6654/AL/17

Vapauttava

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden erosta sekä sen mahdollisesta syystä eli toisen puolison mahdollisesta kumppanista. Erosta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä 42 minuuttia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma, uusia tietoja ja se perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Kantelu 18.8.2017

Kantelu kohdistuu Seiskan verkkosivuillaan 13.6.2017 julkaisemaan juttuun ”Käsittämätöntä pyörittelyä Martina Aitolehti ja Stefan Therman erosivat taas – oliko syynä tämä mies?”. Kantelija on Ilta-Sanomien päätoimittaja.

https://www.seiska.fi/Uutiset/Kasittamatonta-pyorittelya-Martina-Aitolehti-ja-Stefan-Therman-erosivat-taas-oliko-syyna

Kantelijan mukaan Seiskan jutun sisältöä vastaava uutinen oli julkaistu Ilta-Sanomien verkkosivuilla 13.6.2017 kello 11:10, alle tunti aikaisemmin, otsikolla “Martina Aitolehti ja Stefan Therman: Ero! Molemmilta hämmentävät kommentit' osoitteessa http://www.is.fi/viihde/art2000005252265.html

Kantelijan mukaan IS:n on tavoittanut juttua varten Aitolehti ja Therman -pariskunnan molemmat osapuolet. IS:n jutussa Therman vahvistaa Ilta-Sanomille, että pariskunnan avioero on tosiasia. ”Seiskan jutussa ei ole vahvistusta pariskunnan kummaltakaan osapuolelta. Kantelijan mukaan Seiska ei ole itse selvittänyt, onko tieto erosta totta.”

Kantelijan mukaan Seiskan juttu julkaistiin 42 minuuttia IS:n juttua myöhemmin. ”Seiskan otsikon uutiskärki ja Seiskan jutun sisältö olivat hyvin samanlaiset IS:n jutun otsikon ja uutiskärjen kanssa. IS:n juttu on Ilta-Sanomien oma uutinen ja skuuppi. IS:n juttu on ollut selkeästi kimmoke Seiskalle tehdä sama juttu, jossa ei ole käytännössä ollut mitään Seiskan omaan tiedonhankintaan perustuvaa uutta tietoa, mitä IS:n jutussa ei olisi jo kerrottu yleisölle. IS:n jutun sisällöllä on hallitseva rooli Seiskan jutussa.”

Kantelijan mukaan Seiskan olisi pitänyt kertoa IS:n jutun lainaamisesta jo juttunsa otsikossa. ”Seiska mainitsee Ilta-Sanomat vain jutussa, ja linkittää alkuperäiseen IS:n juttuun.”

 

Päätoimittajan vastaus 28.9.2017

Päätoimittaja Joni Soilan vastauksen mukaan Seiskan nettiuutisessa on asianmukaisesti mainittu, että asiasta on ensin kertonut IS. 

 

Vastauksen mukaan IS:n kantelussa sivuutetaan se tosiasia, että ko. julkkispariskunnan eroista ja yhteen palaamisista oli uutisoitu useita kertoja jo aiemmin sekä Seiskassa että muissakin medioissa. IS:n omassa artikkelissakin sinänsä viitataan jo alussa aivan oikein Seiskan (ja Iltalehden) aikaisempaan uutisointiin ko. aiheesta. Eroasiaan liittyvät tiedot ovat alun perin olleet peräisin Martina Aitolehden yksityiseltä Facebook-tililtä sekä tämän blogikirjoituksista, joilta Seiskan toimittajatkin ovat tiedon aikanaan itse saaneet.

 

Vastauksen mukaan ko. pariskunta on eronnut ja palannut yhteen tiettävästi useita kertoja ja nyt puheena olevan IS:n nettiuutisen aiheena on Thermanin some-tilin parisuhdestatuksen vaihtuminen ”sinkuksi”. IS on tavoittanut Aitolehden, joka ei ole kommentoinut asiaa lainkaan, mutta Therman vahvisti eron olevan totta. Muu IS:n artikkelin sisältö on aikaisempien uutisointien kertaamista.

 

Vastauksen mukaan Seiska on uutisoinut em. tavoin aiheesta useita kertoja aikaisemminkin. Näihin aikaisempiin juttuihin liittyvät linkit ovat kantelun kohteena olevan jutun sisällä. Kantelun kohteena olevassa uutisoinnissa Seiskan jutun kärkenä ei ole – jo otsikostakin ilmenevin tavoin – asianosaisten ero sinänsä, vaan sen sijaan tämänkertaisen eron syiden arviointi. Seiskan artikkelissa kerrotaan täysin omana sisältönään tietoja Aitolehden yhteyksistä kolmanteen henkilöön, josta IS:n jutussa ei ole mainittu mitään.

Vastauksen mukaan kyse ei siten ollut siitä, että Seiska olisi julkaissut ilman omaa tiedonhankintaa IS:n ensin julkaiseman uutisen sellaisenaan. Thermanin Facebook-päivitys erosta oli Seiskan toimittajien tiedossa jo ennen IS:n jutun julkaisua. Ko. uusimman Facebook-päivityksen ehti ensimmäisenä julkaista IS ja tämä kerrotaan Seiskan ko. jutussa varsin selvästi ja näkyvästi heti jutun alussa. Jutun alussa on myös linkki IS:n kyseiseen juttuun. Vastauksen mukaan ainoa IS:n jutussa ollut yhteinen tieto onkin ko. Thermanin some-päivitystä koskeva tieto ja lähde on tältä osin asianmukaisesti mainittu.

 

Vastauksen mukaan puheena olevassa tapauksessa kaikki muu Seiskan ko. jutun sisältö on omaa tiedonhankintaa ja koskee eron syitä ja asiaan liittyvää kolmatta henkilöä. Jo Seiskan jutun otsikosta selviää, että jutun kärkenä oli – toisin kuin IS:n jutussa – eron syiden pohdinta (”…erosivat taas – oliko syynä tämä mies?”). Vastauksen mukaan IS:n jutussa ei mainita sanallakaan näitä seikkoja, vaan siinä käsitellään ainoastaan eropäivitystä, ei eron syitä. Väite siitä, ettei Seiskalla olisi ollut asiassa lainkaan omaa tiedonhankintaa ei pidäkään paikkaansa. Vastauksen mukaan Seiskan jutussa hallitsevassa roolissa olevat tiedot eron syistä ja taustoista ovat puhtaasti Seiskan omaa tiedonhankintaa ja sisältöä.

Vastauksen mukaan Seiska on saanut tiedon Thermanin Facebook-päivityksestä omien toimittajiensa havainnon kautta seurattuaan ko. pariskuntaa ja heidän parisuhdetilannettaan jo pitkään ja useissa eri jutuissaan sekä julkaissut jutussaan lisäksi täysin omana sisältönään tietoja eron mahdollisista syistä, joita IS:n jutussa ei lainkaan ole.

Vastauksen mukaan mitään journalistin ohjeiden rikkomusta ei käsillä olevassa tapauksessa ole yllä kerrotuin perustein tapahtunut. 

Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta (2010): http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen/

Seiska julkaisi verkkosivuillaan jutun julkisuuden henkilöiden erosta. Ilta-Sanomat oli kertonut erosta omilla verkkosivuillaan 42 minuuttia aikaisemmin. Seiska mainitsi Ilta-Sanomien uutisen juttunsa alussa mutta ei jutun otsikossa tai ingressissä. Seiskan jutussa kerrottiin lisäksi uutena tietona muun muassa julkisuuden henkilön mahdollisesta uudesta miesystävästä.

Julkisen sanan neuvoston periaatelausuma lainaamisesta edellyttää, että lähde on mainittava jo otsikossa tai jutun alussa, jos juttu ei sisällä omaa tiedonhankintaa tai lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli. 

Päätoimittajan vastauksen mukaan Seiskan tiedot perustuivat lehden omaan itsenäiseen tiedonhankintaan. Seiskan toimittaja oli seurannut kyseistä paria pitkään ja tehnyt aiheesta runsaasti juttuja. Kantelun kohteena olevani Seiskan jutun aihe erosi Ilta-Sanomien jutusta näkökulmaltaan ja lisäksi Seiska kertoi täysin uusia tietoja asiasta.

Neuvosto toteaa, että Seiskan jutun aihe ja tiedot eivät olleet peräisin Ilta-Sanomien uutisesta, vaan lehti oli kerännyt ne itsenäisesti julkisuuden henkilöiden some-tileiltä ja muista lähteistä. Neuvosto toteaa, että Seiskan juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan, joten lehden ei ollut välttämätöntä kertoa jutun otsikossa, että toinen tiedotusväline oli aiemmin julkaissut osittain samaa aihetta käsittelevän jutun.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Seiska ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisu tehty:

22.11.2017

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Lauri Haapanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Pasi Kivioja, Robert Sundman, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Tapio Nykänen, Paula Paloranta ja Maria Swanljung.