2236/AL/95

Langettava

Aikakauslehden kansi- ja artikkeliotsikoissa väitettiin varauksetta, että nimeltä mainittu kantelija olisi syyllistynyt viinapullon vohkimiseen. Vaikka väite koski rikosoikeudellisesti arvioituna suhteellisen vähäistä tekoa, oli se omiaan leimaamaan kantelijaa vahvasti. Kantelijalle ei ollut varattu todellista mahdollisuutta näkökantojensa esittämiseen. Kantelijan kuuleminen olisi ollut tarpeen myös asiatietojen varmistamiseksi, koska väitetty teko ei ollut ollut minkään ulkopuolisen tahon tutkittavana. Lehdelle annettiin huomautus hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELU7 päivää -lehden 4.5.1995 julkaisemassa artikkelissa väitettiin, että kantelija olisi varastanut viinapullon ravintolasta. Väite toistui lehden kannessa ja myyntijulisteessa. Artikkelin mukaan kantelija olisi puolenyön maissa napannut baaritiskiltä mukaansa vajaan pullollisen viinaa, mutta että varkaus huomattiin heti. Tämän jälkeen kantelija olisi vastustellut henkilökunnan yritystä poistaa hänet ravintolasta, jolloin paikalle kutsuttiin poliisit. Artikkelissa kerrottiin edelleen, että kantelija maksoi varastamansa pullon hinnan takaisin pari viikkoa myöhemmin.Kantelija kiistää lehden esittämät väitteet. Lehti kuvasi, vaikkakin virheellisesti, jo 31. maaliskuuta sattuneita tapahtumia. Lehden toimittaja otti kantelijaan ensimmäisen kerran yhteyttä 2. päivä toukokuuta ja tavoitti kantelijan iltapäivällä. Kantelija oli tuolloin sanonut, että juttu ei pidä paikkaansa eikä sitä saa julkaista. Toimittaja oli ilmoittanut jutun olevan jo painossa, ja painotyön keskeyttäminen maksaisi miljoonia. Toimittaja lupasi, että asiasta voitaisiin tehdä jatkojuttu seuraavaan numeroon. Artikkelin luettuun kantelija katsoi, että yhteistyömahdollisuutta lehden kanssa ei ollut. Toimittaja yritti sovitella asiaa, jotta kantelija ei veisi sitä raastupaan tai JSN:lle.Kantelija katsoo, että lehden tarkoituksena oli hänen maineensa vahingoittaminen. Lehti käytti tietolähteenään ravintolapäällikköä tai jotain muuta henkilöä. Hotellista kuitenkin ilmoitettiin, että kukaan henkilökunnasta ei ole esittänyt tällaisia väitteitä tiedotusvälineille. Hotellin johto myös vahvisti, että väite kantelijan saamasta porttikiellosta ei pitänyt paikkansa. Kantelija toteaa, että hän kävi kyllä jälkikäteen sopimassa asian. Se ei kuitenkaan tee hänestä varasta. Hotelli on perunut rangaistusvaatimuksensa ja poliisi on lopettanut asian käsittelyn.Artikkelissa syytettiin kantelijaa varkaudesta, päällekarkauksesta ja virkavallan vastustamisesta. Näin rankkoja syytteitä ei pitäisi esittää pelkkien huhupuheiden ja nimettömänä pysyneen henkilön puhelimitse antamien tietojen perusteella. Kuukauden vanhojen tapahtumien julkaisemisella ei voinut olla niin kiire, ettei asiaa olisi voitu tarkistaa kantelijalta itseltään.Kantelija toteaa esiintyneensä julkisuudessa, mutta suostuneensa kyseisen lehden haastatteluihin vain urheilu- ja työasioissa. Nyt julkaistu artikkeli vahingoitti kantelijan mainetta ja aiheutti vaikeuksia sponsorointisopimusten etenemisessä.LEHDEN VASTAUS7 päivää -lehden päätoimittaja Raimo Toivonen toteaa, että kantelijasta on vuosikausia ollut erilaisia juttuja lehdissä ja hän on ollut auliisti niiden kohteena. Kantelija ei ole pystynyt kumoamaan jutun todenperäisyyttä, eikä esittämään uskottavaa versiota tapahtumista. Lehti pitää edelleen oikeutenaan julkaista uutisia julkisuuden henkilöistä siitä riippumatta, miellyttävätkö jutut heitä vai ei.Toimittaja Timo Kiiski kertoo omassa selvityksessään, että hän sai 2. toukokuuta vinkin tapahtuneesta. Naishenkilö, joka ei halunnut nimeään julkisuuteen, vahvisti tapahtuman yökerhon puolesta. Jutun tekemistä lykättiin pitkälle iltapäivään, jotta siihen olisi saatu kantelijan kommentit. Kello 14.30 juttu jätettiin kuitenkin toimitussihteerille. Kantelija soitti hieman ennen kello kuuttatoista, jolloin juttu oli jo mennyt painoon. Tätä toimittaja pahoitteli kantelijalle.Kantelija esitti oman versionsa tapahtumista seuraavan viikonvaihteen Iltalehdessä. Niiden perusteella ei 7 päivää -lehden juttua olisi ollut tarvetta oikaista. Jo kantelukirjelmästä ilmenee, että ravintola oli tehnyt kantelijasta rikosilmoituksen. Tällaista ei olisi varmaan tapahtunut, jos 7 päivää -lehden artikkeli olisi ollut täysin perätön.Kantelija on esiintynyt ahkerasti lehden palstoilla ja ollut mukana useissa lehden kiertohaastatteluissa. Lehti pyrki vilpittömästi kuulemaan kantelijaa eikä ole myöskään tarkoittanut mustamaalata häntä.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että tiedotusväline ei rikosasioissa ota kantaa syyllisyyteen tai ennakoi tuomioistuimen ratkaisuja. Pääsääntö on myös, että jos epäillyn henkilöllisyys paljastetaan ennen tuomioistuinkäsittelyä, on epäillylle annettava mahdollisuuksien mukaan heti tilaisuus selitykseen.7 päivää -lehti väitti sekä kansi- että artikkeliotsikossaan varauksetta, että kantelija olisi vohkinut, varastanut viinapullon. Lehden uutisointi perustui juttuvinkkiin ja yökerhon henkilökunnan edustajan vahvistukseen. Kantelija on kiistänyt syyllisyytensä.Neuvosto toteaa, että lehden esittämä väite kuukautta aiemmin tapahtuneesta viinapullon viemisestä koski rikosoikeudellisesti arvioiden suhteellisen vähäistä tekoa. Se, samoin kuin väite henkilökuntaan kiinnikäymisestä, olivat kuitenkin omiaan leimaamaan kantelijaa vahvasti. Kantelijalle olisi pitänyt varata todellinen mahdollisuus kommentoida näitä häneen kohdistettuja syytöksiä ja esittää omat näkemyksensä tapahtumasta. Jo asiatietojen varmentaminen olisi edellyttänyt tätä, koska väitetty teko ei ole ollut minkään ulkopuolisen tahon tutkittavana.Neuvosto antaa näillä perusteilla 7 päivää -lehdelle huomautuksen hyvää journalistista tapaa rikkoneesta leimaavasta kirjoittelusta.