7133/SL/19

Vapauttava

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Kantelu 29.7.2019

Kantelu kohdistuu Itä-Savon verkkosivuillaan 29.6.2019 julkaisemaan juttuun ”Mies hukkui Savonlinnassa Massilanmäen kylässä lauantaina aamulla”.

Kantelija on hukkuneen lähiomainen. Kantelun mukaan juttu rikkoi Journalistin ohjetta 28, jossa todetaan, että sairas- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

Kantelijan mukaan juttu julkaistiin Itä-Savon verkkosivuilla samalla kellonlyömällä, jona hän itse sai ensimmäisten joukossa kuulla omaisensa kuolemasta. Kantelun mukaan hätäkeskuspuhelusta uutisen julkaisuun kului vain tunti ja 15 minuuttia. Kantelija kysyy, onko sopivaa, että yksityishenkilön kuolemantapaus uutisoidaan näin nopeasti ja eikö olisi ollut asianmukaista odottaa edes muutama tunti, jotta omaiset olisivat ehtineet saada tiedon tapahtuneesta muuta kautta kuin verkkolehdestä.

Vaikka hukkuneen nimeä ei mainittu jutussa, hänet oli kantelun mukaan erittäin helppoa tunnistaa siitä. 

Päätoimittajan vastaus 23.8.2019

Itä-Savon vastaavan päätoimittajan Jaana Rautio-Teijonmaan mukaan juttu oli laadittu hätäkeskuksesta tulleen tiedon sekä palomestarin haastattelun perusteella. Tässä noudatettiin lehden normaalia käytäntöä. Onnettomuusuutisessa ei julkaistu muuta kuin se, mitä viranomaiset kertoivat. Juttua tarkennettiin myöhemmin poliisin tiedotteen perusteella.

Lehti kirjoittaa onnettomuusuutisia viranomaisten antamien tietojen perusteella niin yksityisistä kuin julkisuuden henkilöistä. Yksityisten henkilöiden nimiä ei kerrota koskaan onnettomuusuutisissa.

Päätoimittajan mukaan lehdellä ei ole mahdollisuutta arvioida, ovatko onnettomuuden uhrien tai loukkaantuneiden omaiset saaneet tietoa tapahtumasta. Tässä tapauksessa onnettomuus tapahtui pihapiirissä, eikä viranomaisilta tullut tietoa siitä, etteivät kaikki omaiset olleet saaneet tietoa asiasta.

Päätoimittaja toteaa, että omaisen menettäminen on aina surullinen ja traaginen asia, ja on ikävää, että uhrin omainen on kokenut lehden uutisoinnin ajankohdan ahdistavaksi.

 

Ratkaisu

JO 28: Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

Itä-Savo julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Juttu perustui viranomaisilta saatuihin tietoihin.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiden tulisi pyrkiä välttämään tilanteita, joissa lähiomaiset saavat tiedon kuolemasta median välityksellä. Neuvosto kuitenkin toteaa, että tarkkojen aikarajojen määrittäminen onnettomuuksista kertomiselle olisi mahdotonta ja sananvapauden kannalta arveluttavaa. Jokainen julkaisupäätös on harkittava erikseen.

Tässä tapauksessa uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä ja paikkakuntalaisten tunnistettavissa. Vaikka lähimmät omaiset kantelun perusteella jo tiesivät onnettomuudesta, neuvosto ymmärtää, että uutisointi saattoi tuntua heistä tarpeettoman nopealta. Tiedot tapahtuneesta oli kuitenkin saatu viranomaisilta, eikä lehdellä ollut tiedossaan sellaisia syitä, joiden vuoksi jutun julkaisemista olisi ollut syytä viivyttää.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Itä-Savo ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Anna Anttila, Ulla Virranniemi, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Sinikka Tuomi.