6086/SL/16

Vapauttava

Lehti julkaisi verkon etusivulla noston, joka oli kalakaupan mainos. Se oli merkitty JSN:n suosituksen mukaisesti mainokseksi.

Kantelu 31.1.2016

 

Kantelu kohdistuu 31.1.2016 Kalevan verkossa julkaistuun mainokseen ”Aurinkoinen ahven vai mystinen mustekala? – Testaa mikä vedenelävä olet”. Kantelun mukaan mainos ei riittävästi poikkea Kaleva.fi:n etusivun uutisvirrasta ollakseen mainos.

Kalevan vastaus 29.2.201

Päätoimittaja Kyösti Karvonen vastaa, että natiivimainoksen etusivun nosto on JSN:n toukokuussa 2015 antaman suosituksen mukaisesti merkitty sanalla ”MAINOS” (näkyvästi ja versaalilla kuvan yläreunassa). Niinikään mainostajan nimi on näkyvästi ja versaalilla kirjoitettu nostoon. Näin ollen mainoksen ja toimituksellisen aineiston raja pysyy Karvosen mielestä selvänä eikä kysymyksessä ole piilomainonta.

Myös linkistä avautuvalla sivulla on JSN:n suosituksen mukaiset merkinnät. Lisäksi sivu erottuu kauttaaltaan niin ulkoisesti kuin sisällöllisesti toimituksellisesta sisällöstä. Näin ollen Karvonen katsoo, että Kaleva on noudattanut hyvää journalistista tapaa eikä ole rikkonut JO:n 16. kohtaa. Kyseinen natiivimainos ei myöskään poikkea ns. yleisestä linjasta, joka on muodostunut JSN:n antaman toukokuussa antaman suosituksen jälkeen.

Kantelun kohteena oleva natiivimainos oli ensimmäinen laatuaan Kaleva.fi:n etusivulla. Uudet mainonnan muodot voivat näyttää alkuvaiheessa oudoilta niin lukijoiden kuin journalistienkin silmissä.

Kaleva onkin Karvosen mukaan oman tarkastelunsa ja kantelijan 31.1.2016 lähettämän palautteen perusteella asemoinut mm. natiivimainosten MAINOS-merkinnän entistäkin selkeämmin. 

 

Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/ 

Lausuma medialle mainonnan merkitsemisestä 2015:

Sanaa ”mainos” ja mainostajaa tai tuotemerkkiä käytetään ”yleisilmaisuna silloin, kun kaupallisen ja journalistisen aineiston välinen ero ei ole muuten riittävän selkeä.”

http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-medialle-mainonnan-merkitsemisesta-2015/

Kalevan verkon etusivulla julkaistu mainos on merkitty sanalla ”mainos”. Siinä kerrotaan lisäksi, että mainostaja on Vihiluodon kala Oy. Etusivun nostosta aukeava yrityksen sivusto on myös merkitty sanalla ”mainos” ja lisäksi yrityksen logolla, jossa on sen nimi. Lisäksi sivuston yleisilme poikkeaa selkeästi Kalevan toimituksellisesta sisällöstä.

Kaleva on noudattanut JSN:n suositusta vuodelta 2015 erottaakseen mainoksen toimituksellisesta sisällöstä. Olennaista on kuitenkin, että myös lukijat erottavat mainoksen mainokseksi. Kaleva onkin toiminut esimerkillisesti selkiyttäessään mainosmerkintää lukijapalautteen perusteella.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kaleva ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.