5980/L/15

Päätös 5980/L/15

Lausumapyyntö 18.10.2015

Pyyntö kohdistuu Posti Group Oyj:n ja sen antamaan varoitukseen Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n Lapin alueen pääluottamusmiehelle. Pääluottamusmiestä haastateltiin Lapin Kansassa, netissä 6.10. ja printissä 7.10.2015.

Lausuman pyytäjä on Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, ja sen perusteena on sananvapauden rajoittaminen.

PAU:n mukaan Posti rajoittaa pääluottamusmiehen sananvapautta antamalla tälle varoituksen Lapin Kansasta julkaistussa haastattelusta. Haastattelussa ei kerrottu mitään liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tai valheellista tietoa. 

Lausumapyynnön mukaan Posti pyrkii varoituksella hiljentämään niin työntekijät, kuin edunvalvojat, jotta kukaan ei uskaltaisi lausua julkisesti mitään Postin nykyisistä jakeluongelmista, jotka johtuvat alimitoitetusta resurssista. 

PAU muistuttaa, että Posti hoitaa lakisääteistä yleispalvelua ja sen tulee sietää arvostelua, jos se epäonnistuu lakisääteisen palvelun hoitamisessa. 

Posti Group Oyj:n vastaus 6.11.2015

Vastauksensa aluksi Posti Group Oyj toteaa, että se ei kuulu Julkisen sanan neuvoston itsesääntelyn piiriin eikä pääluottamusmiehelle annetulla varoituksella ei ole mitään tekemistä sananvapauden kanssa. Postin mukaan pääluottamusmies on itse rajoittanut sananvapauttaan allekirjoittamalla salassapitovelvollisuuden sisältävän työsopimuksen. Siten pääluottamusmies on sitoutunut työsopimuslain 3 luvun 4 pykälän vaatimukseen, jonka mukaan työntekijä ei saa käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- tai liikesalaisuuksia.

Postin mukaan työntekijän sananvapautta rajoittaa myös työsopimuslain 3 luvun 1 pykälän lojaliteettivelvollisuus, jonka mukaan työnantajan julkinen arvosteleminen ja loukkaaminen on lojaliteettivelvoitteen rikkomista.

Posti väittää, että pääluottamusmies olisi saanut haastattelussa kertomansa tiedot luvattomin keinoin.

Lausuma

Julkisen sanan neuvoston tehtävänä on tulkita perussopimuksensa mukaan paitsi hyvää journalistista tapaa myös puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Perussopimus antaa neuvostolle myös valtuudet käsitellä pyrkimyksiä rajoittaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. JSN haluaa tällä kannanotollaan kiinnittää huomiota yrityksiin rajoittaa perustuslaissa turvattua sananvapautta.

Julkisen sanan neuvosto on puuttunut aiemminkin sananvapauden loukkauksiin muun muassa kahdessa lausumassaan:

http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-sananvapaudesta-2013/ 

http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-sananvapautta-koskevassa-asiassa–virkamiehen-sananvapaus–/

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n Lapin alueen pääluottamusmies kertoi haastattelussaan Lapin Kansassa 7.10.2015 Postin jakeluongelmista alueellaan. Pääluottamusmiehen mukaan jakeluongelmien syynä eivät olleet työnantajan julkisuudessa väittämät sairauslomat vaan työnantajan päätös vähentää resursseja. Pääluottamusmiehen mukaan Lapin alueen kaikista toimipaikoista on poistettu noin 20 prosenttia työvuoroista. 

Pääluottamusmies perusteli näkemystään työntekijä- ja ylityömäärillä sekä vuosilomien sijoittamisella samaan ajankohtaan. Hänen mukaansa järjestelyt ovat aiheuttaneet katastrofin, koska joinakin päivinä hänen alueellaan ei ole ehditty jakaa postia ollenkaan.

Posti antoi pääluottamusmiehelle haastattelussa esitettyjen kommenttien vuoksi kirjallisen varoituksen. Posti perusteli varoitusta työsopimuslain 3 luvun 4 pykälän salassapitovelvoitteella ja saman lain 3 luvun 1 pykälän lojaliteettivelvoitteella.

Julkisen sanan neuvosto painottaa, että jokaisella on perustuslaillinen oikeus sananvapauteen ja kenenkään ennalta estämättä ilmaista mielipiteensä julkisuudessa. Tämä periaate on demokraattisen sivistysvaltion perusta. 

Posti hoitaa lakisääteistä yleispalvelua ja sen tulee sietää itseensä kohdistuvaa julkista arvostelua. Pääluottamusmiehen haastattelussa kerrottiin Postin jakeluongelmien syistä. Neuvoston mielestä haastattelussa ei tullut esiin arkaluonteista tietoa Postin toiminnasta. Haastattelussa kerrottiin asioita, joilla on yleistä yhteiskunnallista merkitystä. Kansalaisten kuuluu saada tietää, miksi posti ei kulje luvatulla tavalla.

Varoituksen antaminen pääluottamusmiehelle oli sananvapauteen kohdistuva toimenpide, joka on omiaan kaventamaan kansalaisten ja median tiedonsaantimahdollisuuksia.

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.