7121/YLE/19

Langettava

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Kantelu 29.6.2019

Kantelu kohdistuu Ylen aamu-tv:ssä 16.5.2019 julkaistuun uutissähkeeseen, joka käsitteli Venezuelan kriisin sovitteluprosessia. Sähkeessä todettiin, että muiden muassa Norja ja Yhdistyneet kansakunnat pitävät Juan Guaidóa Venezuelan väliaikaisena johtajana. Kantelun mukaan se oli olennainen asiavirhe, koska Norja ja YK eivät ole tunnustaneet Guaidóa Venezuelan väliaikaiseksi johtajaksi. Kantelija on lähettänyt asiasta palautetta Ylen verkkosivujen palautelomakkeella. Lisäksi kantelija kertoo lähettäneensä samansisältöisen viestin sähkeen lukeneelle toimittajalle.

Ylen vastaus 21.8.2019

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Riikka Räisäsen vastaus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Uutissähkeen sisällössä oli virhe. Päinvastoin kuin sähke julkaisuhetkellään väittää, Norja ja YK eivät pitäneet Juan Guaidoa Venezuelan väliaikaisena johtajana. Sähkeen kirjoittanut tai lukenut toimittaja taikka sen käsitellyt uutisdeski eivät virhettä huomanneet. Jos olisivat huomanneet, virhe olisi korjattu. Vastaavaa virhettä ei ollut Yle Uutisten radiolähetyksissä tai verkkosivuilla.

Yle Uutisten vastaavalle päätoimittajalle ei koskaan toimitettu asiaan liittyen virallista oikaisuvaatimusta. Sen sijaan Ylen sähköpostiin oli lähetetty lyhyt kysymys, josta ei käynyt ilmi, että kyseessä oli korjauspyyntö, eikä viesti siten erottunut muun yleisen palautteen seasta.

Palautteen lähettäjä oli tavoitellut toimittajaa myös sähköpostitse, mutta kirjannut sähköpostiosoitteen väärin. Näin ollen viesti ei valitettavasti koskaan tavoittanut kyseistä toimittajaa, eikä siihen siksi koskaan vastattu.”

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Ylen televisiouutisten sähkeessä todettiin, että Norja ja YK pitävät Juan Guaidóa Venezuelan väliaikaisena johtajana.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyseessä oli olennainen asiavirhe, koska Norja ja YK eivät olleet ottaneet kantaa Venezuelan johtajuuskiistaan.

Kantelija oli lähettänyt Yle Uutisten verkkosivujen palautelomakkeen kautta Ylelle kysymysmuotoisen viestin, jossa hän perustellusti kyseenalaisti televisiouutisissa kerrotun tiedon. Vaikka Yle ei saanut yksiselitteistä korjauspyyntöä, neuvosto katsoo, että Ylen olisi pitänyt tarkistaa ja korjata tietonsa saatuaan kantelijan viestin. Lisäksi neuvosto huomauttaa, että Ylen palautelomakkeen vaihtoehdoista puuttui asiavirheestä ilmoittaminen, mikä oli omiaan tekemään kantelijan korjauspyynnöstä vaikeasti tulkittavan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjetta 20 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Anna Anttila, Ulla Virranniemi, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Tuomas Rantanen ja Taina Tukia.