2206/SL/95

Vapauttava

Lehden kuukausiliitteessä esiteltiin kolme tietokonepeliä, joista kaksi sai kirjoittajalta erittäin myönteisen arvion. Jutun lopussa kerrottiin, mistä pelejä saa ostaa ja mitä ne maksavat. Neuvoston mielestä kysymys oli subjektiiviseen sävyyn kirjoitetusta tuoteinformaatiosta, joka sinänsä ei ole ristiriidassa hyvän journalistisen tavan kanssa. Arvioilla oli sekä viihde- että informaatioarvoa. Lehti eri rikkonut hyvää journalistista tapaa.

KANTELUHelsingin Sanomien kuukausiliitteessä 7/95 julkaistiin juttu ”Hei, mä lennän!”. Siinä esiteltiin Microsoft-yhtymän kehittämää Flight Simulator -peliä, ”kaikkien lentopelien emoa”. Kantelija katsoo, että juttu rikkoo piilomainonnan kieltoa.LEHDEN VASTAUSHelsingin Sanomien päätoimittaja Janne Virkkunen toteaa, että juttu ilmestyi kuukausiliitteen Ajan tieto -sivuilla, joilla esitellään myös elämän eriskummallisuuksia, sattumuksia ja toimittajien ja lehden avustajien omakohtaisia kokemuksia. Kirjoitus julkaistiin vinjetin ”tietokonepelit” alla.Kirjoituksessa ei pyritä minkäänlaiseen piilovaikuttamiseen, vaan esitellään poikkeuksellisen suosion saavuttanutta peliä. Pelin esitteleminen olisi mahdotonta, ellei samalla kerrottaisi, mistä pelistä on kyse, sekä mainittaisi hintaa ja ostopaikkaa. Kyseessä on kuluttajavalistus, joka kuuluu olennaisena osana suomalaiseen journalismiin. Lehdistön tehtävä on esitellä ajassa liikkuvia ilmiöitä, ja tietokonepelit ovat kiistatta yksi sellaisista. Samaan tapaan esitellään muotia ja tehdään ruoka- ja viiniesittelyjä. Esiteltävän tuotteen tarkka identifiointi on oleellista. Päätoimittaja pitää kantelua aiheettomana.RATKAISUTiedonvälityksen uskottavuuden säilyttäminen edellyttää, että piilomainonta torjutaan. Lehden toimitussivujen sisällön on perustuttava toimituksellisiin aloitteisiin ja arviointeihin.Kuukausiliitteessä esiteltiin Tietokonepelit -vinjetin alla kolme tietokonepeliä, kaksi otsikolla ”Hei, mä lennän” ja yksi otsikolla ”Sotapeli jänishousuille”. Kantelussa tarkoitetut kaksi lentopeliä saivat kirjoittajalta erittäin myönteisen arvion. Jutun lopussa kerrottiin, mistä pelejä saa ostaa ja mitä ne maksavat.Neuvoston mielestä kysymys oli subjektiiviseen sävyyn kirjoitetusta tuoteinformaatiosta, joka sinänsä ei ole ristiriidassa hyvän journalistisen tavan kanssa. Neuvosto katsoo, että pääasiallisesti jutulla oli lukijalle sekä viihde- että informaatioarvoa eikä Helsingin Sanomat näin ollen ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.