vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

5006/SL/12

Langettava

På sin offentliga webbplats publicerade tidningen ett sammandrag av en nyhet i den tryckta tidningen. Sammandraget innehöll ett väsentligt fel som redaktionen inte korrigerade. Även den korrekta informationen fanns i webbtidningen, men för att kunna läsa den krävdes inloggning.
 

Klagan 28.9.2013 

Enligt klaganden påstod tidningen i webbartikeln ”Svårt att locka unga kandidater i Larsmo”, publicerad 26.9.2012, att Svenska folkpartiet i kommunalvalet haft den jämnaste könsfördelningen bland kandidaterna. Enligt klaganden stämmer detta inte, eftersom kandidaterna för Centern i Finland var hälften kvinnor och hälften män. Han skriver att det skulle ha varit en annan sak att skriva att SFP hade flest kvinnliga kandidater. Enligt klaganden lockade tidningens påstående på ett vilseledande och beräknande sätt till att rösta på SFP:s kandidater.

Klaganden berättar att han tog kontakt med tidningen, som svarade på följande sätt: ”Som det står under artikeln kan man läsa den i sin helhet i papperstidningen eller e-tidningen. Där finns alla partier med”.  Klaganden påpekar att många läser enbart kortversionen av webbtidningen och får en snedvriden bild av verkligheten. Han förundrar sig även över att tidningen inte försökte nå Centerns kandidater, även om den publicerade andra partiers valteman. Klaganden tycker att redaktionen borde ha publicerat kommentarer även från Centerns kandidater. Han anser att denna brist bekräftar uppfattningen om att Österbottens Tidning i själva verket är SFP:s regiontidning.

Enligt klaganden har tidningen trots begäran inte rättat felet eller redogjort för grunderna till det publicerade påståendet.

Österbottens Tidnings genmäle 21.10.2012

Chefredaktör Margareta Björklund svarar att artikeln i fråga var en del av kommunalvalsbevakningen. Till helheten hörde till exempel en på webben publicerad valkompass som var gratis och öppen för alla kandidater i tidningens upplageområde, en graf som indelade kandidaterna bland annat efter ålder och kön, samt olika intervjuer och analyser av valdebatterna. Artiklarna publicerades i den tryckta tidningen, på webben och som mobilversioner. Björklund betonar att tidningens insändarspalt också var öppen för alla kandidater och partier.

I den artikel man hänvisade till i webbsammandraget som klagan gäller, presenterades enligt chefredaktören valkandidaterna i Larsmo med text och grafik. Rubriken till denna artikel löd ”Efterlyses: Kvinnor och unga”. Björklund skriver att artikeln handlade om hur svårt det var för partierna att få kvinnor och unga att ställa upp som kandidater i kommunalvalet. I artikeln intervjuades representanter från de tre partier (SDP, SFP och KD) som har representation i kommunalfullmäktige i Larsmo. Av dessa tre partier var det enligt chefredaktören SFP som hade flest kvinnliga kandidater i valet, nämligen 10 kvinnor av 27 kandidater. Av Centerns två kandidater var den ena en kvinna, och Sannfinländarnas enda kandidat var en man.

Björklund erkänner att Centern procentuellt hade flest kvinnliga kandidater. I artikelns grafik klargjordes även de kvinnliga kandidaternas andel i de olika partierna. Chefredaktören anser det irrelevant att så som klaganden gör fokusera på en detalj i nyhetsartikeln i stället för på helheten. Hon påpekar att det var klaganden själv som var Centerns manliga kandidat i Larsmo, och partiets kvinnliga kandidat var hans fru.

Chefredaktören upplever att klagandens påstående om manipulering av uppgifterna är felaktigt och kränkande. Enligt henne presenterade redaktionen omfattande alla partier och kandidater inför valet. Till artikeln som klagan gäller valdes endast representanter för partierna i fullmäktige, men Centerns kandidater hade presenterats tidigare både på webbplatsen och i den tryckta tidningen. Björklund skriver att klaganden inte kontaktade redaktionen för att be om rättelse.

Artikeln kunde läsas i sin helhet i papperstidningen och två dagar efter första publikationen även på webben gratis för de av webbtidningens läsare som registrerat sig på tidningens Media Plus-tjänst. Enligt Björklund är tidningen ytterst strikt med vilka artiklar som publiceras gratis på webben.

Avgörande

Väsentliga fel ska rättas utan dröjsmål på mediets redaktionella nätsidor och därtill i den publikation som felet ursprungligen funnits i (JR 20).

Den förkortade version av artikeln om kandidatnomineringen som publicerades på webben innehöll förutom rubriken två meningar. Hela artikeln som kortversionen refererade till publicerades i papperstidningen samma dag och två dagar senare på webben i e-tidningen.

Påståendet i kortversionen av artikeln om SFP:s kandidatnominering stämde inte. Centern i Larsmo hade lika många kvinnliga och manliga kandidater (1/1). Felet var väsentligt och borde ha rättats utan dröjsmål då redaktionen fick veta om saken. Felet i kortversionen har dock fortfarande inte (17.4.2013) rättats på tidningens webbplats.

Den korrekta informationen fanns i webbtidningen men för att kunna läsa den krävdes det inloggning. Eftersom den felaktiga uppgiften kunde läsas av vem som helst borde den rätta informationen likaså ha varit tillgänglig för alla. 

Opinionsnämnden för massmedier anser att Österbottens Tidning har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen och Heikki Vento.