2164/YLE/95

Vapauttava

Iltapäivälehden mukaan erään hirvenmetsästäjän epäiltiin uhkailleen maanomistajaa, jonka kanssa hänellä oli aiemminkin ollut kahnausta. Artikkelissa mainittiin paikkakunta ja jahtiseurueen päällikön nimi. Maanomistajasta kerrottiin hänen kotipaikkansa ja ikänsä. Neuvoston mielestä kukaan sivullinen ei voinut tunnistaa uhkailijaksi mainittua henkilöä pelkästään artikkelin tietojen perusteella. Kun artikkelista vielä ilmeni, että kyse oli vain toisen osapuolen väitteistä ja että asiaa selvitettiin, ei neuvosto ryhtynyt kantelun johdosta enempiin toimiin.

KANTELUIlta-Sanomissa julkaistiin 16.12.1994 artikkeli ”Metsästäjä uhkasi ampua maanomistajan”. Artikkelissa väitettiin, että kantelija olisi ollut hirvijahdissa luvattomalla alueella. Maanomistajan huomautettua hänelle asiasta, oli kantelija muka uhannut maanomistajaa kiväärillä. Kantelijaa ei kuultu näiden väitteiden johdosta.Kantelija katsoo, että artikkelissa ei ole edes pyritty totuudenmukaisen tiedon kertomiseen, vaan maanomistajan kertomus on toistettu kritiikittömästi, tämän motiiveja selvittämättä. Pienellä paikkakunnalla kaikki tietävät, kenestä artikkelissa kerrotaan. Artikkeli oli loukkaava ja aiheutti harmia. Se myös vaikeutti kantelijan toimintaa asiakaspalvelutehtävissä. LEHDEN VASTAUSIlta-Sanomien päätoimittaja Vesa-Pekka Koljonen toteaa, että kirjoitus syntyi tavanomaiseen tapaan toimitukseen tulleen uutisvihjeen perusteella. Sekä vihjeen että lähteen luotettavuus tarkistettiin, samoin tarkistettiin, että paikallinen nimismiespiiri oli vastaanottanut asiaa koskeneen rikosilmoituksen.Toisin kuin kantelija väittää, lehdessä ei kerrottu hänen olleen hirvijahdissa luvattomalla maalla ja uhanneen maanomistajaa kiväärillä siten, että tämä koki olleensa hengenvaarassa. Lisäksi kantelijaa ei pystynyt tunnistamaan niistä kuvauksista, joita lehti käytti. Kantelijaa kuvattiin ”hirvihaalareissa olleeksi aseistautuneeksi mieheksi” ja ”mieheksi, jonka kanssa yrittäjällä on ollut monenmoisia kahnauksia”.Ilta-Sanomat uutisoi myös asiasta tehdystä syyttämättäjättämispäätöksestä 1.2.1995. Päätoimittaja pitää kantelua aiheettomana. RATKAISUIlta-Sanomien artikkelissa kerrottiin, että luvattomalle alueelle menneen hirvenmetsästäjän epäiltiin uhkailleen maanomistajaa. Artikkelissa mainittiin tapahtumapaikka ja metsästysseuran jahtipäällikön nimi. Tämän lisäksi tunnistamistietona saattoi pitää vain mainintaa, että väitetyllä uhkailijalla oli ollut monenmoista kahnausta uhkailun kohteen kanssa. Toisaalta uhkailun kohteestakaan ei kerrottu muuta kuin hänen kotipaikkansa ja että hän oli 56-vuotias yrittäjä.Neuvoston mielestä vain ne, joilla oli tapahtumasta muutenkin tietoa, saattoivat yhdistää artikkelissa uhkaajaksi kuvatun henkilön kantelijaan. Kukaan sivullinen ei voinut tunnistaa häntä pelkästään artikkelin tietojen perusteella. Artikkelista ilmeni selvästi, että kyse oli vain toisen osapuolen väitteistä ja että asiaa oltiin lähdössä selvittämään. Näiden seikkojen vuoksi neuvosto ei ryhdy kantelun johdosta enempiin toimiin.