2174/SL/95

Vapauttava

Sanomalehti kertoi oikeudenkäynnistä, jossa tapon yrityksestä epäilty henkilö määrättiin vangittavaksi. Samassa yhteydessä lehti kertasi paikkakunnalla sattuneet poikkeukselliset tapahtumat. Neuvoston mielestä selostus ei leimannut tappoyrityksen uhria eikä lehti rikkonut hyvää journalistista tapaa.

KANTELUHelsingin Sanomat kertoi 9.1.1995 oikeudenkäynnistä, jossa tapon yrityksestä epäilty henkilö määrättiin vangittavaksi. Lehti selosti tässä yhteydessä paikkakunnalla aiemmin tapahtuneita ammuskeluja ja räjäytystä ja yhdisti ne nyt oikeudenkäynnin kohteena olleeseen tekoon. Lehden selostuksen perusteella syntyi käsitys, jonka mukaan kantelijalla, eli rikoksen uhrilla, olisi ollut jotain osuutta aiempiin ampumavälikohtauksiin. LEHDEN VASTAUSHelsingin Sanomien päätoimittaja Janne Virkkunen toteaa, että lehti selosti artikkelissaan kyseisellä paikkakunnalla valtaisaa huomiota saanutta kostonkierrettä. Kantelijan nimi jätettiin harkitusti mainitsematta, jotta kantelija ei tulisi turhaan leimatuksi ja myös siksi, että asia on sekava.Päätoimittaja toteaa, että kantelija joutui puukotuksen kohteeksi vuonna 1986. Puukottaja tuomittiin vankeuteen. Huhtikuussa 1994 puukottaja tunkeutui kantelijan asuntoon, jolloin kantelija ampui hänet. Hovioikeus katsoi teon hätävarjeluksi. Asia on vireillä korkeimmassa oikeudessa. Ammutun henkilön veli ampui sitten kantelijaa. Näiden tapahtumien välillä, syksyllä 1994, paikkakunnalla oli ammuskelua ja räjäytys, joiden yhteyttä yllä mainittuihin tapahtumiin ei ole pystytty näyttämään toteen. Lehden kirjoituksessa niiden ei väitetty liittyvän kantelijaan. Siinä todettiin vain, että pommi räjähti hänen talonsa rappusilla.Päätoimittaja katsoo lehden selostaneen tapahtumien kulun täsmällisesti. Kun lehti ei ole myöskään tarpeettomasti yhdistänyt kantelijaa ammuskeluihin, on kantelu päätoimittajan mielestä aiheeton.RATKAISUHelsingin Sanomissa kerrottiin, että kantelijaa ampunut henkilö oli käräjäoikeudessa vangittu taponyrityksestä. Samassa yhteydessä lehti kertasi ne tapahtumat, jotka olivat sattuneet paikkakunnalla aiemman ampumavälikohtauksen jälkeen. Tapahtumia voidaan pitää luonteeltaan hyvinkin poikkeuksellisina. Ne olivat myös saaneet paljon julkisuutta paikkakunnalla ja laajemminkin. Lehdessä viitattiin erilaisiin selitysmahdollisuuksiin ja todettiin, että poliisia oli ryöpytetty tapahtumien hitaan selvittelyn vuoksi. Neuvoston mielestä lehden selostus oli sävyltään asiallinen. Tapaa, jolla lehti kertasi paikkakunnalla sattuneita välikohtauksia, ei voida pitää kantelijaa leimaavana.Neuvoston mielestä Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.