2126/SL/94

Vapauttava

Sanomalehti seurasi poliisitutkintaa ja oikeudenkäyntiä, jossa käsiteltiin kantelijan pojan surmaa asialliseen sävyyn. Surmatyö herätti suurta huomiota eikä sen tekijästä ollut alkuvaiheessa tietoa. Tällöin lehti kertoi uhriksi joutuneen henkilön taustasta, kumotakseen huhuihin perustuvia selityksiä. Lehti ei neuvoston mielestä leimannut uhria eikä näin ollen rikkonut hyvää journalistista tapaa.

KANTELUKantelijan poika sai yöllisessä välikohtauksessa väkivaltaisesti surmansa. Kantelijan mukaan Keski-Uusimaa selosti surmaoikeudenkäyntiä yksipuolisesti ja niin, että uhrista tuli syyllinen. Keski-Uudenmaan artikkelissa 6.7.1994 esitettiin asiattomia väitteitä ja huhuja. Siinä annettiin kuva, että kantelijan poika, joka toimi paikallisen moottoripyöräkerhon presidenttinä, olisi ollut yksin riidoissa toisen moottoripyöräkerhon jäsenten kanssa. Lisäksi siinä väitettiin, että poika olisi ollut lähdössä Viroon töihin ja viitattiin mahdolliseen hormonien käyttöön, mitä lukijat ovat sitten pitäneet totena. Avioeroa ja raha-asioita koskevia tietoja ei olisi pitänyt julkaista.Heinäkuun 23. päivän artikkelissa kuvailtiin surmaa edeltänyttä tappelua hyvinkin yksityiskohtaisesti. Tällaisesta tappelusta ei ole kuitenkaan saatu mitään selvitystä. Lisäksi artikkelista puhuttiin riitelystä tavalla, joka leimasi kantelijan poikaa. Lehti palasi näihin riitelyväitteisiin vielä 19.8. julkaistussa artikkelissaan.Kantelija toteaa edelleen, että heinäkuun 23. päivän artikkeli oli ristiriidassa lehden 21. päivänä julkaiseman artikkelin kanssa. Tuolloin lehti totesi, että kantelijan pojan puheista ei ollut saanut mitään viitteitä riitaantumisesta. Myöhemmässä artikkelissa asia käännettiin päinvastaiseksi. Lehti ei myöskään julkaissut pojan ystävien toimittamaa muistokirjoitusta.LEHDEN VASTAUSKeski-Uusimaan päätoimittaja Reijo Hirvonen huomauttaa kyseisen henkirikoksen herättäneen poikkeuksellisen laajaa huomiota. Lehden uutisointi oli puolueetonta, mutta kun asian käsittely oikeudessa painottui puolustuksen puheenvuoroihin, saattoivat ne palstamilleissä mitattuna saada suuremman tilan. Syytetyn näkemys on joka tapauksessa kerrottava. Kun 6. heinäkuuta artikkeli julkaistiin, olivat kaikki tutkimussuunnat vielä auki. Paikkakunnalla liikkuvista huhuista julkaistiin ne, joilla arvioitiin olleen merkitystä surmatyön motiiville. Artikkelissa korostettiin, että kyse on huhuista. Kun lehti kertoi kantelijan avioerosta ja sitä seuranneesta asunnon myynnistä, kumoutui samalla huhu, jonka mukaan uhrin raha-asioissa olisi ollut jotain hämärää. Mahdollisesta hormonien käytöstä puhuttiin jo ennen kuin lehti siitä kirjoitti ja asia esillä poliisitutkimuksissa ja oikeudenkäynnissä. Surmaa edelsi lyhyt jengitappelu, joka oli poliisitutkinnassa keskeisesti esillä. Lehden 23. heinäkuuta artikkelista sai käsityksen, että uhri olisi ehtinyt hyökätä ampujansa kimppuun. Tämä uutisoinnin vähäinen epätarkkuus ei toistunut. Oikeudenkäynnin aikana monet todistajat kertoivat, että syytetyllä ollut syy pelätä uhria. Myös jengien väliset riidat kävivät oikeudenkäynnissä selviksi. Lehti sai tietoja riidoista myös uhrin johtaman moottoripyöräkerhon jäsenten kertomuksista.Kantelija ei ole toimittanut lehdelle vastinetta. Ystävien muistokirjoitusta lehti ei julkaissut, koska tapahtumasta oli kulunut pitkä aika. Lehti oli jo paljon aiemmin julkaissut uhrin sisaren samantyyppisen kirjoituksen.RATKAISUKanteluissa mainituista artikkeleista ensimmäisessä kerrottiin surmatyön poliisitutkimuksen vaiheesta ja toisessa syylliseksi epäillyn pidättämisestä. Kolmannessa artikkelissa kuvattiin oikeuden ensimmäistä varsinaista istuntoa.Neuvosto toteaa, että rikoksen uhrin tai hänen omaistensa suojaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Tämä merkitsee myös sitä, että uhrin yksityiselämää koskevia tietoja ei julkaista tarpeettomasti.Keski-Uusimaan artikkelissa 6. heinäkuuta kerrottiin poliisitutkinnan etenemisestä ja kartoitettiin mahdollisia motiiveita. Samalla siinä tuotiin selvästi ilmi, että osassa arvioista oli kyse paikkakunnalla liikkuneista huhuista ja todettiin, että poliisi ei ole löytänyt niille näyttöä. Samassa yhteydessä mainittiin surmatun rahankäytöstä ja rahavaroille löytyvästä luonnollisesta selityksestä. Neuvoston mielestä lehden selostus oli kuitenkin sävyltään asiallinen. Kyseessä oli suurta huomiota herättänyt surmatyö, jonka tekijästä ei tuossa vaiheessa ollut tietoa. Artikkelin sisältönä oli lähinnä erilaisiin huhuihin perustuvien selitysten kumoaminen.Keski-Uusimaan 23. heinäkuuta olleessa artikkelissa kerrottiin muun ohessa, että surmatyötä oli edeltänyt tappelu. Lehti myönsi selostaneensa laukausta edeltäneitä tapahtumia epätarkasti. Toisaalta maininta, jonka mukaan osapuolet joutuivat painiin keskenään, ei leimannut kumpaakaan heistä tappelun aloittajaksi. Lehden myöhemmissä artikkeleissa palattiin tapahtumien kulkuun tarkemmin. Niin heinäkuun 23. päivän kuin elokuun 18. päivän artikkeleissa viitattiin lisäksi siihen, että uhrilla ja toisen moottoripyöräkerhon jäsenten välillä olisi ollut riitaa. Riidoista ei esitetty sen tarkempaa selvitystä. Neuvoston mielestä mahdollisia riitoja koskenutta viittausta ei voida pitää asianosaisia henkilökohtaisesti loukkaavana.Neuvoston mielestä Keski-Uusimaa ei uutisoinnissaan rikkonut hyvää journalistista tapaa.