vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

6261/SL/16

Vapauttava

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Anmälan 20.6.2016

Anmälan gäller artikeln ”Pastorn som väcker känslor” som publicerades på Österbottens Tidnings webbplats 19.6.2016. I artikeln presenteras den lokalt baserade rörelsen Word of Faith Church Finland och dess pastors verksamhet. 

http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/105912

Anmälaren konstaterar att hon inte vare sig när man kom överens om intervjun i telefon eller i samband med själva intervjusituationen eller därefter informerats om att artikeln skulle komma att publiceras i både Österbottens tidning och Vasabladet. 

Anmälaren framför också andra synpunkter. Eftersom församlingens pastor som målsägande har lämnat in en nästan likalydande anmälan 6274/SL/16 om samma artikel, och har hänvisat till delvis samma punkter i Journalistreglerna, beslöt man behandla denna anmälan enbart med avseende på JR punkt 17.

Österbottens Tidnings genmäle 13.9.2016

Enligt Sonja Finholm, som vid den tidpunkt när den artikel som nu är föremål för anmälan publicerades arbetade som chefredaktör för Österbottens Tidning, publicerades artikeln ”Pastorn som väcker känslor” både i Östebottens Tidning och i Vasabladet. Enligt chefredaktören handlade det om ett större söndagsreportage som alltid publiceras i bägge tidningarna.

Chefredaktören konstaterar att tidningarna i fråga i över tio år har haft en gemensam redaktion. ”En stor del av våra artiklar publiceras i båda tidningarna. Våra journalister ska alltid i intervjusammanhang presentera sig som journalist på Österbottens Tidning och Vasabladet.” Chefredaktören konstaterar att informationen i detta fall tydligen inte har nått fram. 

Enligt chefredaktören har den redaktör som skrev artikeln berättat för den intervjuade att man på redaktionen gjorde ett större reportage om församlingens verksamhet. Enligt chefredaktören var anmälaren medveten om och hade godkänt att redaktören bland annat deltog i en av församlingens gudstjänster.

Det att reportaget också innehöll andras kommentarer är enligt chefredaktören normal journalistisk praxis. 

Beslut

JR 17: Intervjuobjekt har rätt att på förhand få veta i vilket sammanhang deras uttalanden kommer att användas. De ska också få veta om intervjun kan komma att användas i flera olika medier. Intervjuobjekt ska alltid meddelas ifall samtalet är avsett för publicering eller enbart som bakgrundsmaterial.

Anmälaren intervjuades för ett större reportage om den församling där anmälaren är anställd. Anmälaren säger att man inte hade berättat för henne att man i artikeln kommer att intervjua utomstående personer som kritiserar församlingen. Enligt anmälaren hade man i intervjusituationen inte heller berättat att artikeln kommer att publiceras både i Österbottens Tidning och i Vasabladet.

Anmälaren framför också andra synpunkter. Eftersom församlingens pastor som målsägande har lämnat in en nästan likalydande anmälan 6274/SL/16 om samma artikel och har hänvisat till delvis samma punkter i Journalistreglerna, har denna anmälan enbart behandlats med avseende på JR punkt 17.

Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att det handlade om en artikel av nationellt intresse och ett kontroversiellt ämne, som allmänheten har rätt att få information om. Att lyfta fram olika synpunkter är ett centralt och normalt tillvägsgångssätt för medierna, varför det inte kan ha kommit som en överraskning för anmälaren att även personer som inte tillhör församlingen intervjuades. 

Opinionsnämnden för massmedier påminner om att den intervjuade ska få veta ifall intervjun kan komma att användas i flera olika medier. Nämnden anser att det är möjligt att anmälaren inte kände till Vasabladets och Österbottens Tidnings gemensamma redaktion. Lika möjligt är det att reportern berättat att hon arbetar för båda tidningarna. Nämnden har inga förutsättningar att ta ställning till vad som sagts i intervjusituationen. Nämnden påpekar dock att tidningarnas redaktionella samarbete inte framgår t.ex. på Österbottens Tidningens eller Vasabladets webbplatser, vilket vore ett naturligt sätt att göra samarbetet känt för allmänheten.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Österbottens Tidning inte har brutit mot god journalistisk sed.

Beslutet fattades av:

Elina Grundström (ordf.), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Venla Mäntysalo ja Arja Lerssi-Lahdenvesi.