vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

2908/SL/00

Vapauttava

Juttusarjan kirjoittaja toi esille henkilökohtaisen näkemyksensä siitä, kuinka lehti, jossa hän työskentelee, perustettiin. Lukijoilla, myös kantelijalla, olisi ollut mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä asiasta juttusarjan edetessä. Vapauttava.

KLAGANKlagan avser artiklar publicerade i Nya Åland 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 20.4., 28.4., 5.5. och 12.5.2000 ­ följetongen ”Tidningskrisen”. Enligt klaganden har tidningen upplåtit spaltutrymme för ständiga personangrepp och felaktigheter utan att de personer som kritiken riktas mot skulle ha hörts samtidigt. I en tilläggsutredning uppger klaganden att han omnämns upprepade gånger i artikelserien på ett ofördelaktig sätt, vilket gör att han blir sakägare. Till exempel i artikeln som publicerades den 31.3 uppges klaganden ha förenat lokalpatriotism med elitistiska idéer. De här idéerna hade enligt artikeln en speciell betydelse bland annat då klaganden bodde och arbetade i Syd-Afrika som bedrev apartheid-politik, under omständigheter som han uppges ha upplevt som helt acceptabla. Klaganden påpekar att många av personerna som nämns i artikelserien har avlidit, varför de inte längre kan försvara sig. Många av de levande fick information om angreppen i artikelserien på omvägar, eftersom de inte hör till Nya Ålands läsare. Klaganden anser att tidningen borde informera personer, som den kommer att behandla på ett kränkande sätt.TIDNINGENS SVARNya Ålands chefredaktör Lars Rosenblad uppger att klaganden inte har vänt sig till tidningen med yrkan på rättelse eller genmäle. Eftersom klaganden inte har preciserat sina påståenden om fel och lögner kan tidningen inte ta ställning till påståendena. Artikelserien är den ena partens, Hasse Svenssons, memoarer och Svensson ger sin syn på vad som hände bakom kulisserna. Klaganden och hans familj behandlas i artikeln som aktiva tidningsägare. Med andra ord är de samhälleliga makthavare och inte betydelselösa privatpersoner.AVGÖRANDEI artikelserien, som klagan riktas mot, för Hasse Svensson fram sin personliga syn på hur Nya Åland grundades. Enligt nämnden handlade artikelserien om historietolkning. Tidningen efterlyste debatt redan från och med det första avsnittet. Läsarna, även klaganden skulle således ha haft möjlighet att ge sin egen syn på saken medan artikelserien publicerades. På dessa grunder anser Opinionsnämnden för massmedier att Nya Åland inte har brutit mot god journalistisk sed.