6827/MTV/18

Vapauttava

MTV esitti televisiossa julkisuuden henkilöiden perhe-elämää heidän kotonaan esittelevän ohjelman. Osallistuessaan ohjelmaan julkisuuden henkilö otti riskin siitä, että asunnon sijainti saattaa käydä ohjelmasta ilmi.

Kantelu 28.3.2018

Kantelu kohdistuu MTV:n Yökylässä Maria Veitola -ohjelman jaksoon, jossa seurattiin julkisuudesta tutun pariskunnan perheen arkea. Jakso esitettiin televisiossa 22.2.2018 ja se julkaistiin myös MTV:n Katsomo-verkkopalvelussa.

Kantelun mukaan perheen kodin sijainti kävi ilmi ohjelmasta ja sen esittäminen on siksi loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Ohjelmassa on kantelun mukaan tietoisesti esitetty yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa aineistoa vastoin kyseisten henkilöiden tahtoa. Kantelun mukaan perheen äiti kertoi ohjelman kuvauksissa toimittajalle, tuottajalle ja kuvaajille moneen kertaan, ettei halua perheen kodin sijainnin tulevan ilmi. Kantelun mukaan hän luotti, että ohjelma leikataan siten, ettei kodin sijaintia voisi tunnistaa.

MTV sai kantelun mukaan tietää asiasta keskiviikkona 21.2.2018, kun kantelija kävi keskustelun ohjelman tuottajan kanssa nähtyään tulevasta ohjelmasta poimitun videoklipin ohjelman juontajan Instagram-tilillä. Kantelun mukaan tuottaja oli yhteydessä MTV:hen ja kävi asian läpi heidän kanssaan. Tämän jälkeen kantelijalle ilmoitettiin hänen mukaansa, että ohjelma voitaisiin leikata uudelleen siten, että perheen kodin sijainti ei kävisi ohjelmasta ilmi ja ohjelman esitystä voitaisiin viivästyttää viikolla. Kantelija kertoo suostuneensa tähän. Ohjelma kuitenkin esitettiin MTV3-televisiokanavalla 22.2.2018 ja julkaistiin myös MTV:n Katsomo-verkkopalvelussa. MTV poisti ohjelman jakson Katsomosta maanantaiaamuna 26.2.2018 ja julkaisi seuraavana päivänä jaksosta uudelleenleikatun version, josta ei käy ilmi perheen kodin sijainti. Kantelun mukaan tieto kodin sijainnista ehti levitä sadoilletuhansille katsojille.

Kantelija kertoo olevansa tietoinen, että on julkisuuden henkilönä omasta tahdostaan kaventanut yksityisyyden suojaansa. Silti kantelun mukaan hänen perheensä asuinpaikka kuuluu heidän yksityisyyden suojansa piiriin.

Vastaus 3.5.2018

MTV:n sisältöjohtaja Marko Karvon mukaan MTV ei ole rikkonut Journalistin ohjeita. Kantelusta saa hänen mukaansa virheellisen ja puutteellisen kuvan asiaan liittyvistä tapahtumista.

MTV Oy on tilannut kantelun kohteena olevan ohjelman tuotantoyhtiö Moskito Television Oy:ltä. Tuotantoyhtiö on tehnyt tarvittavat sopimukset ohjelman esiintyjien kanssa. Osallistumissopimuksessa sovittiin nimenomaisesti, että kaikkea kuvauksissa syntynyttä kuvamateriaalia voidaan käyttää ohjelmassa ja että päätösvalta ohjelman sisällöstä on yksinomaan tuottajalla. Vastaavan toimittajan mukaan osallistumissopimuksessa ei sovittu mistään materiaalin käyttämiseen liittyvistä rajoituksista.

Ennen ohjelman antamista MTV:lle esittämistä varten tuotantoyhtiö toimitti sen vielä ohjelmassa esiintyneelle perheelle tarkastettavaksi. Vastaavan toimittajan mukaan toisen vanhemman manageri, joka oli toiminut ohjelmaan liittyvissä käytännön asioissa perheen edustajana, ilmoitti tuotantoyhtiölle, että jakso on tarkastettu ja hyväksytty esitettäväksi.

Kun ohjelmasta julkaistiin ennen sen esittämistä mainosklippi, toinen ohjelmaan osallistuneen perheen vanhemmista toivoi ohjelman sisältöön muutoksia, vastaavan toimittajan mukaan yllättäen. Toisella vanhemmista sen sijaan ei ollut vastaavan toimittajan mukaan ohjelman sisällöstä mitään huomautettavaa. Osapuolet kävivät asiasta keskusteluja, joiden päätteeksi sama manageri ilmoitti, että ohjelma voidaan esittää MTV3-kanavalla alkuperäisessä muodossaan 22.2.2018.

Toisin kuin kantelussa väitetään, tuotantoyhtiö ei ole vastaavan toimittajan mukaan sopinut jakson esittämisen siirtämisestä myöhemmäksi eikä MTV ole tiennyt eikä ole voinut tietää tällaisesta väitetystä keskustelusta.

Kun toinen ohjelmassa esiintyneen perheen vanhemmista oli jakson esittämisen jälkeen yhteydessä tuotantoyhtiöön ja uusi yllättäen ohjelman sisällön muuttamista koskevan toiveensa, siihen suostuttiin, vaikka velvollisuutta siihen ei olisi vastaavan toimittajan mukaan ollut. MTV poisti jakson verkkopalvelu Katsomosta ja julkaisi siellä muokatun version jaksosta.

Vastaavan toimittajan mukaan ohjelmaan osallistuneen perheen vanhemmat antoivat allekirjoittamassaan Osallistumissopimuksessa nimenomaisen suostumuksen siihen, että kaikkea kuvauksissa syntynyttä kuvamateriaalia voidaan käyttää ohjelmassa ja että päätösvalta ohjelman sisällöstä on yksinomaan tuottajalla. Osallistumissopimuksen mukaan materiaalin käyttämiseen ei liity rajoituksista. Myös tuotantoyhtiö kiistää, että kuvausten aikana olisi sovittu materiaalin käyttämiseen liittyvästä rajoituksesta.

Vastaavan toimittajan mukaan ohjelmaan osallistunut pariskunta antoi perheensä puolesta suostumuksen ohjelman kuvauksissa kertyneen materiaalin esittämiseen. Toisin kuin kantelussa väitetään, MTV ei ole vastaavan toimittajan mukaan ”tietoisesti julkaissut” jaksoa ”vastoin kohteena olevien tahtoa” eikä ole saanut tietoa siitä, että toinen vanhemmista ei haluaisi ohjelmaa esitettäväksi suunnitellusti.

Vastaavan toimittajan mukaan ohjelmassa näytettyä kodista ulospäin avautuvaa katunäkymää ei voida pitää tässä tapauksessa yksityiselämään kuuluvana erityisen arkaluonteisena seikkana. Vastaavan toimittajan mukaan asiassa on huomionarvoista, että ohjelmaan osallistuneet perheen vanhemmat ovat julkisuuden henkilöitä, joiden koteja on esitelty aiemminkin televisio-ohjelmissa. Nyt he osallistuivat vapaaehtoisesti ohjelmaan, jossa esitellään heidän elämäänsä, kotiansa ja asuinympäristöänsä. Jaksoon sisältyi muun muassa heidän kotonaan ja kotikadullaan kuvattuja kohtauksia. Jaksossa myös käsiteltiin avoimesti yksityisyyden suojan ydinalueeseen kuuluvia teemoja.

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Lausuma julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa (2004): http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-julkisuuden-henkiloiden-yksityisyyden-suojaa-koskevassa-asiassa-2004/

MTV esitti televisiossa ja julkaisi internetissä ohjelman, jossa julkisuudesta tuttu pariskunta esitteli perheensä elämää kotonaan. Kantelun mukaan perheen äiti oli esittänyt ohjelman tekijöille kuvauksissa toiveen, ettei perheen kodin sijainti paljastuisi ohjelmassa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelijan ja vastaavan toimittajan selvitykset tapahtumien kulusta ovat ristiriidassa, eikä neuvosto pysty ottamaan kantaa siihen, mitä asioista oli mahdollisesti sovittu. 

Neuvosto toteaa, että kantelija on kuitenkin jo lähtökohtaisesti suostunut kaventamaan perheensä yksityiselämän suojaa suostuessaan kotonaan ja kodin ympäristössä kuvattavaan ohjelmaan. Näin tehdessään kantelija on itse ottanut riskin, että asunnon sijainti saattaa paljastua ohjelmasta. MTV on kuitenkin pyrkinyt siihen, ettei kantelijan tarkka osoite selviä ohjelmasta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Taina Roth, Riikka Mäntyneva, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.