7918/UL/21

Vapauttava

Verkkomoderoinnin teettäminen toimituksen ulkopuolella ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista. Lehti oli hyväksynyt moderointilinjan itse ja sillä oli lopullinen päätösvalta myös yksittäisiin moderointipäätöksiin.

Kantelu 12.12.2021

Kantelija lähetti kommentin Itä-Savon jutun kommenttiosioon. Kommenttia ei julkaistu. Kantelija tiedusteli syytä päätoimittajalta. Selvisi, että Itä-Savo on ulkoistanut yleisökommenttien moderoinnin Suomen Tietotoimistolle. Päätoimittaja kertoi kantelijalle selvittävänsä asian.

Kantelija ei epäile, etteikö STT:lla olisi journalistista osaamista lehden lukijakommenttien moderointiin. Kantelun mukaan ulkoistetulla palveluntuottajalla ei kuitenkaan voi olla tietämystä siitä, mikä asia milläkin paikkakunnalla on merkittävä tai yleistä mielenkiintoa herättävä keskustelun aihe ja mikä lehden linja niihin on.

Kantelijan mielestä asialla on tätä tapausta huomattavasti laajempi, koko alaa koskettava periaatteellinen merkitys. Toimitus voi julkaista tai olla julkaisematta yleisön mielipiteitä, mutta tätä päätöksentekoa toimitus ei saa missään oloissa luovuttaa ulkopuolisille.

Kantelijan mielestä Itä-Savo on ulkoistettuaan verkkolehden yleisökommenttien moderoinnin STT:lle rikkonut hyvää journalistista tapaa JO 2:n osalta.

 

Päätoimittajan vastaus 15.2.2022

Itä-Savon vastaavan päätoimittajan Jaana Rautio-Teijonmaan mukaan kysymys ei ole päätösvallan luovuttamisesta vaan alihankinnasta. Moderoinnin periaatteet on sovittu yhdessä STT:n kanssa. Pelisäännöistä kerrotaan kommenttikentän alussa lukijoille seuraavasti:

”Tarkastamme kommentit ennen julkaisua. Kommentteja tarkastetaan joka päivä kello 7–24. Noudatamme STT:n moderointiperiaatteita. Emme julkaise kommentteja, joihin sisältyy kunnianloukkauksia, yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä, rasismia, uhkailua, mainontaa tai huonoa käytöstä. Emme julkaise myöskään huutelua, joka ei vie keskustelua eteenpäin. Kommentteja tulee niin paljon, ettemme pysty perustelemaan yksittäisiä julkaisupäätöksiä. Jos kommenttiasi ei julkaista, hengitä syvään ja yritä uudelleen rakentavalla tyylillä.”

Päätoimittajan mukaan kantelijan kommentin moderointipäätöstä ei ollut mahdollista saada, kuten moderoinnin pelisäännöissäkin kommentoijille etukäteen kerrotaan.

Päätoimittaja toteaa, että sanomalehdet eivät Suomessa tee kaikkea itse. Sisältöjä ostetaan uutis- ja kuvatoimistoilta sekä avustajilta, alihankintana voidaan hankkia esimerkiksi videotuotantoja ja vastaavia. STT moderoi merkittävän määrän suomalaisten sanomalehtien verkon kommenteista. Itä-Savon ratkaisu ei siis ole poikkeava. 

Päätoimittajan mukaan keskustelun moderoinnin ostaminen STT:ltä ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että Itä-Savo olisi luovuttanut toimituksellisen päätäntävallan ulkopuolelle. Päätoimittaja vastaa kaikesta Itä-Savon paikallisesta sisällöstä, myös verkon kommenteista.

JSN:n pyynnöstä päätoimittaja täydensi vastaustaan sen osalta, miten hän toimi kantelijaa koskevan moderointipäätöksen kanssa. Päätoimittaja kertoo lukeneensa kantelijan esittämän tiedustelun jälkeen kyseessä olevaan juttuun tulleet muut kommentit ja niistä kommenttiosiossa käydyn keskustelun, ja tehneensä päätöksen, ettei hän selvitä STT:ltä, miksi kantelijan kommenttia ei ollut julkaistu.

 

Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.
Journalistin ohjeiden liite: Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla

Kantelijan verkkokommenttia ei julkaistu Itä-Savon jutun kommenttiosiossa marraskuussa 2021. Itä-Savo on ostanut lukijakommenttien valvonnan palveluna Suomen Tietotoimistolta. Kantelija katsoo, että tämä on Journalistin ohjeiden vastaista toimituksellisen päätösvallan luovuttamista.

Julkisen sanan neuvoston selvityksen mukaan Itä-Savon verkkomoderoinnissa käytetään STT:n ja Kaakon Viestinnän sopimia linjauksia, jotka myös tähän konserniin kuuluvan Itä-Savon päätoimittaja on hyväksynyt. STT:ltä saatujen tietojen mukaan moderointipalvelu on järjestetty niin, että tiedotusvälineillä on valta puuttua yksittäisiinkin moderointipäätöksiin jälkikäteen. Tässä tapauksessa päätoimittaja päätti olla puuttumatta STT:n moderointipäätökseen.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineet ovat vastuussa kaikesta julkaisemastaan sisällöstä. Siksi niillä on myös vapaus valita ne tavat ja kriteerit, joilla julkaisupäätökset tehdään. Neuvosto katsoo, että yleisökommenttien moderoinnin voi teettää toimituksen ulkopuolella, kunhan huolehditaan, että noudatetaan Journalistin ohjeiden liitteen periaatteita ja tiedotusväline voi tarvittaessa puuttua päätöksiin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Itä-Savo ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. 

 

Ratkaisun tekivät: 
Eero Hyvönen (pj), Heidi Finnilä, Kyösti Karvonen, Johannes Koponen, Valpuri Mäkinen, Aija Pirinen, Harto Pönkä, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt ja Jani Tanskanen.