7387/YLE/20

Vapauttava

Yle TV1:n kello 17:n ja kello 20.30:n uutislähetyksissä oli virhe jutussa, joka käsitteli miehen kuolemaan johtanutta välikohtausta poliisin kanssa Yhdysvalloissa. Yle korjasi virheen seuraavana päivänä kello 17:n uutislähetyksessä ja aihetta käsitelleessä nettiuutisessa. Virhe tuli riittävästi korjatuksi, vaikka sitä ei erikseen korjattu iltauutislähetyksessä.

Kantelu 4.7.2020

Kantelu kohdistuu Ylen TV1-kanavalla 14.6.2020 kello 17 ja 20.30 lähetetyissä uutislähetyksissä olleen virheen korjaamiseen.

Yhdysvaltain Atlantan levottomuuksia käsitelleessä uutisjutussa toimittaja kertoi: ”Raivostuneet asukkaat sytyttivät tuleen pikaruokaketjun ravintolan. Sen henkilökunta oli soittanut paikalle poliisin, sillä musta mies Rayshard Brooks nukkui autossaan ja oli tukkinut autokaistan. Valkoiset poliisit kävivät toimeen, Brooks raastettiin ulos autosta. Syntyi nujakka, joka päättyi poliisin ampumaan laukaukseen ja Brooksin kuolemaan.”

Kantelun mukaan uutisjutussa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että Brooks raastettiin ulos autosta. Kantelija on ollut yhteydessä Yleen pyytäen virheen korjaamista. Kantelija on viitannut tilanteesta kuvattuun videoon, jossa näkyy, kuinka Brooks nousee autosta rauhallisesti poliisin käskystä.

Yle myönsi virheen ja korjasi sen seuraavana päivänä kello 17:n uutislähetyksessä sekä aihetta käsitelleessä nettijutussa, mutta ei kello 20.30:n uutislähetyksessä. Tämä ei kantelun mukaan ollut riittävä toimenpide. JO 20:n mukaan olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön.

Päätoimittajan vastaus 25.9.2020

Vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen katsoo, että kyseessä oli olennaista pienempi virhe, joka korjattiin silti Journalistin ohjeiden mukaisesti. 

Päätoimittajan mukaan tv-juttu laadittiin sillä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Uutisen kärkenä oli, että poliisi oli ampunut aseettoman, tummaihoisen miehen. Jutun keskivaiheilla toimittaja käytti ilmaisua Brooks “raastettiin” ulos autosta. Kun tapahtumien kulusta saatiin myöhemmin tarkempaa tietoa, huomattiin, että oikeampi ilmaisu olisi “raastamisen” sijaan ollut “käskeä” ulos autosta. Päätoimittajan mukaan, vaikka virheellinen yksityiskohta ei muuta uutista, Yle korjaa myös olennaista pienemmät virheet, kun sellaisia sisällöissään havaitsee. Korjauksen huomioarvo suhteutetaan aina virheen vakavuuteen. Tämän vuoksi Yle Uutiset myönsi alun perin käytetyn ilmaisun virheelliseksi ja korjasi sen mahdollisimman pian, heti seuraavassa vastaavassa tv-uutislähetyksessä klo 17. Virhe korjattiin tv-uutislähetyksessä seuraavasti: “Toisin kuin eilen kerroimme kello 17- ja 20:30-lähetyksissä, poliisi ei raastanut Brooksia autosta, vaan hän nousi autosta vapaaehtoisesti ja nujakka syntyi vasta pidätystilanteessa.”

Päätoimittajan mukaan vastaavaa virhettä ei ollut toimituksen verkkosivuilla, mutta Yle lisäsi tiedon tv-jutun korjauksesta myös verkkojuttuun, jotta oikea tieto saavuttaisi yleisön laajemmin: “Ylen tv-uutisissa 14.6. kerrottiin virheellisesti, että poliisit olisivat raastaneet Brooksin autosta ulos, mistä syntyi nujakka. Brooks kuitenkin nousi autosta vapaaehtoisesti ja nujakka syntyi vasta pidätystilanteessa.”

Jotta tilanteesta syntyi varmasti oikea kuva, Yle käytti korjauksessaan ilmaisua “nousi autosta vapaaehtoisesti” ilmaisun “käskeä” sijaan. Tilanteesta myöhemmin saadun tiedon mukaan molempien ilmaisujen käyttö olisi päätoimittajan mukaan ollut oikein.

Näillä perustein Yle Uutiset on päätoimittajan mukaan noudattanut Journalistin ohjeita ja korjannut virheen ohjeiden mukaisesti. Päätoimittajan mukaan virhe on korjattu viipymättä sen huomaamisesta niin, että korjaus on kattanut virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistu kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. Lisäksi korjaus on julkaistu tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla, vaikka virhettä ei ole ollut itse verkkojutussa. Korjaus on kokonaisuudessaan suhteutettu virheen vakavuuteen.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Yle uutisoi kello 17:n ja kello 20.30:n televisiouutisissaan Yhdysvaltain Atlantassa puhjenneista levottomuuksista, joiden taustalla oli tummaihoisen miehen kuoleminen poliisin pidätystilanteessa ampumiin luoteihin. Jutun kuvamateriaalissa näytettiin miehen ja poliisien välistä nujakkaa sekä sitä edeltänyttä heidän välistään rauhallista keskustelua. Tätä ennen mies oli noussut autosta rauhallisesti poliisin käskystä, mutta toimittaja väitti juonnossaan, että poliisi olisi raastanut hänet ulos autosta. Yle korjasi raastamista koskeneen virheellisen väitteen seuraavan päivän kello 17:n uutisissa sekä aihetta käsitelleessä nettijutussa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että virhe olisi ollut suotavaa korjata myös pääuutislähetyksessä, koska siten virheen yleisö olisi todennäköisesti tavoitettu kattavammin. Neuvosto kuitenkin katsoo, että uutisissa ollut virhe tuli riittävästi korjatuksi suhteessa sen vakavuuteen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Taina Roth, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma ja Taina Tukia.