7757/MTV/21

Langettava

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Kantelu 6.7.2021

MTV3:n Kesäterassi-ohjelmassa 5.7.2021 oli haastateltavina kaksi julkisuuden henkilöä, jotka aikoivat julkaista syksyllä ruokakirjan. Kantelun mukaan ohjelma oli vastoin Journalistin ohjeiden piilomainontaa koskevaa kohtaa 16, jonka mukaan ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Ohjelmassa ei esitetty tietoa kaupallisesta yhteistyöstä.

Kantelun mukaan kirjantekijät saivat mainostaa kirjaansa koko haastattelun ajan ilman, että haastattelijat puuttuivat siihen mitenkään. Haastateltavat myös kehuivat estoitta toisiaan ja ansioitaan kokkeina ja ruokakirjan toimittajina. Tähän toimittaja lisäsi: ”Ihan totta, on se guru.” (Neuvoston tarkennus: ”Ihan totta? On se guru.”)  

Kantelussa mainitaan otteita haastateltavien puheesta:

”Kirjasta tulee superhyvä kuvineen teksteineen päivineen, ihan maagisen hieno kirja.”

”Se on kirja, kuinka ruokaa oikeasti laitetaan.”

”Siitä tulee tosi makee kirja, hienot kuvat.”

”Me ollaan tehty tietynlainen vallankumous keittiössä, setupit, siivous jne.” (Neuvoston tarkennus: ”… XX:n (toinen kirjantekijä) keittiössä…”)

Toimittaja: ”Nyt on kyllä kirjaa promottu niin, että puhutaan jostain muusta (korona-ajasta).” Kirjantekijä: ”Jos nyt ei saa enää promota kirjaa, niin sanon vielä sen, että tämä tulee just niille ihmisille, jotka nyt on innostuneet ruoanlaitosta tai olleet sitä pitkään.” (Neuvoston tarkennus: ”Itse asiassa nyt jos ei enää saa promota kirjaa niin mä kuitenkin sanon et tää tulee just niille kaikille ihmisille myös niinku äärettömän hyvin jotka nyt on innostuneet ruuanlaitosta tai ne jotka on harrastaneet sitä pitkään koska tässä yritetään vastata siihen kysymykseen miten ruokaa oikeesti valmistetaan, kun on eri asia tehdä ruokaa kun kokata.”)  

Ohjelman lopuksi toimittaja vielä muistutti katsojia: ”Muistakaa käydä syyskuussa ostamassa kirja.” (Neuvoston tarkennus: ”Muistakaa käydä syyskuussa ostamassa (kirjan nimi) -kirja kirjakaupoista.”)  

Kantelussa huomautetaan, että kirjojen ja muiden kulttuurituotosten mainostaminen on yleistä kaikissa medioissa. Joissakin tapauksissa promootioilla on aitoa informaatioarvoa kulttuurisesta tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Näissä tapauksissa esittely on yleensä neutraalia ja mahdollisesti kriittisiä kysymyksiä esittävää. Kesäterassi-ohjelmassa saatettiin kantelun mukaan ylittää jokin raja tuotteen mainostamisessa televisio-ohjelmassa. Vaikutti kuin toimittajat eivät olisi tutustuneet kirjaan etukäteen, mikä kaiketi on toimittajan perustehtäviä.  

MTV:n mukaan Kesäterassi on keskusteluohjelma, joka tuo ruutuun kesän mielenkiintoisimmat vieraat ja puheenaiheet. Kantelun mukaan ilmoitus kaupallisesta yhteistyöstä olisi auttanut katsojaa ymmärtämään, että kyseessä on mainos.

Päätoimittajan vastaus 2.9.2021

MTV Uutisten vastaavan päätoimittajan Tomi Einosen mukaan kyseessä ei ollut kaupallinen yhteistyö vaan keskusteluohjelma, johon kutsutaan vieraita puhumaan rentoon sävyyn ajankohtaisista asioista. Kesäterassin ohjelmissa julkisuudesta tuttujen, kiinnostavien vieraiden kanssa puhutaan heihin liittyvistä tapahtumista, mutta niitä laajennetaan myös yhteiskunnallisesti merkittäviin suuntiin sekä puheenaiheissa oleviin ilmiöihin. 

MTV:n mukaan kantelun kohteena ollut Kesäterassin jakso noudatti tätä linjaa. Kaksikko oli kutsuttu ohjelmaan vieraaksi syksyllä ilmestyvän kirjansa tiimoilta, mutta miesten kanssa puhuttiin ohjelmassa myös muista aiheista, joita ruokakirjasta keskustelu herätti. Kirjan johdattamana ohjelmassa puhuttiin mm. korona-ajan vaikutuksesta ruoanlaittoon sekä miesten ajankohtaisista kuulumisista ja urasta. 

Kantelussa kaupalliseksi sisällöksi katsotaan juontajien johdannot sekä mm. kehut miesten osaamisesta. MTV katsoo, että miehiin liittyvät kehut kohdistuvat molempien vieraiden monilahjakkuuteen sekä näkyvyyteen ja menestykseen eri aloilla ja formaateissa. Kesäterassi-ohjelmassa juontajien roolina on olla lähellä vierasta ja eläytyä aidosti tunteisiin, joita vieraan kertomukset ja kokemukset herättävät. 

Kantelussa mainitaan myös lauseet, joiden tulkitaan ohjaavan keskustelua pois kaupallisuudesta. Ohjelmassa kaikki esiintyjät ovat ruudussa rennolla, jutustelevalla ja hauskalla otteella, joten kantelussa mainittuihin juontajien lausahduksiin liittyy ohjelmassa kevyempi, jopa humoristinen sävy, jolla pyritään ennen kaikkea alleviivaamaan sitä, että vieraat ja ohjelma eivät ole promoamassa kirjaa tai sen tekijöitä. Vieraat on valittu ajankohtaisuuden perusteella (syksyllä julkaistava kirja), mutta myös tunnettuuden (molemmat esillä lukuisissa suosituissa ohjelmissa) sekä kiinnostavuuden (moniosaajia, joiden urat ja alat eivät ole aiemmin kohdanneet, nyt ruoan kautta nämä kaksi tunnettua suomalaista ovat ryhtyneet yhteistyöhön).

Päätoimittajan mukaan tuore kirja ja sen sisällöt ovat luonnollisesti yksi haastattelun punaisesta langasta. Se, että haastateltavat ovat innoissaan kirjasta kuvineen ja periaatteineen, on osa haastattelua, jota ei aiheessa voi välttää. Myös kahden julkisuudessa paljon esillä olleen vieraan innostuminen ruoanlaitosta ja yllättävästä yhteistyöstä on ohjelman sisällön kannalta oleellista. Kantelussa sanotaan, että juontajat eivät puutu promoamiseen millään tavoin, mikä ei pidä paikkaansa, vaan juontajat pyrkivät ohjaamaan keskustelua myös muihin aiheisiin avoimesti toteamalla, että ohjelma ei ole kirjan mainostamista varten vaan mielenkiintoisia keskusteluja varten. 

Kantelijan mukaan ilmoitus kaupallisesta yhteistyöstä olisi auttanut katsojaa ymmärtämään, että kyseessä on mainos. Päätoimittajan mielestä tätä ei kuitenkaan ohjelmaan olisi voinut missään tapauksessa laittaa, sillä Kesäterassilla ei ole yhteistyötä kirjan kustantamon tai ohjelmassa esiintyneiden vieraiden kanssa. Heidät on valittu ohjelmaan puhtaasti ajankohtaisuuden sekä kiinnostavuuden perusteella, eikä kutsuun tai toteutukseen ole sisältynyt minkäänlaisia kaupallisia velvoitteita puoleen eikä toiseen. 

Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

MTV3:n Kesäterassi-ohjelmassa 5.7.2021 haastateltiin kahta ruokakirjan tekijää, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Haastattelussa käsiteltiin kirjan syntyprosessia, ruuanlaittoa ja ruokakulttuuria. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan kirjan kirjakaupasta, kun se ilmestyy.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että toisin kuin kantelija esittää, haastattelun takana ei ollut senkaltaista yhteistyötä, että ohjelman olisi voinut merkitä kaupalliseksi yhteistyöksi. Neuvosto kuitenkin muistuttaa, että piilomainonnan kynnys voi ylittyä, vaikka siihen ei liittyisi osapuolten välistä sopimusta tai yhteistyötä.

Neuvosto katsoo, että kirjahaastattelut ovat vakiintunut kulttuuri- ja viihdejournalismin muoto. Vaikka ne tulevat markkinoineeksi kirjoja, ne myös palvelevat yleisön tiedontarvetta. Tässä kokonaisuudessa toimittajan esittämä suora ostokehotus ylitti kuitenkin selvästi piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 16, ja antaa sille huomautuksen.

 

Aänestyspäätös 9–1.

Langettavaa äänestivät:  Eero Hyvönen (pj), Kyösti Karvonen, Heidi Finnilä, Tuomas Rantanen, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Hanna Parhaniemi ja Harto Pönkä.

Vapauttavaa äänesti: Jukka Ruukki