6141/SL/16

Langettava

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin pikkupojan kuolemasta yliajon uhrina. Uutinen oli sijoitettu verkkosivulla vinjetin ”VIIHDE” alle. Lehti rikkoi onnettomuuden uhrin hienotunteista kohtelua edellyttävää ohjekohtaa.

Kantelu 11.3.2016

Kantelu kohdistuu 11.3.2016 Iltamakasiinissa julkaistuun juttuun ”Auton alle jäänyt poika kuoli kadulle, koska kukaan ei pysähtynyt auttamaan häntä”.

http://www.iltamakasiini.fi/artikkeli/373874-auton-alle-jaanyt-poika-kuoli-kadulle-koska-kukaan-ei-pysahtynyt-auttamaan-hanta

Kantelun mukaan ei ole oikein, että tällaisista aiheista uutisoidaan ”VIIHDE”-uutisena. Kantelija sanoo aiemmin kysyneensä vastaavasta uutisesta kyseisen lehden toimituksesta, että ”missähän kohtaa siinä uutisen tapahtumassa on mielestänne tapahtunut viihdettä, kun joku on kuollut”. Vastaus oli mallia ”olemme viihdelehti ja julkaisemme kaikenlaisia juttuja, myös viihdeuutisia”. Kantelijan mielestä selitys on huono.

Iltamakasiinin vastaus 25.4.2016

Päätoimittaja Jari Kupiainen vastaa kantelijan perustelevan väitettään hyvän journalistisen tavan rikkomisesta sillä, että kyseinen uutinen oli julkaistu viihdekategoriassa. Iltamakasiini julkaisee sekä viihdeaiheisia että muitakin aiheita käsitteleviä uutisia, kuten kaikki iltapäivälehtityyppiset julkaisut kaikkialla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Toimituksen arvion mukaan noin neljäkymmentä prosenttia Iltamakasiinin sisällöstä (otsikkomäärillä laskien) on viihteellisiä.

Viihteellä päätoimittaja Kupiainen tarkoittaa aiheita, jotka liittyvät viihdemaailmaan, artisteihin, musiikkiin, elokuviin, tapahtumiin ja vastaaviin aiheisiin. Enin osa verkkojulkaisun sisällöstä käsittelee kuitenkin muita aiheita, joiden kirjo vaihtelee rikoksista, autoiluun, liikenteeseen, matkailuun, politiikkaan, ruokaan, elämän ilmiöihin ja eläimiin. Näiden uutisten sisältö ei päätoimittaja Kupiaisen mukaan ole viihteellistä, vaikka esimerkiksi haastateltavien ihmisten tausta saattaa olla viihteessä. 

Tuoreena esimerkkinä Kupiainen mainitsee laulaja Riki Sorsan syöpäkamppailusta kertovat uutiset. 

Iltamakasiini on julkaissut mm. jutun vaarallisimmista viikonpäivistä http://www.iltamakasiini.fi/artikkeli/386883-tanaan-on-vaarallisin-viikonpaiva-nama-ovat-suurimmat-riskit-kunakin-viikonpaivana tai uutisen artisti Princen kuolemasta http://www.iltamakasiini.fi/artikkeli/386811-nain-911-kutsuttiin-princen-kotiin-kuuntele kuten tuhannet muut viihdesivustoiksi leimatut uutissivustot. Princen kuolemasta kertoi ensimmäisenä kansainvälinen TMZ sivusto, joka julkaisee paljon viihdeuutisia. Silti Princen kuolema ei ollut viihdeuutinen. 

Päinvastoin kuin kantelija esittää, kyse ei Kupiaisen mukaan ole siitä, että auton alle jääneen pojan tapausta olisi journalistisesti käsitelty viihteenä. Myöskään Riki Sorsan sairautta ei ole käsitelty viihteenä. Uutinen oli täysin asiallinen tapahtumakuvaus, joka kuitenkin luokitellaan Iltamakasiinin julkaisutyypin tai yleiskuvan perusteella viihteeksi mm. yhteisöpalvelu Amppareissa. Iltamakasiinin osalta Kupiainen voi esittää myös uutisen, joka ei ole viihdettä, mutta julkaistu viihdelehdeksi luokitellussa julkaisussa.

http://www.iltamakasiini.fi/artikkeli/380903-kolme-bikiniasuista-naista-pahoinpiteli-bikiniasuisen-naisen-video-todistaa-poliisi 

Kantelija ei ole ollut yhteydessä toimitukseen eikä pyrkinyt selvittämään toimituksen perusteluja aiheen sijoittumisesta viihde-osioon. Tämä olisi ollut päätoimittajan mukaan normaali käytäntö, kun lukija haluaa selvitystä toimituksen tekemään ratkaisuun. Kantelija ei myöskään ole pyytänyt oikaisua tai pyytänyt oman kannanottonsa julkaisemista. Toimituksella ei ole tietoa kantelijan väitteestä, jonka mukaan ”joskus kysyin vastaavan oloisesta uutisesta lehden toimituksesta”. Lisäksi tämä viittaus kyselyyn ei mitenkään liity kantelun alaiseen asiaan. 

Ratkaisu

JO 28: Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

Iltamakasiini lainasi ja referoi brittiläistä Metro-sivustoa ja julkaisi uutisen 11-vuotiasta yhdysvaltalaispoikaa kohdanneesta onnettomuudesta, jossa tämä joutui yliajetuksi, heitteillejätetyksi ja lopulta kuoli sairaalassa. Iltamakasiini julkaisi uutisen merkitsemällä sen viihdesisällöksi. 

Journalistin ohjeiden mukaan onnettomuuden uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta – tapahtuipa onnettomuus kotimaassa tai muualla ja olipa uhri kotoisin Yhdysvalloista tai Suomesta. Kuolemantapauksesta kertovan uutisen julkaiseminen viihteenä ei tässä tapauksessa noudata Journalistin ohjeiden hienotunteisuusvaatimusta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltamakasiini on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa verkkosivustolle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.