2210/AL/95

Vapauttava

Aikakauslehti kertoi selvittäneensä erään paljonkin julkisuudessa olleen liikemiehen asuinpaikan, poliisin epäonnistuttua hänen tavoittamisessaan. Asiakirjoista ilmenevät selvitykset antoivat riittävää tukea lehden selostukselle ja sanamuodoille poliisin toiminnasta. Kantelijan vakuutus siitä, että poliisi oli tietoinen hänen olinpaikastaan, ilmeni artikkelista. Kantelijan toimittajalle lähettämän faksin sisältö tuki lehden väitettä siitä, että kantelijaan oli oltu yhteydessä hänen näkökantojensa saamiseksi. Lehti korjasi virheelliseksi osoittautuneet tiedot kantelijan asuntojen omistussuhteista myöhemmässä numerossaan. Neuvoston mielestä artikkelissa ei rikottu hyvää journalistista tapaa.

KANTELU7 päivää -lehden 30.3.1995 ilmestyneessä numerossa oli artikkeli ”Tässä palatsissa asuu Jussi Uoti”. Artikkelissa oli useita vääriä tietoja, joista pahimpina kantelija pitää seuraavia:Väite, jonka mukaan poliisi ei ollut yrityksistä huolimatta löytänyt kantelijaa, oli perätön. Kantelijan osoite Sveitsissä, samoin puhelinnumero, ovat olleet koko ajan poliisin tiedossa. Tästä syystä myös väite siitä, että kantelijan veljen vangitsemisaika venyi, kun kantelijaa ei tavoitettu, oli perätön. Kantelija ei ole saanut kutsua esitutkintaan veljensä vankilassaolon aikana tai sen jälkeen. Kantelija kertoo keskustelleensa henkilökohtaisesti artikkelissa mainitun ylikomisarion kanssa. Tämä vakuutti, että kantelijaa ei ole etsitty ulkomailta. Ylikomisario kiisti antaneensa 7 päivää -lehdelle tietoa, jonka mukaan poliisi ei olisi tavoittanut kantelijaa ulkomailta.Artikkelissa väitettiin, että kantelija omistaisi siinä kuvatun talon Zurichin keskustassa. Väite oli perätön. Kantelija ei omista mainittua taloa, ei myöskään Kaukelman kartanoa tai artikkelissa kuvattua taloa Espanjassa. Kantelijalla ei ole artikkelissa mainittuja Chrysler Le Baron- tai Corvette -merkkisiä autoja.Kantelija toteaa olevan tärkeää, että hänestä ei levitettäisi tällaisia täysin perättömiä tietoja tilanteessa, jossa kantelijan nimeä on aiheetta pyritty liittämään hänen veljeensä kohdistuneeseen poliisitutkintaan.LEHDEN VASTAUS7 päivää -lehden päätoimittaja Eeva-Helena Jokitaipale kiistää, että lehti olisi levittänyt kantelijasta vääriä, häntä vahingoittavia tietoja. Kotien omistussuhteita koskeneet epätarkat tiedot lehti korjasi numerossaan 15/95, ensimmäinen artikkeli ilmestyi numerossa 13/95. Kantelijalla olisi ollut oikeus vastineeseen, mutta sitä hän ei halunnut käyttää. Muiden väitteiden osalta päätoimittaja toteaa seuraavaa.Lehti jätti useita soittopyyntöjä kantelijan sihteerille, joka kertoi välittäneensä ne edelleen kantelijalle. Toimittaja lähetti myös useita fakseja kantelijan Sveitsin kotiin, jonka puhelimeen ei vastattu. KRP:n komisario, joka johtaa Uotin veljeksiin liittyvien asioiden tutkintaa sekä monet muut poliisit ovat epävirallisesti ilmaisseet yrittäneensä tavoittaa kantelijaa pitkin kevättä. Vastineen liitteeksi on purettu puhelinnauhoitus, jossa tutkintaa johtava komisario vahvistaa sen, että kantelijaa on yritetty tavoittaa.Asiakirjassa, jolla kantelijan veljen vangitsemista vaadittiin jatkettavaksi, todetaan, että kantelijaa ei ole yrityksistä huolimatta tavoitettu esitutkintaan. Tämä oli niiden seikkojen joukossa, joilla asiakirjassa perusteltiin kantelijan veljen pitämistä edelleen vangittuna. Tiedot kantelijan autoista perustuivat paikallisten ihmisten ja kantelijan perhetutun kertomuksiin.KANTELIJAN KOMMENTITKantelija kiistää sen, että 7 päivää -lehti olisi ottanut häneen yhteyttä tarkistaakseen kirjoituksen asiatiedot. Artikkelin kirjoittanut toimittaja on kantelijalle täysin tuntematon. KRP on kerran kuulustellut kantelijaa puhelimitse, mutta häntä ei ole kertaakaan kutsuttu kuulusteluihin esitutkintalain edellyttämällä tavalla. KRP:n kirjeessä 12.9.1994 ollut väite, että kantelijaa ei ole tavoitettu esitutkintaan, on näin ollen perätön. Kantelija katsoo, että lehti ei ole voinut esittää mitään näyttöä virheellisten väitteidensä tueksi.LEHDEN KOMMENTIT7 päivää -lehden päätoimittaja toteaa, että artikkelin kirjoittanut toimittaja on käynyt kuluneen vuoden aikana lukuisia keskusteluja kantelijan kanssa. Päätoimittaja viittaa kantelijan toimittajalle lähettämään, 21.2.1995 päivättyyn vastausfaksiin. Siinä kantelija toteaa, että hän ei ole lupautunut henkilöhaastatteluun ja että toimittajan huhti-toukokuuksi suunnittelema haastattelu jää sovittavaksi tuonnempana. Lehti ei ole koskaan väittänyt, että poliisi haluaisi nimenomaisesti kuulustella kantelijaa. Lehti on käyttänyt termejä kuten ”ei ole tavoitettu”, ”haluttaisiin kuulla”. Lehti ei ole myöskään koskaan väittänyt poliisin yrittäneen toimittaa kantelijalle kuulustelupyyntöä. Lehdellä ei ole ollut mitään syytä epäillä KRP:n kirjettä, joka on saatu sen allekirjoittaneelta komisariolta. Lehden on voitava luottaa viranomaisten antamiin tietoihin, jollei niitä ole osoitettu vääriksi.RATKAISUOsapuolten kertomukset siitä, oliko 7 päivää -lehti yrittänyt tarkistaa artikkelin tietoja kantelijalta, eroavat toisistaan. Neuvosto ei ole lähtenyt tarkemmin selvittämään tätä ristiriitaisuutta. Neuvosto toteaa kuitenkin, että kopio telefaxista, jonka kantelija oli lähettänyt artikkelin kirjoittaneelle toimittajalle, tukee lehden selvitystä.Kantelija oli yksi niistä huomattavista sijoittajista ja liikemiehistä, joiden toimintaa tiedotusvälineissä oli seurattu jo pitkään. Nyt kyseessä olevan artikkelin taustana oli yrityskauppojen ketju, joka oli poliisin tutkittavana ja osin oikeudessa käsiteltävänä. Artikkelin pääsisältönä oli, että poliisi oli etsinyt kantelijaa kuultavaksi näiden yrityskauppojen tiimoilta ja että lehti oli pystynyt jäljittämään kantelijan liikkumista. Neuvoston mielestä asiakirjoista ilmenevät selvitykset antavat riittävää tukea lehden selostukselle ja sanamuodoille poliisin toiminnasta, vaikka poliisi ei olisikaan lähettänyt kantelijalle esitutkintalain muotovaatimukset täyttävää kuulustelukutsua. Kantelijan vakuutus siitä, että poliisi oli tietoinen hänen olinpaikastaan, ilmeni artikkelista.Lehti korjasi virheelliseksi osoittautuneita tietoja kantelijan asuntojen omistussuhteista myöhemmässä numerossaan. Neuvoston mielestä lehden uutisointiin ei jäänyt virheitä, joilla olisi olennaista merkitystä asian arvioimiselle. Kantelija olisi voinut vastineoikeuttaan käyttämällä kertoa omat näkemyksensä ja vastata virheellisinä pitämiinsä väitteisiin. Edellä mainituilla perusteilla neuvosto katsoo, että 7 päivää -lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.