7071/MTV/19

Vapauttava

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Kantelu 18.3.2019

Kantelu kohdistuu MTV:n 6.3.2019 verkkosivuillaan julkaisemaan juttuun ”Viiltäjä-Jackin mysteerin selvittänyt suomalaistutkija lupaa: Lisää on tulossa – ’mediasirkus oli aikamoinen’” sekä samana päivänä lähetettyyn Huomenta Suomi -ohjelmaan ja edellisen illan Kymmenen Uutisiin, jossa kerrottiin tekstinä aamu-tv-lähetyksen aiheista.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/maailmankuulun-viiltaja-jackin-mysteerin-selvittanyt-suomalaistutkija-lupaa-lisaa-on-tulossa-mediasirkus-oli-aikamoinen/7312166

Kantelun mukaan MTV väitti jutuissaan virheellisesti, että suomalainen dna-tutkija olisi selvittänyt vuonna 2014 niin kutsutun Viiltäjä-Jackin henkilöllisyyden. Kantelun mukaan väite ei pidä paikkaansa, vaan tutkimustuloksia pidetään kansainvälisesti epäluotettavina.

Kantelija pyysi MTV:tä korjaamaan totuudenvastaiseksi katsomansa väitteen kaikissa jutuissa, joissa aihetta oli käsitelty. Neuvosto kuitenkin käsittelee kantelun ainoastaan niiden juttujen osalta, jotka on yksilöity sekä oikaisupyynnössä että kantelussa.

MTV muokkasi korjauspyynnön perusteella yhden verkkojuttunsa otsikkoa ja lisäsi siihen maininnan, jonka mukaan tiedeyhteisö kiistelee yhä tutkimustuloksista ja Viiltäjä-Jackin henkilöllisyydestä. Kantelija pitää korjauksia riittämättöminä.

Alkuperäisen kantelun mukaan pätevät tieteilijät olivat kumonneet suomalaistutkijan esittämät väitteet tyhjentävästi jo heti niiden tultua julkisuuteen eikä tutkimustuloksia ollut julkaistu tieteellisessä julkaisussa, josta tiedeyhteisö voisi edes kiistellä.

Kantelija täydensi myöhemmin kanteluaan todeten, että asiassa on tapahtunut kantelun tekemisen jälkeen olennainen käänne, koska Viiltäjä-Jackia koskevat tutkimustulokset ilmestyivät vertaisarvioidussa tiedelehdessä. Tässä tutkija ei kantelijan mukaan edes väitä löytäneensä todisteita kuuluisan sarjamurhaajan identiteetistä, vaan ainoastaan esittää tästä tuntomerkkejä, jotka eivät ole ristiriidassa tutkimushypoteesin kanssa. Kantelijan mukaan tiedeyhteisössä vallitsee yhä konsensus siitä, ettei Viiltäjä-Jackin henkilöllisyyttä tunneta.

Päätoimittajan vastaus 13.5.2019

MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen toteaa vastauksessaan, ettei oikaisuun ollut aihetta.

Päätoimittajan mukaan kukaan ei voi 100-prosenttisella varmuudella sanoa, että yli 120 vuotta sitten rikoksensa tehnyt Viiltäjä-Jack oli jo alun perin pääepäiltyjen joukkoon kuulunut puolalainen parturi Aaron Kosminski. Suomalaisen dna-tutkijan tulosten perusteella tämä on kuitenkin erittäin todennäköistä.

Päätoimittaja toteaa, että jutuissa haastateltu tutkija on kiistatta ansioitunut ja pätevä alallaan, vaikka kantelija käyttää tästä mitätöiviä ja väheksyviä ilmaisuja. Lisäksi päätoimittaja huomauttaa, että Viiltäjä-Jackin henkilöllisyyttä koskevia tutkimustuloksia on pidetty huomattavina halki maailman median.

Päätoimittajan mukaan kantelija pyrkii tarkoitushakuisesti dokumentoiden osoittamaan, että ”pätevät tutkijat” olisivat yksimielisesti kumonneet suomalaistutkijan tutkimustulokset. Tutkija kuitenkin esittelee ja perustelee niitä MTV:n juttujen julkaisemisen jälkeen ilmestyneessä, vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa, eikä MTV Uutisten tiedossa ole, että niitä vastaan olisi esitetty tieteelliseen tutkimukseen perustuvia todisteita.

MTV katsoo, että jutuissa esiintyvän tutkijan tutkimustulokset edustavat parasta käytettävissä olevaa tietämystä vanhasta murhamysteeristä, jota kukaan ei täysin aukottomasti enää voi selvittää. Näin ollen toimituksella oli perusteet otsikoilleen ja juonnoilleen, joissa kerrottiin Viiltäjä-Jackin henkilöllisyyden selvittämisestä.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että verkkojutun ingressi ja alkuperäinen otsikko, aamutelevision juonto ja ohjelmaa mainostanut tv-uutisten tekstinauha saattoivat olla epätarkkoja, kun niissä todettiin, että suomalaistutkija olisi ratkaissut Viiltäjä-Jackin mysteerin. Neuvoston saamien asiantuntija-arvioiden perusteella on kiistanalaista, voidaanko suomalaistutkijan tutkimustuloksia tulkita siten, että hän olisi selvittänyt sarjamurhaajan henkilöllisyyden.

Neuvosto toteaa, ettei otsikoiden ja muiden esittelyjen tarvitse olla tyhjentäviä tai yksiselitteisiä, jos itse jutuista selviää asian oikea laita. MTV täytti Journalistin ohjeiden perusvaatimukset, koska verkkojutusta ja aamutelevision haastattelusta kävi riittävästi ilmi, ettei dna-analyysi paljasta murhaajan henkilöllisyyttä aukottomasti ja että tutkija on saanut myös kriittistä palautetta. Jutuissa ei siten ollut olennaisia asiavirheitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Vapauttavaa äänestivät:

Elina Grundström (pj), Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Heli Parikka, Hannele Peltonen ja Ismo Siikaluoma.

Langettavaa äänesti:

Lauri Haapanen

Hänen eriävä mielipiteensä:

Aamutelevision haastattelussa oli olennainen asiavirhe, koska siinä ei kerrottu tutkimustuloksen tieteellisestä epävarmuudesta.

 

 

Korjattu 19.6.2019 kello 14.37: Äänestyspäätös oli 8-1, ei 9-1, kuten aiemmin virheellisesti kerrottiin. Poistettu Lauri Haapasen nimi vapauttavaa äänestäneiden listasta.