2253/SL/95

Langettava

Sanomalehti julkaisi kaksi mielipidekirjoitusta, jotka oli osoitettu suoraan kantelijalle. Kirjoituksissa kommentoitiin kantelijan omia mielipidekirjoituksia, joiden aiheet olivat liikkuneet kuvaamataidon opetuksesta energiapolitiikkaan. Tällainen kirjoittelu ei yleensä tuo osallistujilleen vastineoikeutta. Kantelijan olisi kuitenkin pitänyt saada vastata hänelle osoitettuihin kirjoituksiin. Lehti sai huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta, kun se jätti kantelijan vastaukset julkaisematta.

KANTELUIlkka julkaisi 24. toukokuuta ja 10. kesäkuuta saman henkilön laatimat yleisönosastokirjoitukset, jotka kumpikin oli osoitettu suoraan kantelijalle. Otsikkoina oli suurin kirjaimin ”Kalevi Katajalle” ja ”Vielä K. Katajalle”. Molemmissa kirjoituksissa kommentoitiin ja kyseenalaistettiin niitä näkemyksiä, joita kantelija oli esittänyt aiemmin julkaistuissa mielipidekirjoituksissaan.Kantelija toimitti vastineensa välittömästi lehdelle, mutta lehti ei julkaissut niistä kumpaakaan. Kyseessä ei ollut pitkään jatkuneen väittelyn katkaiseminen, vaan asiat olivat ensimmäistä kertaa esillä. Vastineissa puututtiin vain kirjoitusten karkeimpiin virheisiin. Toisessa niistä ihmeteltiin jopa, että lehti tarjoaa niin paljon palstatilaa kantelijan valheille. Väite valehtelemisesta oli ankara syytös. Kantelija toteaa, että lehti on muuten julkaissut hänen kirjoituksiaan kiitettävästi. LEHDEN VASTAUSIlkan päätoimittaja Kari Hokkanen toteaa, että yleisönosastoon tarjotaan jatkuvasti kirjoituksia paljon enemmän kuin voidaan julkaista. Kantelija kuuluu lehden ahkeriin yleisönosastokirjoittajiin, samoin kuin hänen ”vastapuolensa”. Erehdyksestä johtui, että debatti jäi tällä kertaa vajaaksi. Jostain syystä kantelijan vastine 24. toukokuuta julkaistuun kirjoitukseen jäi käsittelemättä. Kantelijan jälkimmäistä vastauskirjoitusta ei julkaistu, koska se sisälsi lehden toimitusperiaatteisiin kohdistunutta loukkaavaa ja epäasiallista kritiikkiä. Päätoimittaja mainitsee, että kummankin osapuolen kirjoituksia on sittemmin julkaistu ahkerasti.RATKAISUKaksi Ilkan julkaisemaa mielipidekirjoitusta oli osoitettu suoraan kantelijalle, hänen nimensä otsikossa mainiten. Kirjoitukset olivat kommentteja niihin käsityksiin, joita kantelija oli esittänyt neljässä eri mielipidekirjoituksessaan. Aiheet olivat liikkuneet kuvaamataidon opetuksesta energiapolitiikkaan ja ulkomaalaisten kaivosyhtiöiden asemasta EU-äänestykseen. Tällainen, yhteiskunnallisia asioita laajasti käsittelevä mielipidekirjoittelu ei yleensä tuo osallistujilleen vastineoikeutta. Nyt lehti kuitenkin julkaisi kaksi suoraan kantelijalle osoitettua kirjoitusta, jolloin hänelle olisi pitänyt antaa myös vastausmahdollisuus. Lehden ilmoituksen mukaan kantelijan ensimmäinen vastaus jäi erehdyksessä julkaisematta, toinen taas sen takia, että se sisälsi lehteä loukkaavaa arvostelua. Ensimmäisen kirjeen kohdalla sattunutta erehdystä voidaan pitää ymmärrettävänä. Sen sijaan toiseen kirjeeseen sisältyneen arvostelun loukkaavuus oli neuvoston mielestä kyseenalaista. Siinähän kritisoitiin juuri sitä, että kantelijan ensimmäinen kirje oli jäänyt julkaisematta. Joka tapauksessa lehti olisi voinut ottaa yhteyttä kantelijaan ja neuvotella loukkaavina pidettyjen kohtien poistamisesta.Neuvoston mielestä lehden olisi pitänyt julkaista kantelijan toinen vastauskirjoitus tai vähintäänkin ottaa yhteyttä kantelijaan ja neuvotella asiasta. Kun lehti ei näin menetellyt, rikkoi se hyvää journalistista tapaa. Neuvosto antaaa tämän vuoksi Ilkalle huomautuksen.