5913/SL/15

Langettava

Lehti julkaisi etusivullaan jutun muotoon tehdyn mainoksen. Lukijalle ei kerrottu, että kyseessä on mainos. Jutun ja mainoksen raja hämärtyi.

Kantelu 3.8.2015

Kantelijan mukaan Itä-Savo on 2.8.2015 etusivulla julkaisemassaan tekstissä (Pinnoituksella ja oikeilla huoltotoimenpiteillä jopa 20 lisävuotta katolle) jättänyt kertomatta, että kyseessä on maksullinen ilmoitus. Tekstissä on käytetty samaa leipäfonttia kuin lehden uutisjutuissa ja kun tekstiä ei ole selkeästi erotettu lehden uutisaineistosta, lukijalle syntyy mielikuva ”oikeasta uutisesta”. 

Journalistin ohjeitten mukaan maksullisen ja toimituksellinen aineiston ero on pidettävä selvänä ja piilomainonta on torjuttava (Journalistin ohjeet, kohta 16). Kantelija pyytää Julkisen sanan neuvostoa tutkimaan, onko Itä-Savo rikkonut Journalistin ohjeita ja hyvää lehtimiestapaa.

Itä-Savon vastaus 20.8.2015

Päätoimittaja Tiina Ojutkangas vastaa, että ilmoituksesta puuttuu sana ”mainos”, joka olisi tehnyt lukijalle mahdolliseksi erottaa mainossisällön journalistisesta sisällöstä. Mainoksesta kertovan tiedon puuttuminen on yksiselitteinen virhe.

Itä-Savon journalistisiin käytäntöihin kuuluu päätoimittaja Ojutkankaan mukaan torjua piilomainonta lukijoiden kuluttajasuojan ja journalistisen laadun sekä luotettavuuden vuoksi. Lukijoilla on oikeus erottaa kaupallinen ja journalistinen aineisto toisistaan ja toimituksella on velvollisuus toimia tämän tavoitteen puolesta. Lehden uskottavuus ja luotettavuus ovat Länsi-Savon tärkeimpiä kriteerejä.

Mainos on julkaistu useissa muissakin suomalaisissa sanomalehdissä ja tekstin fontti on sattumalta samantyylinen kuin Itä-Savon fontti. Kyseessä ei Ojutkankaan mukaan ole kuitenkaan sama fontti.

Itä-Savossa otsikko ja leipäteksti ovat Lyon Text -kirjasinperheestä. Ilmoituksessa, jota kantelu koski, otsikko on Gill Sans ja leipäteksti Times New Roman. Leipätekstit muistuttavat toisiaan, mutta kyse on eri fontista. Tekstiä ei päätoimittajan vastauksen mukaan ole muunnettu muistuttamaan nimenomaan Itä-Savon fonttia vaan samaa fonttia on käytetty muissakin suomalaisissa lehdissä, joissa ilmoitus on julkaistu.

Juttumuotoon tehty mainossivu eroaa Ojutkankaan mielestä lukijankin silmin Itä-Savon toimituksellisesta etusivusta täysin, koska normaali ilmoitukseton Itä-Savon etusivu on ns. vinkkietusivu. Siinä käytetään täysin normaalista leipätekstistä poikkeavaa typografiaa ja sivugeometriaa. 

Joka tapauksessa mainostoimistolta tullut valmis ilmoitusaineisto on mennyt läpi prosessin joka portaassa ilman, että asiaa on huomattu ja korjattu eli lehti on päätoimittajan vastauksen mukaan toiminut virheellisesti. Tapaus on käsitelty perusteellisesti myynnissä, ilmoitusvalmistuksessa, taitossa ja toimituksessa. Toimintaperiaatteet ja ohjeet on kerrattu.

Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Lausuma medialle mainonnan merkitsemisestä 20.5.2015

http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-medialle-mainonnan-merkitsemisesta-2015/

Neuvosto suosittelee, että kaikki itsesääntelyn piirissä olevat tiedotusvälineet käyttävät ilmoituksista, mainoksista, advertoriaaleista ja muusta perinteisestä kaupallisesta sisällöstä termiä mainos, koska sana on yksiselitteinen ja tunnettu. Sanaa mainos on käytettävä lehdissä, radiossa, televisiossa ja netissä aina, kun on olemassa sekaantumisen vaara tai jos yleisö ei pysty hahmottamaan helposti, onko kyseessä mainos tai juttu.

Itä-Savo julkaisi etusivun kokoisen mainoksen vesikaton pinnoituksesta. Kyseessä oli jutun muotoon puettu mainos eli advertoriaali. Etusivulta puuttui MAINOS-teksti.

Uskottavuus on journalismin kantava periaate. Siksi Julkisen sanan neuvosto on korostanut piilomainontaa koskevissa lausumissaan johdonmukaisesti samoja periaatteita siitä riippumatta, millaisia paineita mediaan on kulloinkin kohdistunut toimintaympäristön muuttuessa. Yksi keskeinen periaate on ehdoton journalistinen riippumattomuus mainostajista, ilmoittajista ja sponsoreista. 

Tiedonvälityksen uskottavuutta turvataan tekemällä lukijoille, katsojille ja kuuntelijoille selväksi, missä kulkee journalismin ja kaupallisen sisällön välinen raja. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun ilmoituksille ja kaupalliselle yhteistyölle haetaan vakuuttavuutta journalistisia sisältöjä muistuttavilla ratkaisuilla.

Itä-Savon etusivulla julkaistu mainos poikkeaa lehden tavanomaisesta toimituksellisesta etusivusta. Siitä huolimatta Julkisen sanan neuvosto katsoo, että tavallinen lukija voi erehtyä pitämään mainosta juttuna. Sivun alakulmassa on linjoilla erotettu ja yrityksen logolla varustettu oikean näköinen mainos, joka vielä lisää erehtymisen riskiä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Itä-Savo on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Maria Kaisa Aula, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.