8023/UL/22

Vapauttava

Lehden seurantajutun etusivunostossa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi heti netissä ja seuraavana päivänä lehden printtiversiossa. Korjauksen julkaiseminen lehden oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.

Kantelu 9.4.2022

Kantelu kohdistuu Lapin Kansan printtilehtensä etusivulla 8.4.2022 julkaisemaan juttuun, jossa kerrottiin, että kuntayhtymän toimitusjohtaja olisi tuomittu virka-aseman väärinkäytöstä, vaikka hän oli vasta syytettynä asiasta. 

Kantelijan mukaan printtilehdessä oikaisu julkaistiin 9.4. kuolinilmoitusten sivulla palstaisena uutisena. Samassa olivat myös muut oikaisut. Kantelijan mukaan korjausta ei ole suhteutettu virheen vakavuuteen.

Kantelijan mukaan virheellistä tietoa ei pahoiteltu eikä pyydetty anteeksi. Printtilehden perusteella lukijoille on jäänyt käsitys siitä, että toimitusjohtaja on tuomittu, vaikka käräjäoikeuden istunnot ovat kesäkuussa.  

Päätoimittajan vastaus 28.4.2022 

Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkosen mukaan kuntayhtymän toimitusjohtajan saama syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä julkaistiin näyttävästi Lapin Kansan verkossa 31.3.22 ja painetussa lehdessä 1.4.22. Toimitusjohtajan ja toisen henkilön saamat syytteet liittyvät Rovaniemen kaupungin vuonna 2017 tekemiin sijoituksiin. Niin sanottua sijoitussotkua on käsitelty näkyvästi lukuisissa jutuissa vuoden 2020 syksystä lähtien, kun Rovaniemen kaupungin ongelmasijoitukset paljastuivat uudelle kaupunginjohtajalle.

Näissä edellä mainituissa jutuissa kerrottiin, että toimitusjohtajaa syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Asiaa jatkettiin verkossa 1.4.22 ja painetussa lehdessä 2.4.22 Tässäkin jutussa lukijoille kerrottiin selvästi, että toimitusjohtajaa vasta syytetään.

Päätoimittajan mukaan seuraava jatkojuttu ilmestyi verkossa 7.4.22 ja painetussa lehdessä 8.4.22. Niin verkossa olleessa kuin painetussa lehdessä olleessa jutussa kerrottiin aivan oikein, että toimitusjohtajaa syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. 8.4. lehden jutusta etusivulle tehtyyn vinkkiin lipsahti iltavuorossa virhe. Siinä sanottiin, että toimitusjohtaja olisi tuomittu törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Sisäsivulla asia siis oli oikein, samoin verkkoversiossa.

Etusivun vinkissä ollut virhe oikaistiin verkossa 8.4.22 kello 11.18, ja seuraavan päivän, 9.4.22 lehdessä. Oikaisu julkaistiin samalla paikalla lehdessä, missä kaikki oikaisut julkaistaan ja mistä lukijat ne ovat tottuneet löytämään.

Asioiden oikea laita eli se, että toimitusjohtaja on saanut syytteen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä tuli esille oikealla tavalla lukuisia kertoja viikon aikana. Virheellinen ilmaisu oli julki vain kerran ja se korjattiin asianmukaisesti. Lukijoille ei tästä uutisjatkumosta voinut jäädä väärää käsitystä siitä, mikä on asian käsittelyn vaihe. Virhe oli yhdessä etusivun vinkissä, oikea tieto useita kertoja näyttävästi niin verkossa kuin printissäkin.

Päätoimittaja toteaa, että oikaisun tehtävänä on korjata virheellinen uutisointi, jotta lukijalle jää oikea tieto asioiden kulusta. Mahdolliset pahoittelut ja anteeksipyynnöt hoidetaan tarvittaessa muita kanavia käyttäen.

 
Ratkaisu 

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Lapin Kansan etusivun uutisnostossa oli olennainen asiavirhe, jonka mukaan Rovaniemen entinen konserniasiamies olisi saanut tuomion törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Tosiasiassa häntä vasta syytettiin rikoksesta. Asian oikea laita kerrottiin kuitenkin virheettömästi lehden sisäsivun jutussa. Lehti oli myös käsitellyt tapausta ja syytteen nostamista laajasti jo yli viikon ajan sekä printti- että nettijutuissaan. Lehti korjasi juttuaan jo sen ilmestyspäivänä nettiversiossaan ja seuraavana päivänä printtilehdessä oikaisuja-osiossaan.  

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyseessä oli olennainen asiavirhe, jonka Lapin Kansa korjasi nopeasti. Korjauksen julkaiseminen lehden oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisu tehty: 
15.6.2022

Ratkaisun tekivät: 
Eero Hyvönen (pj), Kyösti Karvonen, Marja Keskitalo, Anssi Marttinen, Niko Nurminen, Aija Pirinen, Harto Pönkä, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Margareta Salonen ja Jani Tanskanen.