6124/SL/16

Vapauttava

Karjalainen uutisoi poliisilta saamiensa tietojen perusteella tapon yrityksestä. Lehti täydensi tietoja julkaisemalla myöhemmin uutisen oikeudenkäynnistä, jossa epäilty tuomittiin.

Kantelu 2.3.2016

Kantelu kohdistuu Karjalaisen verkossa 27.12.2015 julkaistuun uutiseen ”Jouluaaton riita päättyi tapon yritykseen Joensuussa” ja 28.12.2015 printissä julkaistuun uutiseen ”Tappoa yrittänyt vangittiin”. 

http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/93677-jouluaaton-riita-paattyi-tapon-yritykseen-joensuussa

Kantelija on uutisessa mainittu pahoinpidelty henkilö, joka sai tilanteessa hengenvaarilliset vammat ja joutui viikoksi sairaalahoitoon. Kantelun hän kertoo tehneensä vasta kahden kuukauden kuluttua tapahtuneesta, koska on ollut tappoyrityksessä saamiensa vammojen vuoksi toipilaana.

Kantelijan mukaan häneen jouluaattoyönä kohdistunut tappoyritys esitettiin Karjalaisen uutisessa siten, että pahoinpitelyn syynä olisi ollut holtiton alkoholinkäyttö ja siitä seurannut riita. 

Kantelijan mukaan hänen kimppuunsa oli hyökännyt täysin tuntematon, huumausaineiden vaikutuksen alainen ja sekavassa tilassa ollut henkilö, kun hän oli ollut ulkoiluttamassa koiraansa. Kantelijan mukaan hyökkääjä tunkeutui hänen asuntoonsa, pahoinpiteli hänet sairaalakuntoon ja pakeni paikalta. Alkoholia kantelija sanoi nauttineensa illan aikana muutaman annoksen, mutta olleensa tapahtumahetkellä lähes vesiselvä. Mitään riitaa ei tilanteeseen kantelijan mukaan liittynyt.

Kantelija on pyytänyt Karjalaista oikaisemaan uutisensa. Karjalaisen päätoimittaja ei suostunut oikaisemaan juttua vetoamalla siihen, että uutisen tiedot oli saatu poliisilta. 

Kantelijan mukaan Karjalaisen olisi pitänyt täydentää uutisointiaan asiasta saatuaan tapahtumien kulusta oikeat tiedot. Kantelija kertoo myös joutuneensa ikävään tilanteeseen, sillä tapauksesta tiedon saaneet perheenjäsenet ja ystävät olivat uutisoinnin perusteella luulleet kantelijan riehuneen ja tapelleen juovuksissa jouluaattoyönä. Kantelija ei pystynyt vammojensa vuoksi heti oikaisemaan syntynyttä väärää käsitystä. 

Karjalaisen vastaus 22.3.2016

Päätoimittaja Pasi Koivumaa kertoo, että Karjalainen uutisoi verkkosivullaan 27.12.2015 sekä painetussa lehdessä 28.12.2015 Joensuussa jouluaattona tapahtuneesta pahoinpitelystä, jonka seurauksena Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi pahoinpitelijän epäiltynä tapon yrityksestä maaliskuussa 2016.

Päätoimittajan mukaan uutisointi perustuu yksinomaan Itä-Suomen poliisilta saatuihin tietoihin, eikä toimituksella ole syytä epäillä tämän viranomaisilta saadun tiedon luotettavuutta. Päätoimittajan mukaan uhrin yksityisyydensuojaa on uutisoinnissa kunnioitettu asianmukaisella tavalla välttämällä seikkaperäisiä kuvauksia. Esimerkiksi uhrin asuinkaupunginosaa ei lainkaan mainita.

Päätoimittaja perustelee riita-sanan käyttöä jutussa sillä, että toimitus ei saanut poliisilta vahvistusta ettei pahoinpitelyä olisi edeltänyt osapuolten välinen riita. Alkoholin käyttö asunnossa oli päätoimittajan mukaan niin ikään poliisiviranomaiselta saatu tieto, joka sisällytettiin uutiseen näissä ns. poliisiuutisissa tavanomaiseen tapaan leimaamatta uhria. 

Kantelija oli päätoimittajan mukaan lehteen yhteyttä ottaessaan ymmärrettävästi järkyttynyt joutumisestaan vakavan pahoinpitelyn kohteeksi sekä tämän tapauksen saamasta julkisuudesta, mikä näytti päätoimittajan mukaan sumentaneen hänen arviointikykyään. Hän löysi päätoimittajan mukaan Karjalaisen uutisoinnista sellaisia häntä itseään syyllistäviä piirteitä, joita siihen ei millään muotoa sisältynyt, mikä vähensi hänen omaa uskottavuuttaan uutislähteenä.

Päätoimittajan mukaan Karjalainen on jatkanut uutisen seurantaa. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi pahoinpitelijän kolmeksi vuodeksi vankeuteen, mistä Karjalainen uutisoi verkkosivullaan 18.3.2016 sekä painetussa lehdessä 19.3.2016. Tässä uutisoinnissa tapahtumakuvaus tarkentuu merkittävästi ensimmäisistä uutisista.

http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/100581-uhrille-vakavat-vammat-33-vuotiaalle-miehelle-kolme-vuotta-vankeutta

Ratkaisu

 

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 13: Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka. 

JO 28: Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

Karjalainen uutisoi tapon yrityksestä ja kertoi jutussaan, että uhrin asunnossa oli nautittu alkoholia ja riidelty. Karjalaisen uutisointi perustui Itä-Suomen poliisilta saatuihin tietoihin. 

Kantelija vaati sairaalasta päästyään lehteä korjaamaan uutisointiaan. Lehti oli yrittänyt varmistaa tiedot poliisilta, mutta poliisi ei vahvistanut kantelijan korjauspyynnössään esittämiä asioita. 

Neuvosto korostaa, että rikosuutisia tehtäessä poliisin antamista tiedoista ei pitäisi tehdä liian pitkälle meneviä tulkintoja.

Karjalainen seurasi kuitenkin tapahtumia julkaisemalla 19.3.2016 uutisen oikeuden päätöksestä ja tapon yrityksestä epäillyn saamasta rangaistuksesta. Lehden olisi ollut hyvä linkittää alkuperäinen uutinen ja 19.3.2016 julkaisemansa oikeudenkäyntiuutinen toisiinsa. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Karjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.