8029&8030&8074/YLE/2022

Vapauttava

Yle perui ammattijärjestön puheenjohtajalle esitetyn kutsun suoraan studiokeskusteluun. Tämä ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Kantelut kohdistuvat Ylen 19.4.2022 lähettämän A-studion osioon ”Lakko peruttiin”. 

Kantelu 8029/YLE/22  19.4.2022

Kantelun mukaan Tehyn puheenjohtaja kertoi julkisessa somepäivityksessään, että ministeri Lindén esti häntä osallistumasta Ylen A-studion suoraan keskusteluun hoitajien lakosta, vaikka puheenjohtaja olisi ollut oleellinen henkilö kyseiseen keskusteluun. Kantelun mukaan Yle on rikkonut Journalistin ohjeita 1, 2, ja 3, jos näin on tapahtunut.

Kantelu 8030/YLE/22  20.4.2022

Kantelun mukaan Tehy ry:n puheenjohtaja Millariikka Rytkönen oli oman kertomansa mukaan kutsuttu Yleisradion A-studioon tiistaina 19.4.2022 kello 21.30 keskustelemaan käynnissä olevasta hoitoalan lakosta. Rytkönen kertoi saaneensa kyseisenä iltana vain muutamaa tuntia ennen lähetystä Yleisradiolta tiedon, että ohjelmassa esiintyvä perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén ei halua esiintyä ohjelmassa hänen kanssaan. Tällä perusteella Yle Rytkösen mukaan perui esiintymisen.

Kantelun mukaan ohjelman aihe liittyi erittäin tärkeään ja äärimmäisen kiistanalaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Tällaisesta aiheesta keskusteltaessa laajasti seuratussa suorassa lähetyksessä tulee journalistisen menettelyn läpinäkyvyyteen ja taustavalmistelun eettiseen harkintaan kiinnittää erityistä huomiota.

Kantelijan mukaan, sikäli kun Yleisradio ja kyseisen ohjelman teosta vastaavat ovat suostuneet ministeri Lindénin vaatimukseen jo kutsutun haastateltavan rajaamisesta ohjelman ulkopuolelle, kyseessä on erittäin vakava Journalistin ohjeiden kohtia 2 ja 3 rikkova toimi, jossa toimituksellista päätäntävaltaa on luovutettu ulkopuoliselle taholle.

Kantelu 8074/YLE/22  9.6.2022

Kantelijan mukaan Yle on rikkonut Journalistin ohjeita 2 ja 3, kun se perui hänen haastattelunsa A-studiossa 19.4.2022. Haastattelun aiheena oli järjestyksessä toisen, 20.4.2022 alkavaksi määritellyn hoitajalakon peruminen potilasturvallisuuslain vuoksi. Kantelija on Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Kantelijan mukaan A-studion lähetystä kuvailtiin Yle Areenassa seuraavasti: ”Tehy ja SuPer peruivat huomenna alkavaksi kaavaillun hoitajalakon. Syynä oli se, että hallitus on viemässä eteenpäin potilasturvallisuuslakia, joka liittojen mukaan rajoittaa lakko-oikeutta. Studiovieraana vastuuministeri Aki Lindén.”

Kantelijan mukaan A-studion taustatoimitus oli ollut yhteydessä Tehyn viestintään ja kantelijan avustajaan 19.4. inserttihaastattelusta. Päivän mittaan suunnitelmat lähetyksen toteutuksesta kuitenkin elivät, kuten usein varmaankin tapahtuu, ja muuttuivat siten, että sovittiinkin kantelijan osallistuvan illan lähetykseen studiossa paikan päällä. 

Kantelijan mukaan alkuillasta kello 18.30 A-studion toimittaja kuitenkin ilmoitti hänelle puhelimitse, että aiemmin sovittu osallistuminen lähetykseen perutaan. Kantelijan mukaan hän sanoi peruutuksen syyksi sen, että peruspalveluministeri Aki Lindén haluaa tulla lähetykseen yksin. Kantelijan mukaan hänelle ei kerrottu muuta tietoa peruutuksen syistä.

Kantelija viittaa Ilta-Sanomien uutiseen tapahtuneesta seuraavana päivänä 20.4.2022. Uutisessa ministeri Lindénin erityisavustaja Timo Lehtinen totesi edellisen illan A-studion lähetyksen valmistelusta, että ministeri oli ollut kiinni toisessa tapaamisessa lähetykseen asti, jolloin Lehtinen oli todennut Ilta-Sanomien mukaan A-studiolle, että mennään tällä kertaa alkuperäisen suunnitelman mukaan. Tällä tarkoitettiin ministerin yksilöhaastattelua. Avustaja ei kuitenkaan omien sanojensa mukaan ollut keskustellut asiasta ministerin kanssa. (https://www.is.fi/politiikka/art-2000008761644.html).

Kantelija toteaa, että päivän mittaan häntä ensin kysyttiin inserttiin ja sitten osallistumaan studiokeskusteluun. Tästä syntyi kantelijan mukaan käsitys, että toimitus nimenomaan haluaa A-studioon Tehyn näkemyksen tilanteesta. Kun kantelijalle ilmoitettiin, että osallistuminen perutaan ministerin toiveen vuoksi, syntyi kantelijan mukaan perustellusti vaikutelma siitä, että päätös keskustelun kokoonpanosta tehtiin muualla kuin toimituksessa.

Kantelija toteaa, että koska hänen osallistumisensa ohjelmaan peruttiin, ministeri Lindén ja toimittaja olivat illan lähetyksessä kahden, eikä lakkojärjestöjen edustajaa ollut lähetyksessä lainkaan mukana. Tällöin Tehyn näkemyksen mukaan syntyi tilanne, että ministeri sai puhua melko vapaasti omasta näkökulmastaan potilasturvallisuuslaista, sen perusteista ja potilasturvallisuuden vaarantumisesta hoitajalakon aikana, koska toimittajalla ei ollut ymmärrettävästi aiheesta samoja tietoja kuin esimerkiksi Tehyssä lakkojärjestönä oli.

Kantelijan mukaan toimittaja ei voinut kysyä ministeriltä tarkemmin lain perusteena olleesta potilasturvallisuuden vaarantumisesta eikä lakossa annetun suojelutyön määrästä verrattuna lakkoa edeltäneen ajan hoitajamäärään lakkokohteissa. Kantelijan mukaan se oli ongelma, koska jo aiemmin julkisuudessa työantajataho eli työriidan toinen osapuoli oli esittänyt potilasturvallisuuden vaarantumisesta useita virheellisiä tietoja, joita Tehy oli julkisesti kumonnut. Kantelijan mukaan A-studion lähetys jäi asetelman takia lakon aikaisen potilasturvallisuuden vaarantumisen osalta yksipuoliseksi eikä ministeriä haastettu riittävästi potilasturvallisuuslain perusteista.

Päätoimittajan vastaus 21.7.2022

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen toteaa, että kantelujen mukaan Yle olisi perunut haastateltavan kutsun studiokeskusteluun ulkopuolisen painostuksen takia. Tämä ei päätoimittajan mukaan pidä paikkaansa.

Päätoimittajan mukaan toimitus päätti keskittyä haastamaan ministeriä potilasturvallisuuslaista. Tämä journalistinen ratkaisu oli toimitukselle selvä, sillä vastuuministeri oli päivän kiinnostavin haastateltava: häntä ei ollut vielä kuultu toisin kuin muita harkinnassa olleita tahoja.

Illalla studiovieraiden kokoonpanoa koetettiin vielä laajentaa. Toimitus oli yhteydessä Tehyn puheenjohtajaan sekä KT Kuntatyönantajiin. Toimitus ei kuitenkaan saanut enää kiinni ministeriä, jonka kanssa oli jo kertaalleen sovittu yksilöhaastattelusta. Avustaja kertoi, ettei kokousten vuoksi ehtisi muutoksesta ministerille kertoa. Päätoimittajan mukaan on normaali journalistinen käytäntö, että haastateltaville kerrotaan, minkälaiseen tilanteeseen he ovat tulossa. Koska ministeriä ei saatu kiinni, toimitus päätti pysyä alkuperäisessä suunnitelmassaan ja tehdä tiukan yksilöhaastattelun. Journalistisesti ratkaisu oli perusteltu ja tuotti uutta, merkittävää tietoa yleisölle. Muita osapuolia oli jo aiemmin kuultu ja kuultiin myös tulevina päivinä.
 
Päätoimittaja toteaa, että valitettavasti yksi henkilö, jota oli ehditty pyytää lähetykseen, sai toimituksesta väärää tietoa siitä, miksi vierailu hänen osaltaan peruttiin. Taustalla oli toimituksen sisäisen tiedonkulun epäonnistuminen. Päätoimittajan mukaan ministeri ei ole missään vaiheessa esittänyt toiveita muihin osallistujiin liittyen, saati painostanut tai vaatinut toimimaan tietyllä tavalla. Ministeriä ei edes saatu kiinni sen jälkeen, kun ajatus kokoonpanon laajentamisesta syntyi.
 
Päätoimittajan mukaan toimitus on tehnyt journalistisesti itsenäisen päätöksen ja todennut, että olennaisinta oli päästä haastamaan kunnolla vastuuministeriä. Harkinnassa oli myös laajempi kokoonpano, mutta aikataulusyistä kokoonpanoa ei ehditty kaikkien osapuolten kanssa varmistaa. On hyvin tavallista, että studiohaastattelujen kokoonpano elää päivän mittaan, mutta päätös vierasvalinnoista tehdään aina journalistisin perustein toimituksessa.   
 
Päätoimittajan mukaan Yleen ei ole kohdistunut painostusta vierasvalintojen suhteen eikä toimitus ole luovuttanut journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle.

Ratkaisu

JO 1: Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

JO 3: Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

Yle kutsui ammattijärjestö Tehyn puheenjohtajan hoitajalakkoa käsitelleeseen A-studion lähetykseen, mutta perui kutsun pari tuntia ennen ohjelman alkua. Tehyn puheenjohtaja kertoi tapahtuneesta sosiaalisen median päivityksessään, jonka mukaan ohjelmassa haastateltu ministeri halusi studioon yksin. Ylen mukaan Tehyn puheenjohtajalle oli syntynyt virheellinen käsitys haastattelun perumisen syystä. Yle on perustellut ratkaisuaan sillä, että ohjelmaan kutsutulle ministerille ei ollut saatu välitettyä tietoa, että aiemmin sovitusta poiketen ohjelmaosuuteen olisi ollut tulossa myös ammattijärjestön edustaja.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tapauksessa ei ole näyttöä taipumisesta ulkopuoliseen painostukseen. Keskeneräisen jutun näkökulman ja haastateltavien tarkentuminen on tavanomaista journalistisessa prosessissa. Ylellä oli oikeus pitää kiinni päätoimittajan vastauksessaan mainitsemasta periaatteesta, jonka mukaan haastateltavalle kerrotaan, minkälaiseen tilanteeseen hän on tulossa. Neuvosto katsoo, ettei toiselle henkilölle esitetyn haastattelukutsun peruminen merkinnyt journalistisen päätösvallan luovuttamista. Yle sai valita haastateltavansa, eikä näkökulman rajaaminen loukannut yleisön oikeutta saada tietoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät: Eero Hyvönen (pj), Mona Haapsaari, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Hanna Parhaniemi, Harto Pönkä, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Margareta Salonen, Tuomo Törmänen.