2189/AL/95

Langettava

Aikakauslehden mainoksessa tarjottiin "tohtori Passebecqin kuuria" tupakoinnin lopettamisen helpottamiseksi. Mainoksen typografia poikkesi jonkin verran toimituksellisessa aineistossa käytetystä. Lisäksi mainoksen yleisilme oli vanhahtava. Toisaalta mainosteksti muistutti toimituksellista tekstiä ingresseineen ja väliotsikointeineen. Neuvosto arvioi useimpien aukeamaa silmäilleiden lukijoiden havainneen melko pian, että kyse oli mainoksesta. Mainoksessa oli kuitenkin myös niin paljon toimituksellista aineistoa jäljitteleviä elementtejä, että se ei välittömästi erottunut toimituksellisesta aineistosta. Neuvosto antoi lehdelle huomautuksen.

KANTELUPirkka -lehden numerossa 3/95 julkaistiin OMRE A/S:n mainos, jossa mainostettiin ”tohtori Passebecqin kuuria” tupakoinnin lopettamisen helpottamiseksi. Kantelija katsoo, että mainoskokonaisuus rikkoi Journalistin ohjeita ja Mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä. Mainos vaikutti toimitukselliselta aineistolta.LEHDEN VASTAUSPirkan päätoimittaja Kaisa Peutere toteaa, että kyseinen OMRE A/S:n mainos oli rajatapaus. Sen hyväksymiseen vaikuttivat seuraavat syyt:Sana ”Ilmoitus/Annons” esiintyi näkyvästi yläreunassa. Tekstityyppi oli huomattavasti isompaa kuin lehden käyttämä. Mainoksen otsikko ja tekstityyppi erosivat myös selvästi lehden toimituksellisesta tekstistä. Aukeaman oikeassa laidassa oli tilauskuponki, mikä helpotti aineiston luonteen mieltämistä. Tämä sama mainos on jo aiemmin julkaistu useissa lehdissä, mikä osaltaan vaikutti päätökseen. Ratkaisut näissä asioissa eivät ole helppoja.RATKAISUTiedonvälityksen luotettavuuden säilyttäminen edellyttää, että raja kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä säilyy selvänä. Toimitukselliseen tapaan laaditut mainokset, niin sanotut ad editorialit, hämärtävät luonteensa puolesta helposti tätä rajaa. Ad editorialit voidaan kuitenkin laatia myös niin, että ne erottuvat välittömästi ja selkeästi toimituksellisesta aineistosta.OMRE A/S:n mainos oli aukeaman kattava, mustavalkoinen kokonaisuus. Se sisälsi haastattelun muotoisen esittelyn tupakanvieroituskurssista ja viisi yleisönosastokirjoituksen tapaista kirjettä, joissa kurssia kehuttiin. Mainoksen oikeassa laidassa oli puolen palstan tilauslipuke. Mainoksen nelirivinen otsikkoteksti ulottui yli koko vasemman sivun. Otsikko oli lainausmerkeissä ja poikkesi selvästi toimituksellisessa tekstissä tavanomaisesta otsikointitavasta. Aukeaman vasemmassa laidassa oli tavanomainen ilmoitus-merkintä. Mainoksen tekstityyppi poikkesi jonkin verran toimituksellisessa aineistossa käytetystä. Nämä seikat ja mainoksen jollain tapaa vanhanaikainen yleisilme olivat omiaan erottamaan sitä toimituksellisesta aineistosta. Toisaalta mainoksen teksti oli laadittu muistuttamaan ulkonäöltään toimituksellista tekstiä ingresseineen ja väliotsikointeineen ja esimerkiksi ”haastatteluosuuden” loppuun oli merkitty haastattelijan nimi. Neuvosto arvioi useimpien aukeamaa silmäilleiden lukijoiden havainneen melko pian, että se sisälsi OMRE A/S:n mainoksen. Neuvoston mielestä mainoksessa oli kuitenkin myös niin paljon toimituksellista aineistoa jäljitteleviä elementtejä, että edellä mainitut typografiset erot eivät riittäneet erottamaan sitä välittömästi toimituksellisesta aineistosta. Neuvosto antaa tämän vuoksi Pirkalle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.