vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

3955/SL/08

Vapauttava

Anmälan 1.7.2008

Enligt anmälan handlade nyheten om en het politisk fråga som diskuterades i Borgå i ett par månaders tid. Trots det hördes bara den ena parten. Artikeln framställde den klagande i mycket negativ dager, men trots det blev han inte hörd. Det fel som fanns i artikeln rättades 28.5.2008. Detta tillfredsställde dock inte den klagande, så han skrev en insändare till tidningen. När chefredaktören återvände från sin semester bad han den klagande omformulera insändaren. Det gjorde han också, och chefredaktören godkände 18.6.2008 insändaren för publicering. Insändaren har fortfarande inte publicerats (30.6.2008).

Hufvudstadsbladets svar 27.8.2008

Chefredaktör Max Arhippainen svarar att artikeln redogör för en tvist där den klagande indirekt var part. Artikeln antyder inte att han skulle ha gjort sig skyldig till något otillbörligt. Därför ansåg redaktionen inte att det fanns skäl att höra honom samtidigt. Det fanns ett fel i en faktaruta i anslutning till artikeln och tidningen införde en rättelse så fort den klagande påpekade felet. Chefredaktören bad den klagande att omformulera den insändare han senare erbjöd tidningen. Enligt chefredaktören var den inte en egen ståndpunkt som avses i Journalistreglerna, eftersom den klagande inte hade blivit föremål för mycket negativ publicitet.

Därefter skedde ett beklagligt mänskligt misstag. Chefredaktören accepterade den omformulerade insändaren som ett vanligt debattinlägg och sände det vidare. Med insändaren följde en kopia av den klagandes brev som slutade med orden ”Jag följer därför ditt råd och sänder ett nytt förslag till insändare”. Detta uppfattades av debattredaktionen som att en ny text skulle skickas senare. Eftersom ingen ny insändare kom och den klagande inte heller hörde sig för om publiceringen förblev den opublicerad.

Beslut

Väsentliga fel ska rättas utan dröjsmål (JR 20). Om journalister framställer information om en klart identifierbar persons eller parts agerande och därmed ger denna en mycket negativ publicitet, ska de ge föremålet för kritiken möjlighet att framföra sin egen syn redan i samma sammanhang (JR 21).

I Hufvudstadsbladets artikel fanns ett fel som redaktionen genast rättade. Den klagandes insändare blev opublicerad på grund av ett mänskligt misstag.

Tidningen införde en rättelse följande dag. Nämnden anser även att den klagande inte har blivit föremål för mycket negativ publicitet. Av den anledningen är det inlägg som chefredaktören godkände inte ett eget ställningstagande som avses i Journalistreglerna, utan en vanlig insändare, som på grund av ett mänskligt misstag inte publicerades.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet inte har brutit mot god journalistisk sed.