vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

3696/SL/06sve

Vapauttava

På Ålandstidningens debattforum på webben publicerades den 26.10.2006 ett inlägg med rubriken ”Vapenskrammel ingen bra metod”. Det gav upphov till en debatt, där det också framfördes åsikter som berör den klagande.

Anmälan 5.11.2006

Enligt den klagande har det i Ålandstidningens nätupplaga framförts förtal och smutskastning av honom. Majoriteten av inläggen är skrivna under signatur. Den klagande är inte politiskt aktiv och har inte heller en sådan position i samhället att han behöver tolerera sådant. Kampanjen började när han lämnade in en klagan till EU-kommissionen med syfte att skydda ett habitat för utrotningshotade fåglar.

Som exempel anför den klagande en debatt som började den 26.10.2006 med inlägget ”Vapenskrammel ingen bra metod”. Han nämner två inlägg, skrivna under signatur, där det bland annat sägs: ”Tycker jag känner igen (skit) stilen, är herr NN som är ute o luftar tangentbordet igen under nya o fräscha signaturer :-)” och ”Bara NN själv kan komma brådstörtat komma in med nåt så urbota korkat och låtsas vara nån annan”. Den klagandes namn har dragits in i debatten och enligt honom visar det hur lätt det är att inleda en smutskastningskampanj mot en enskild person. Tidningen avlägsnade inte inläggen, trots att den klagande bad om det. På Åland är det bara NN och hans son som bär släktnamnet NN.

Ålandstidningens svar 1.12.2006

Chefredaktör Niklas Lampi svarar att den klagande själv har varit aktiv i vindkraftsdebatten. Därför är det naturligt att hans person dras in i debatterna. Enligt chefredaktören är citatet om tangentbordet fult, men han anser det dock inte vara förtal. Redaktionen övervakar debatten så, att tre av redaktörerna får inläggen per e-post samtidigt som de publiceras på webben. Olämpliga inlägg avlägsnas. Läsarna kan också anmäla olämpliga kommentarer, varvid redaktionen vid behov avlägsnar dem.

Beslut

Om journalister framställer information om en klart identifierbar persons eller parts agerande och därmed ger denna en mycket negativ publicitet, ska de ge föremålet för kritiken möjlighet att framföra sin egen syn redan i samma sammanhang (JR 21). Allas människovärde ska respekteras… (JR 26).

Ålandstidningens redaktion övervakar debatten i efterhand och avlägsnar på eget eller på läsarnas initiativ osakliga inlägg. Den klagande kritiserades i debatten och redaktionen avlägsnade inte inläggen, trots att han bad om det.

Den klagande är en känd person på Åland och en aktiv medborgare. Han har bland annat gjort ett initiativ till EU om skydd av utrotningshotade fåglar och till följd av detta har EU vidtagit rättsliga åtgärder mot Finland. Han är också en aktiv debattör i kommentarforumet och kunde ha bemött den kritik som framfördes mot honom. Opinionsnämnden för massmedier anser att den debatt som förts inte gett honom mycket negativ publicitet.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Ålandstidningen inte har brutit mot god journalistisk sed.