vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

3042/SL/01

Vapauttava

KLAGAN Hufvudstadsbladet publicerade i bilagan Vision den 30.8 2001 en serieteckning, där en skepnad benämnd Kekkonen stiger upp ur havet vid Fölisön. Kekkonen återfinns när han kastar sten på ekorrar. Den gamle mannen ledsagas tillbaka till sitt hem, där ingen finns på plats för att teckna upp hans sista ord: ”Nästa gång använder jag större stenar.” Klaganden anser serieteckningen vara smaklös och stridande mot god sed.TIDNINGENS SVARHufvudstadsbladets chefredaktör Erik Wahlström uppger att den ifrågavarande tecknade serien har publicerats i Hbl:s ungdomsbilaga Vision sedan oktober 2000. Då publicerade tidningen även en intervju med tecknaren. Ur den framgår att serien är gjord i undergroundstil och avsedd för ungdom. Enligt chefredaktör Wahlström föreställer seriehjälten ”Kekkonen” inte statsmannen Kekkonen utan en mytisk fantasifigur.AVGÖRANDEInte ens en lätt stilart berättigar till att såra någon personligen. Personligt sårande uttryck är därmed inte tillåtna ens i serieteckningar. Nu behandlades Kekkonen inte som en historisk person utan som en mytisk fantasifigur och därmed stred serieteckningen enligt nämnden inte mot god journalistisk sed. På dessa grunder och eftersom det i fråga om innehållet i serieteckningen främst handlade om stil- och smakfrågor, anser Opinionsnämnden för massmedier att Hufvudstadsbladet inte har brutit mot god journalistisk sed.