5919/TV/15

Langettava

MTV:n verkkojuttu perustui pari tuntia aiemmin julkaistuun Seiskan juttuun. Vaikka MTV:n jutussa oli omaakin tiedonhankintaa, alkuperäinen lähde olisi pitänyt mainita ja liittää juttuun linkki. Nämä puuttuivat MTV:n jutusta.

Kantelu 12.8.2015

Kantelu kohdistuu MTV:n verkkosivuilla 30.7.2015 julkaistuun juttuun ”Taantumasta viis – Joonas Hytösen johtama tuotantoyhtiö takoi huipputuloksen”.

http://www.mtv.fi/viihde/televisio/artikkeli/taantumasta-viis-joonas-hytosen-johtama-tuotantoyhtio-takoi-huipputuloksen/5244092

Seiska-lehden 30.7.2015 ilmestyneessä artikkelissa ”Joonas Hytösen tuotantoyhtiö teki voittoa liki miljoonan – Pääni on giljotiinissa joka vuosi” kerrottiin tuotantoyhtiön tekemästä taloudellisesta tuloksesta. Jutun kirjoittaja oli hankkinut yhtiön tilinpäätöksen ja haastatellut Hytöstä. Seiska julkaisi jutun myös netissä saman päivän aamuna kello 7.20 otsikolla ”Joonas Hytönen tahkosi firmalleen lähes 10 miljoonaa!”. http://www.seiska.fi/Viihdeuutiset/Joonas_Hytonen/1078662 

MTV:n viihdesivustollaan julkaisema juttu koostui kantelun mukaan vain ja ainoastaan samoista tiedoista kuin Seiskan juttu eli yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja sen tuottamista televisio-ohjelmista. Hytöstä MTV ei ollut tosin haastatellut, kuten Seiska oli tehnyt. MTV julkaisi juttunsa kello 9.29. Siinä ei ollut lainkaan omaa sisältöä, ja juttu perustui täysin Seiskan julkaisemaan juttuun. Julkaisuajankohtien yhteys toisiinsa on kantelijan mielestä ilmiselvä – Seiskan verkkojuttu ilmestyi noin kaksi tuntia ennen MTV:n juttua. Myös Seiskan printtiversio on ollut MTV:n käytössä ilmestymispäivän aamulla.

Kantelija vetoaa Journalistin ohjeiden kohtaan 7, jonka mukaan toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa, ja lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja. JSN:n periaatelausumassa 4279/L/10 http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen/ todetaan vielä erikseen, että lähde on mainittava jo otsikoissa tai heti jutun alussa, mikäli juttu ei sisällä omaa tiedonhankintaa tai lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli. Kantelija muistuttaa, että MTV ei maininnut Seiskaa lähteenään lainkaan. 

Kantelussa vedotaan kahteen JSN:n aiempaan ratkaisuun, joissa kantelijan mukaan on samankaltaisia piirteitä. Seiska myös toteaa, että se oli edellisviikolla muistuttanut MTV:tä JSN:n lainauslausumasta useiden aiempien tapausten johdosta. 

MTV:n vastaus 7.9.2015

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että MTV:n viihdeosaston toimittaja luki 7 Päivää -lehdestä uutisen koskien julkisuudesta tunnetun henkilön omistaman tuotantoyhtiön positiivista taloustulosta. 

Toimittaja oli alkanut selvittää artikkelin pohjalta asiaa Kauppalehden e-portti-palvelun kautta ja hankki käyttöönsä tarvittavat avainluvut ja tilinpäätöstiedot. Omaa tiedonhankintaa on tehty normaalin talousuutisprosessin mukaisesti.

MTV:n verkkouutisessa on Ylä-Anttilan mukaan tuotu esille tieto, että artikkelin taustalla on lähdemateriaalin lisäksi myös omaa tiedonhankintaa. Kuten kantelussa todetaan, jutussa ei ole mainittu asiasta ensimmäisenä kertoneen tiedotusvälineen nimeä, eikä siihen ole liitetty normaalin prosessin mukaisesti linkkiä 7 Päivää -lehden verkkojuttuun. Kyseessä on Ylä-Anttilan mukaan puhdas vahinko.

Juttuun lisättiin korjaus ja lähdemaininta sekä linkki välittömästi, kun asia tuli toimituksen tietoon kantelun muodossa. Ylä-Anttila kirjoittaa, että toimittaja, osaston esimies tai uutisdeskin vetäjä eivät saaneet 7 Päivää -lehdeltä korjauspyyntöä tai muutakaan yhteydenottoa tästä asiasta. Sen sijaan kyseinen aikakauslehti oli samana päivänä ollut yhteydessä toisen artikkelin tiimoilta sekä aiemmin viikolla pyytänyt täsmennystä MTV:n verkkojuttuun. Kaikkiin näihin on päätoimittajan mukaan vastattu ja reagoitu hyvässä ja rakentavassa hengessä. 

Ylä-Anttila pahoittelee MTV:n puutteellisia lähdeviittauksia, mutta toisin kuin kantelussa väitetään, artikkelin sisältö ei pohjaudu pelkästään 7 Päivää -lehden tietoihin.

Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

JSN:n periaatelausuma lainaamisesta: http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen/

Kun verkossa julkaistaan toisen työtä sisältävä juttu, siihen pitää lähdemaininnan lisäksi mahdollisuuksien mukaan liittää linkki alkuperäiseen lähteeseen. Näin lähde saa painoarvon, joka sille kuuluu. – – Mitä enemmän juttu perustuu toisen työlle, sitä näkyvämmin lähde on syytä tuoda esiin. Toisen tekemää työtä tulee lainata korrektisti ja mahdollisimman lyhyesti.

MTV julkaisi verkossa lähes samansisältöisen uutisen kuin Seiska verkossa ja paperilehdessään pari tuntia aiemmin. MTV:n jutun idea oli peräisin Seiskassa ilmestyneestä uutisesta.

Vaikka MTV:n jutussa on omaa tiedonhankintaa, olisi Seiska pitänyt mainita uutisen lähteenä ja liittää MTV:n juttuun linkki. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyse on toisen työn luvattomasta lainaamisesta. Laiminlyöntiä ei voi korjata samalla tavalla kuin olennaisen asiavirheen voi korjata. Lisäksi MTV:n korjauksessa oleva linkki Seiskan uutiseen ei toiminut kantelua ratkaistaessa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa kanavalle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Maria Kaisa Aula, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.