6271/SL/16

Langettava

Lehti julkaisi blogitekstin yrittäjän tietoturvasta. Blogin kirjoittaja oli mukana yrityksessä, joka myy tietoturvatuotteita. Teksti oli mainosmainen, ja siinä oli kaksi linkkiä yrityksen verkkosivuille. 

Kantelu 26.6.2016

Kantelu kohdistuu Kauppalehden verkkosivuilla 8.6.2016 julkaistuun blogikirjoitukseen ”Muistitko suojata verkkoliikenteesi?”.

http://blog.kauppalehti.fi/menesty-yrittajana/muistitko-suojata-verkkoliikenteesi

Kantelijan mukaan kyseisessä blogikirjoituksessa on rikottu Journalististen ohjeiden kohtaa 16 “Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.” 

Kantelijan mukaan blogikirjoituksessa käsitellään yleisellä tasolla verkkoliikenteen suojaamista mutta kirjoitus loppuu viittauksilla kirjoittajan edustamaan yritykseen. Kauppalehti jakaa blogikirjoitukset siten, että mainontaa sisältävät kirjoitukset sisältävät merkinnän “Kaupallinen yhteistyö” ja näiden blogikirjoitusten pohjaväri on beige, kun taas journalististen blogien pohjaväri on vaalean sininen. Edellä mainittu blogikirjoitus on kategorisoitu ei kaupalliseksi sekä vaalean sinisen pohjavärinsä että “Kaupallinen yhteistyö” merkinnän puuttumisen takia.

Kauppalehden vastaus 15.9.2016

Päätoimittaja Arno Ahosniemen mukaan Kauppalehden Menesty yrittäjänä -blogissa kesäkuussa 2016 ilmestynyt kirjoitus ei ole mainos eikä piilomainos. Kauppalehti ei ole saanut kirjoittajalta tai hänen edustamaltaan taholta rahaa tai muita etuja tekstin julkaisemista vastaan. Blogi ei ole kaupallinen vaan journalistinen, Kauppalehden Oma Yritys -toimituksen ylläpitämä, joten siksi sitä ei ole merkitty ”Kaupallinen yhteistyö”-merkinnällä tai beigellä pohjavärillä, kuten tapana on merkitä kaupalliset blogit. 

Kauppalehden digipalvelussa jo pitkään julkaistussa Menesty Yrittäjänä -blogissa kaksi yrittäjää ja entistä konsulttia, Antti Sekki ja Mika Niemi käsittelevät yrityksen pyörittämiseen liittyviä operatiivisia asioita käytännönläheisesti. Blogi on tarkoitettu yrittäjälukijakunnalle, jolle halutaan tarjota aidosti lukijaa palvelevaa hyötytietoa. Päätoimittajan mukaan yrittäjät on yksi Kauppalehden tärkeimmistä kohderyhmistä. Blogistien sidonnaisuudet omistamiinsa yrityksiin on kerrottu blogissa selvästi ja avoimesti. Blogin sisältö on kirjoitettu yrittäjiltä toisille yrittäjille, hyötytietoa, neuvoja ja ratkaisuja tarjoten.

Päätoimittajan mukaan kirjoituksessa ”Muistitko suojata verkkoliikenteesi?” kirjoittaja käsittelee yrityksen verkkosivujen suojaamista. Kirjoituksessa muistutetaan yrittäjälle, että vastuu hänen omien verkkosivujensa turvallisuudesta kuuluu yritykselle itselleen ja tietoturvariskit voivat vaarantaa koko yrityksen olemassaolon. Blogikirjoituksessa ei suositella tai esitellä vain yhtä SSL-varmenteiden toimittajaa, vaan kehottaa tutustumaan laajaan tarjontaan ja valitsemaan yrittäjän liiketoimintaa parhaiten sopiva. Lisäksi kirjoittaja ohjaa eteenpäin tutustumaan aiheeseen lisää esimerkiksi oman yrityksensä nettisivuilla tai blogissa.

Kirjoitukseen lisätty linkki johtaa yrityksen etusivulle, ei mihinkään tiettyyn tuotteeseen. Toinen linkki vie yrityksen ylläpitämälle blogisivulle, jossa on teknistä, ei-kaupallista tietoa SSL-sertifikaateista sekä verkkoliikenteen suojaamisesta yleisellä tasolla. Päätoimittajan mukaan kirjoitusta ei ole tehty hyötymistarkoituksessa, eikä se sisällä piilomainontaan tyypillisesti liittyviä ostokehotuksia tai hintatietoja. Oman yrityksen käyttäminen esimerkkinä kirjoituksessa ei päätoimittajan mielestä ole piilomainontaa, vaikkei se tietenkään parasta makua osoitakaan. Aihetta ei myöskään ole kirjoituksessa kokonaisuudessaan käsitelty kritiikittömästi vain yhden toimijan kannalta.

Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Kauppalehti julkaisi 8.6.2016 Menesty yrittäjänä -blogissa blogitekstin ”Muistitko suojata verkkoliikenteesi?”. Tekstin kirjoittaja oli mukana yrityksessä, joka myy jutussa laajasti käsiteltyjä SSL-tietoturvavarmenteita.

Yrittäjän tietoturva on yrittäjille suunnattuun blogiin sopiva aihe. Jutussa kuitenkin esitettiin, että nimenomaan SSL-varmenteiden ostaminen on välttämätöntä. Lukijaa jopa peloteltiin ongelmilla, joita voi aiheutua, jos kyseisiä tuotteita ei osta. Blogissa tuotiin esiin kirjoittajan yrityksen myymien varmenteiden etuja kilpailijoihin verrattuna. Tekstissä kehotettiin tutustumaan yrityksen tuotteisiin ja samassa yhteydessä linkattiin yrityksen verkkosivuille.

Juttu käsitteli itse aihetta asiantuntevasti mutta kirjoittajan yrityksen tuotteita kritiikittömästi ja mainosmaisesti. Siinä oli epäsuora ostokehotus ja kaksi linkkiä yrityksen verkkosivuille. Piilomainonnan kriteerit täyttyivät.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kauppalehti on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 16, ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Venla Mäntysalo, Arja Lerssi-Lahdenvesi ja Johanna Vehkoo.