2110/SL/94

Vapauttava

Iltapäivälehti käsitteli useissa artikkelissaan järvenpääläisen moottoripyöräkerhon presidentin surmaa. Lehti kytki surmatyön moottoripyöräjengien väliseen valtataisteluun ja mainitsi siinä yhteydessä tietyn moottoripyöräkerhon. Tästä helsinkiläisestä moottoripyöräkerhosta oli jo aiemmin käyty vilkasta keskustelua ja poliisi selvitti sen jäsenten mahdollista yhteyttä tapahtuneeseen surmatyöhön. Lehti julkaisi myös kyseisen moottoripyöräkerhon presidentin haastattelun ja julkisti muutenkin kerhon jäsenten näkemyksiä. Neuvoston mielestä lehti ei ollut rikkonut hyvää journalistista tapaa.

KANTELUN KOHTEENA OLEVAT ARTIKKELITIlta-Sanomat käsitteli useissa artikkeleissaan järvenpääläisen moottoripyöräkerhon presidentin surmaa. MC Finland -moottoripyöräkerhon jäsenten tekemä kantelu kohdistuu näistä neljään artikkeliin, joissa raportoitiin surmaan epäiltyjen pidättämisestä. Artikkelit julkaistiin heinäkuun 20.-23. päivinä. Ensimmäisessä artikkelissa ”Poliisi iski moottoripyöräkerhon päämajaan/Viisi pidätetty Järvenpään miessurmassa” esitettiin arvelu, että surma kytkeytyisi moottoripyöräkerhojen väliseen valtataisteluun ja mahdolliseen ehdokasjäsenyyteen Hell’s Angels -järjestössä. Kiinniotetut kuuluivat MC Barley -moottoripyöräkerhoon, joka lehden mukaan oli MC Finlandin (entinen MC Overkill) kannattajaklubi. Lehti arveli, että surmatyö saattaisi olla näyttö Hell’s Angelsien jäsenyyden saamiseksi. Lehti viittasi myös aiempaan, Järvenpäässä tapahtuneeseen pahoinpitelyyn ja poliisin tuon jälkeen tekemään, paljon huomiota herättäneeseen tunkeutumiseen MC Overkill -kerhon huoneistoon. Yhtenä vaihtoehtona viitattiin siihen, että riita liittyisi Hell’s Angels -järjestön jäsenmaksuihin ja suomalaisen kattojärjestön rooliin väitettyjen maksujen kerääjänä. Heinäkuun 21. päivän artikkelissa ”Keskusrikospoliisi takavarikoi motoristien aseen/Piiritysiskua yritettiin jo kerran aikaisemmin” lehti kertoi MC Barleyn tiloihin tehdystä kotietsinnästä. Samassa artikkelissa haastateltiin MC Finlandin presidenttiä. Kolmas kantelussa mainittu artikkeli julkaistiin 22. päivänä otsikolla ”Moottoripyöräkerhon presidenttiä epäillään yhä Järvenpään miessurmasta/KRP vapautti kaksi pidätettyä”. Artikkelissa todettiin, että moottoripyöräkerhojen keskinäisiä riitaisuuksia epäiltiin edelleen surman motiiviksi. MC Finlandin näkemys kerhojen välisestä tilanteesta ilmeni artikkelista. Neljäs artikkeli, heinäkuun 23. päivältä, kertoi vangitsemisoikeudenkäynnistä otsikolla ”Kova tappelu edelsi motoristipomon surmaa”. Samana päivänä lehti julkaisi moottoripyöräjengejä ja Hell’s Angels -järjestön toimintaa käsitelleen kolumnin.KANTELUKantelijat, jotka ovat MC Finlandin jäseniä, katsovat, että lehti on tahallisesti pyrkinyt levittämään heistä virheellistä ja leimaavaa tietoa. Lehden väite siitä, että välikohtaus olisi liittynyt Helvetin Enkelien jäsenyyteen, oli virheellinen. Hell’s Angels – järjestön jäsenyys ei myöskään edellytä henkirikoksen suorittamista. MC Finlandilla ei ole mitään kannattajaklubeja. Väitteet tavoista, joilla jäsenmaksuja kerätään olivat perättömiä ja leimasivat MC Finlandin jäsenet rikollisiksi. Lehti liitti tapahtumat täysin perusteetta Järvenpäässä aiemmin sattuneeseen pahoinpitelyyn. Tällä tavoin lehti loi assosiaation MC Finlandin jäseniin, joilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Lehti mainitsi tuntomerkin, jonka nojalla kantelijaklubin jäsenet ovat yksilöitävissä ja kuvasi jäseniä kuin he olisivat uusnatseja. Poliisi on vahvistanut, että se ei ole antanut MC Finlandia tai sen jäseniä koskevia tietoja. Lehti ei voi siten vedota tällaiseen tietolähteeseen.Ilta-Sanomien tapa kirjoittaa asiasta johtaa klubin jäsenten perusoikeuksien rajoittamiseen. Lehti muokkasi maaperää jo aiemmalla, silloinkin virheellisellä uutisoinnilla. Lehden toiminta on vaikuttanut muun muassa siten, että klubin jäsenet eivät saa työtä.LEHDEN VASTAUSIlta-Sanomien päätoimittaja Vesa-Pekka Koljonen toteaa, että lehti seurasi Järvenpäässä tapahtuneen henkirikoksen käsittelyä normaalien uutiskriteereiden mukaisesti. Taustana oli aiempi törkeä pahoinpitely, jossa kolme MC Overkillin jäsentä tuomittiin. Lehti sai varhaisessa vaiheessa poliisilta tiedon siitä, että kysymyksessä epäiltiin olevan moottoripyöräjengien keskinäinen välienselvittely. Asiaa tutkinut komisario vahvisti, että Barley MC:n pidätetyt jäsenet ovat samalla MC Finlandin (entisen MC Overkill -klubin) kannattajaklubin jäseniä. Julkaistut tiedot on tarkistettu ja myös MC Finlandin edustajaa haastateltiin. Haastattelu julkaistiin hänen haluamassaan muodossa. MC Finlandin presidentti vahvisti toisen lehden haastattelussa, että kerho on pyrkimässä Helvetin enkelien Suomen edustajaksi. Lehti julkaisi ainoastaan vapaaehtoisesti haastattelun antaneen kerhon jäsenen nimen, ei kenenkään muun. MC Finland ei ole tarjonnut lehdelle oikaisuja tai vastineita. Poliisi totesi myöhemmin, ettei MC Finlandia enää epäillä surmatyöstä. Mahdollinen kytkentä oli kuitenkin esillä alioikeuskäsittelyssä ja lehti selosti sitä tavanomaiseen tapaan seikkoja. Asian käsittely on vielä kesken.JATKOKIRJEENVAIHTOKantelija korosti kommentissaan lehden vastaukseen sitä, että MC Finlandin jäsenet eivät ole pyrkineet julkisuuteen ja lehden väitteet ovat aiheuttaneet heille huomattavaa haittaa. Lisäksi kantelija katsoo, että lehti ei ole saanut tietojaan asiaa tutkineelta poliisilta. Lehti puolestaan korostaa, että tiedot on vahvistettu useasta eri poliisilähteestä.RATKAISUMoottoripyöräkerhojen keskinäiset välit ja toimintatavat tulivat voimakkaan keskustelun kohteeksi Järvenpäässä puolitoista vuotta aiemman tapahtuneen pahoinpitelyn ja MC Overkillin tiloihin tehdyn poliisirynnäkön myötä. Aiempien tapahtumien ja tämänkertaisen surman mahdollinen kytkeytyminen toisiinsa oli yksi seikoista, joita surmatyötä tutkittaessa selvitettiin. Mahdollisen kytkennän esille tuomista ei voida pitää asiattomana. Neuvosto toteaa, että useilta tahoilta on esitetty vakavia väitteitä Hell’s Angels -järjestön toimintatavoista ja esimerkiksi vaatimuksista, joita järjestöön pyrkiville kerhoille asetetaan. Näiden väitteiden todenperäisyys on vaikeasti tarkistettavissa. Se, että näiltä osin oli kyse lehden spekulaatioista, ilmeni selvästi. Asiaan liittyy myös huomattavaa yhteiskunnallista merkitystä. Lehti julkaisi osana raportointiaan MC Finlandin presidentin haastattelun, jossa hän esitti näkemyksensä Hell’s Angels -järjestöstä ja kertoi MC Finlandin toimintaperiaatteista. Myös heinäkuun 23. päivän artikkelista ilmeni klubin näkemys moottoripyöräkerhojen välisestä tilanteesta. Saman päivän kolumnissa oli kyse mielipidekirjoituksesta, jossa moottoripyöräkerhojen toimintaa arvioitiin yhteiskunnallisena ilmiönä.Neuvoston mielestä Ilta-Sanomat ei artikkeleissaan rikkonut hyvää journalistista tapaa.