6352/MTV/16

Vapauttava

Tv-ohjelmassa käytettiin radiokanavan tunnusta ja aamuohjelman juontajan ääntä. Ne oli käsikirjoitettu osaksi tositelevisio-ohjelmaa. Kyse ei ollut piilomainonnasta.

Kantelu 10.10.2016

Kantelu kohdistuu MTV-kanavalla esitettyyn Keittiöelämää-ohjelmaan (6.10.2016). Kantelijan mukaan tv-ohjelmassa on piilomainontaa. Jokaisessa jaksossa on selvästi pätkä Radio Novaa ja sen tiettyä aamuohjelmaa. Ääni tulee niin kovaa ja selkeästi, että se ei ole esiintyvän perheen omasta radiosta taustaäänenä, vaan se on lisätty ohjelman ääniraitaan. Ohjelmasta on siis tehty Radio Novan mainos. Missään ei kuitenkaan kerrota, että ohjelma on mainos, vaan sitä näytetään tositeeveenä.

Neuvoston puheenjohtajan päätti, että MTV:a pyydetään vastaamaan myös mahdollisen konserniyhteistyön ja totuudenmukaisuusvaatimuksen näkökulmista.

MTV:n vastaus 15.12.2016 

Vastaava tuottaja Tomi Suomela kirjoittaa, että Keittiöelämää on kevyt viihdeohjelma, joka on toteutettu kansainvälisen BBC:n tuottaman tositv-formaatti ’The Kitchenin’ pohjalta. Kyse ei siis ole toimituksellisesta tai journalistisesta sisällöstä. Suomela kysyykin, miten hyvin Journalistin ohjeet soveltuvat viihteellisen tv-sisällön ja sen elementtien arviointiin.

Ohjelmassa ajoittain kuultavat radiojuonnot ovat osa ohjelman sisältöä ja ne kuljettavat tarinaa sekä paikallistavat kuvatun jakson tiettyyn ajankohtaan. Juonnoissa ei Suomelan vastauksen mukaan ole kyse merkittävästä konserniyhteistyöstä eikä niissä kehoteta siirtymään tietylle radiokanavalle. Aina ei edes mainita radio Novaa eikä käytetä radiokanavan äänitunnistetta, koska sillä ei ole ollut merkitystä ohjelman sisällön kannalta. Vastaava tuottaja Tomi Suomela kiistää, että ohjelmassa olisi ollut piilomainontaa. 

Juonnoissa ei ole kyse Journalistin ohjeiden 6. kohdan mukaisesta merkittävästä konserniyhteistyöstä, joka olisi pitänyt tuoda erikseen esille. Journalistin ohjeiden kohtaan 8 eli totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen vetoaminen on Suomelan mukaan erikoista, koska kyse on huomattavasti esitysaikaa aikaisemmin kuvatusta ohjelmasta. Radioäänellä tuotiin esille vain kuvausajankohta eli kellon- tai vuodenaika, eikä kyse ollut esimerkiksi uutislähetyksistä.

Moskito Televisionin selvitys 26.10.2016

Keittiöelämää-ohjelman tuottaja Laura Keravuori selvittää, että sarjan kaikissa kahdeksassa jaksossa on käytetty 5–15 sekunnin pätkiä Radio Novan juonnoista. Osassa klipeistä on mukana myös Radio Novan jingle. Radio-ohjelmien käyttö äänimaailman osana on osa ohjelman alkuperäisen, BBC:llä esitetyn ”The Kitchen”-ohjelman formaattia ja sen tarkoituksena on kuljettaa tarinaa niin päivän kulun kuin vuodenajan muutoksien kertojana.

Keravuoren selvityksen mukaan Radio Nova valittiin, koska sillä on riittävän laaja, koko maan kattava kuulijakunta ja sen juontajat ovat tuttuja ääniä, jotka ovat kauan esiintyneet samalla ohjelmapaikalla. ”Aamuäänen” kuuleminen kertoo, että olemme ohjelmasarjan tarinassa siirtyneet seuraavaan aamuun tai radion juonto syksyisestä sieniretkestä kertoo, että tässä jaksossa elämme jo myöhäisempää syyskautta. Klipit sijoittuvat jaksoissa eri kohtiin sen mukaan, missä niitä on tarinallisesti tarvittu kertomaan katsojalle, mitä hetkeä eletään.

Ohjelman tekijät eivät Keravuoren mukaan kuvaustilanteessa vielä tienneet, millaisia radiopätkiä tarinan kuljettamiseksi tarvitaan. Minkä rahansa radio-ohjelman nauhoittaminen ja käyttäminen ei olisi tekijänoikeuksien vuoksi ollut mahdollistakaan. Ohjelmassa käytetyt radiokanavan puheet ovat käsikirjoitettuja ja juontajat ovat tehneet ne tuotantoyhtiölle erikseen yhtiön pyynnöstä. Näin ohjelman tekijät saivat lyhyeen radioklippiin tiivistetyksi juuri sen sisällöllisen tiedon, mitä käsikirjoitus vaati.

Keravuori painottaa, että Radio Novan käyttö on puhtaasti sisällöllinen ja käytännön ratkaisujen ohjaama valinta eikä kyseessä ole piilomainonta.

Ratkaisu

JO 6: Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

MTV:n esittämässä tositelevisio-ohjelmassa ”Keittiöelämää” käytettiin Radio Novan tunnusta ja kanavalta tutun juontajan ääntä. Juonnot eivät olleet peräisin Novan ohjelmista, vaan ne oli käsikirjoitettu pelkästään Keittiöelämää-ohjelmaa varten. 

Julkisen sanan neuvosto ei tulkitse tässä Journalistin ohjeiden kohtaa 8 eli totuudenmukaista tiedonvälitystä, koska kyse on kevyestä viihdeohjelmasta, jossa on käsikirjoitettuja elementtejä. Neuvosto katsoo myös, että konserniyhteyden tunnusmerkit eivät täyty, koska Nova ei syksyllä 2016 kuulunut enää MTV:hen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Novan tunnus ja juontajan ääni oli käsikirjoitettu osaksi Keittiöelämää-ohjelmaa siten, että sen voisi tulkita tuotesijoitteluksi. Tuotesijoittelua valvovat kuitenkin Viestintävirasto ja kuluttaja-asiamies, ei Julkisen sanan neuvosto.

Julkisen sanan neuvosto tulkitsee tässä ainoastaan Journalistin ohjeiden kohtaa 16 piilomainonnasta. Neuvosto toteaa, että tässä radiolta lainatut elementit eivät ohjelman luonteen huomioon ottaen olleet niin mainosmaisia, että kyse olisi ollut piilomainonnasta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Lauri Haapanen, Hannu Helineva, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Niklas Vainio, Tapio Nykänen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Maria Swanljung, Juha Honkonen.