta lehden myöhemmässä numerossa ja että lehti olisi rikkonut lupauksensa antaa artikkeli kantelijan luettavaksi ennen sen julkaisemista. Lehti kiistää molemmat väitteet. Asiassa ei ole esitetty ulkopuolista selvitystä tai muita seikkoja, joiden perusteella neuvosto voisi arvioida asiaa. Neuvosto jättää tämän vuoksi kantelun näiltä osin tutkimatta.Kantelija katsoi lisäksi, että haastattelussa oli väitetty hänen sanoneen asioita, joita hän ei ollut puhunut. Kantelija viittasi esimerkkinä lehden kansitekstiin ”Nygård käy kuumana”. Neuvosto toteaa tältä osin, että kansiotsikointi sisälsi toimituksellisen näkemyksen asiasta. Kyseessä oli ”uutisotsikko” eikä sen muotoilu tai sisältö luonut mielikuvaa siitä, että kyse olisi ollut kantelijan kommentista.Neuvosto ei ryhdy kantelun johdosta enempiin toimiin.