6803/AL/18

Vapauttava

Bloggaaja poisti kommentin keskustelusta verkkolehden tarjoamalla blogialustalla. Kommenttien editointimahdollisuuden delegoiminen kirjoittajalle ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Kantelu 8.3.2018

Kantelu kohdistuu Johanna Korhosen Kotimaa24-blogialustalla 25.2.2018 julkaiseman kirjoituksen kommenttien editointiin.

Kantelun mukaan Johanna Korhonen kirjoittaa bloginsa kommenteissa 27.2.2018 kello 08:59 seuraavasti: ”Havaitsin juuri, että minulla onkin valtuudet editoida tätä blogini keskustelua. Poistin (XX.XX.:n) puheenvuoron, koska hän solvaa siinä muita keskustelijoita. Poistan vastaisuudessakin asiattomat puheenvuorot, niin edes tämä palsta pysyy riittävän asiallisessa kunnossa.”

Kantelun mukaan antamalla Johanna Korhoselle oikeuden poistaa kommentteja bloginsa keskustelusta Kotimaa24 on luovuttanut hänelle oikeuden päättää Kotimaa24 sisällöstä. Kantelun mukaan sen näkee blogin muistakin kommenteista, jotka ovat etupäässä samaa törkyä kuin itse blogi. Kantelija epäilee, että mahdollisesti kommentteja ei toimituksessa kukaan lue, vaikka päätoimittaja vastaa niiden sisällöstä. Kantelija on pyytänyt päätoimittajaa poistamaan Korhoselta päätösvallan, mutta päätoimittaja ei ole vastannut hänen pyyntöönsä.

Päätoimittajan vastaus 30.4.2018

Kotimaan päätoimittajan Mari Teinilän mukaan Kotimaa24:n blogit ovat alusta saakka olleet kirjoittajien itsensä hallinnoimia mielipiteellisiä kirjoitusten kokoelmia. Johanna Korhonen ei ole ollut erityisasemassa suhteessa muihin blogisteihin moderoidessaan bloginsa keskustelua, vaan hän on toteuttanut kaikille Kotimaa24:n blogisteille annettua oikeutta. Korhosen moderoinnin kohteeksi joutunut henkilö ei myöskään ole itse ilmaissut tulleensa väärin kohdelluksi.

Päätoimittaja toteaa, että hän ei ole luovuttanut journalistista päätäntävaltaa toimituksen ulkopuolelle salliessaan Johanna Korhosen Kotimaa24:n bloggaajana hallinnoida omaa blogiaan.

Päätoimittajan mukaan Kotimaa24 perustettiin syyskuussa 2009 avoimeksi blogialustaksi. Tarkoitus oli yleisen bloggaamisen hengessä tarjota mahdollisuus kirkolliseen ja elämänkatsomukselliseen keskusteluun, mielipiteenvaihtoon ja itseilmaisuun.

Päätoimittajan mukaan vuonna 2015 Kotimaa24:sta tuli maksullinen sivusto ja silloin mukana oli vain kutsubloggaajia. Vuoden 2018 tammikuun puolivälistä sivusto on taas ollut avoin, ja bloggaaminen on kaikille vapaata.

Päätoimittajan mukaan koko Kotimaa24:n olemassaolon ajan bloggaajilla on ollut mahdollisuus paitsi valita omat aiheensa ja muokata jälkikäteen omaa tekstiään, myös puuttua sen alla käytävään keskusteluun, kuten bloggauksen periaatteisiin kuuluu. Bloggaaja on jo vuosien ajan ollut yksi osa moderoinnin toteuttamisen kokonaisuutta.

Päätoimittaja toteaa, että bloggaaja ei kuitenkaan ole yksin tässä tehtävässä, vaan koska kirjoittaminen tapahtuu Kotimaa24:n alustalla, ylläpito on seurannut blogitekstejä ja kommentteja ja tarvittaessa poistanut niitä suoraan tai keskustellut blogikirjoituksen vaatimista muutoksista bloggaajan kanssa. Bloggaajia on useita kertoja eri yhteyksissä ohjeistettu sekä yleisesti että yksityisesti, että heillä on oikeus poistaa asiaton tai muuten sivuraiteille johtava kommentointi. Myös lukijat voivat ilmoittaa ylläpidolle asiattomista kommenteista.

Päätoimittaja toteaa, että Kotimaa24:n blogialustan käyttöehdoissa sanotaan, että Kotimaa ei vastaa blogeissa esitetyistä mielipiteistä, mutta voi tarvittaessa poistaa sisältöohjeiden vastaiset kirjoitukset ja kommentit. Niin voi tehdä myös blogin kirjoittaja oman bloginsa keskustelussa.

Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

Journalistin ohjeiden liite: Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla (2011)

Bloggaaja julkaisi Kotimaa24:n blogialustalla kirjoituksen ja poisti sen keskusteluketjusta kommentin.

Päätoimittajan vastauksen mukaan Kotimaa24:n blogialustalla julkaistut tekstit eivät ole toimituksellista sisältöä vaan yleisön tuottamaa aineistoa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että toimitukselliseen päätösvaltaan kuuluu myös päätösvallan delegoiminen, kunhan tiedotusväline varmistaa, että julkaisemisessa noudatetaan Journalistin ohjeita.

Yleisön tuottaman aineiston osalta tiedotusväline voi delegoida päätösvaltaa, kunhan se varmistaa, että julkaisemisessa noudatetaan Journalistin ohjeiden liitettä, joka käsittelee yleisön tuottamaa aineistoa. Tässä tapauksessa delegoiminen oli tehty läpinäkyvästi eikä tapauksessa ole viitteitä siitä, että liitteen ohjeita ei olisi noudatettu.

Neuvosto muistuttaa, että yleisön tuottamaa aineistoa koskeva Journalistin ohjeiden liite edellyttää, että yleisölle varattujen palstojen raja on pidettävä selvänä tiedotusvälineen verkkosivuilla. Kotimaa24:n blogien luonne yleisön tuottamana aineistona oli blogin julkaisuajankohtana vaikeaa havaita. Kotimaa24 on kuitenkin tämän jälkeen selventänyt yleisön tuottaman aineiston merkitsemistä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Kotimaa24 ei ole on rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Taina Roth, Riikka Mäntyneva, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Ismo Siikaluoma, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.