7510/R/20

Langettava

Radion aamuohjelma käsitteli lehdistökatsauksessaan päivän uutisaiheita. Muiden tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita.

Kantelu 12.11.2020

Kantelu kohdistuu Radio Suomipopin 27.10.2020 lähettämään Aamulypsy-ohjelmaan.

Kantelun on tehnyt Iltalehden julkaisupäällikkö. Hänen mukaansa Aamulypsy-ohjelma käyttää Iltalehden uutisia spiikkiensä aiheina ja lähteinä ilman, että lähdeviitteet mainitaan asiaankuuluvasti. Kantelun kohteena olevassa ohjelmassa juontajat keskustelivat Iltalehden jutusta, joka käsitteli julkisuuden henkilön testamenttia:

https://www.iltalehti.fi/talous/a/973e7b22-c22d-40e2-9792-dc23963671e1

Iltalehden uutisen alkuperäisenä lähteenä oli OP Median juttu, johon Iltalehti viittasi jutussaan. Kantelun mukaan Radio Suomipopin juontajat käyttivät kuitenkin lähteenään nimenomaan Iltalehteä, mikä paljastui siitä, että he nostivat esille yksityiskohtia, joita ei OP Median jutussa ollut, vaan jotka olivat Iltalehden omaa tuotantoa. Kantelussa on mainittu esimerkkinä tällaisesta kohdasta juontajan viittaus siihen, että ”testamentti lipsahti liian aikaisin”.

Lisäksi kantelussa on tuotu esiin ohjelmasta pidempi lainaus, jonka juontaja luki kantelijan mukaan suoraan ja sanatarkasti Iltalehdestä. Vaikka kyseinen spiikki oli pitkä, siinä ei mainittu Iltalehteä lähteeksi kertaakaan. 

Päätoimittajan vastaus 11.1.2021

Radio Suomipopin ohjelmapäällikkö Sami Virtanen toteaa vastauksessaan, että Aamulypsy on ajankohtainen radion viihdeohjelma, jonka sisältöihin kuuluvat myös ajankohtaiset huomiot päivän lehdistä. Ohjelmapäällikön mukaan suorassa radio-ohjelmassa juontajilla silloin tällöin tapahtuu virheitä ja lähteen maininta unohtuu.  

 

Radio Suomipopin vastauksen mukaan kyseessä ei ollut tahallinen teko, vaan inhimillinen virhe, joka sattui neljän tunnin suorassa radiolähetyksessä. Kantelun väite siitä, että ”ohjelma käyttää Iltalehden uutisia spiikkiensä aiheina ja lähteinä ilman, että lähdeviitteet mainitaan asiaankuuluvasti”, on ohjelmapäällikön mukaan virheellinen, sillä aamuohjelma käyttää monia lehtiä spiikkiensä aiheina ja näkökulmittaa maailmaa yleisölleen. Kanavan aiheet ja lähteet vaihtelevat päivittäin.

 

Ohjelmapäällikkö toteaa vastauksessaan, että kantelun kohteena oleva juonto-osuus kesti kokonaisuutena seitsemän minuuttia, josta Iltalehden osio oli noin kaksi minuuttia. Hänen mukaansa Iltalehden uutinen ei siis ollut juonnon keskiössä, vaan ohjelmassa muisteltiin enemmän juontajien omia muistoja julkisuuden henkilöstä. Kyseessä oli katsaus päivän lehtiin.

Ohjelmapäällikkö on liittänyt kanteluvastaukseensa ääninäytteitä, joista hänen mukaansa selviää, että ohjelmassa käytetään useita lähteitä ja pääsääntöisesti lähde mainitaan.

 

Ohjelmapäällikön mukaan Radio Suomipopissa on kuitenkin kiinnitetty huomiota siihen, että lähteet mainitaan asiaankuuluvasti. Hän toteaa, että suoran radiolähetyksen kreditointeja ei voi korjata jälkikäteen. 

Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta (2010): https://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen-2010/

Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelman juontajat keskustelivat suorassa lähetyksessä päivän uutisaiheista. Yksi näistä käsitteli julkisuuden henkilön testamenttia ja hänen elämäntapaansa. Lehdistökatsauksessa ei mainittu lainkaan ohjelmassa käsiteltyjen uutisten lähteitä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että toisten tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita. Journalistin ohjeet edellyttävät, että lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja. Testamenttiasiaa käsittelevässä osuudessa oli selvästi käytetty lähteenä Iltalehteä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Radio Suomipop on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 7, ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Heidi Finnilä, Kyösti Karvonen, Valtteri Kujansuu, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Aija Pirinen, Tuomas Rantanen, Henrik Rydenfelt, Margareta Salonen ja Tuomo Törmänen.